Reek

INGEZONDEN:

Inwoners Reek: 'Reactie burgemeester en actiegroep ongepast'

Door Guus Weitzel, Gonny van Boxtel en Emil Kolsteeg

In een open brief aan de Adjunct-Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer reageren enkele inwoners uit  Reek op de voorgenomen fusie van de gemeenten Landerd en Uden.

Geachte heer Hendrickx,

In het Brabants Dagblad van 25 november jl. werden wij onaangenaam verrast door een artikel waarin Burgemeester Buijs van de gemeente Oss stelt dat Reek beter bij Oss zouden passen dan bij Uden en dat de gemeente Oss nooit serieus genomen zou zijn als gesprekspartner in het herindelingsproces. In hetzelfde artikel stelt de heer Steetsel van de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss”, dat inwoners van Reek systematisch niet gehoord zouden zijn in het proces.

Wij zijn er verbolgen over dat zowel mevrouw Buijs als de heer Steetsel menen deze uitspraken over Reek te kunnen doen, zonder enig overleg of consultatie van de inwoners van Reek. Eind 2014 zijn wij in Reek met het initiatief dorpsontwikkeling gestart. Dit heeft in mei 2015 geleid tot een dorpsontwikkelingsplan met actiepunten voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van ons dorp. Eind 2015 heeft de gemeente Landerd een referendum georganiseerd om de wensen van de inwoners te peilen ten aanzien van een herindeling. Om de inwoners van Reek een goede keuze te kunnen laten maken, hebben wij toen de gemeente Uden en Oss aangeschreven en hun bevraagd over de actiepunten in ons dorpsontwikkelingsplan en wat beide gemeentes hierin voor Reek konden betekenen. De antwoorden van beide gemeenten hebben wij huis-aan-huis verspreid in Reek via ons dorpsblad, zodat inwoners op basis van de antwoorden hun keuze in het referendum konden maken.

Vervolgens is uit het referendum duidelijk naar voren gekomen waar Reek de voorkeur aan geeft ten aanzien van herindelen. Daarna is de fusie met Uden een belangrijk onderwerp geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ook die uitslag heeft duidelijk aangegeven hoe de inwoners van Reek over de fusie tussen Uden en Landerd denken. Nadat er door de gemeente Landerd definitief gekozen is voor de fusie tussen Uden en Landerd is er in Reek geen protest geweest of actiegroep ontstaan die hier tegen is. Inmiddels zijn wij vanuit de insteek van burger- en overheidsparticipatie actief en betrokken bij het vormgeven van de samenwerking tussen gemeente en dorpskernen in de nieuwe gemeente Maashorst.

Wij vinden het ongepast dat de burgemeester van Oss en een lid van de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” zich uitlaten over Reek en stellen dat wij beter bij Oss zouden passen en dat wij in het herindelingsproces systematisch niet gehoord zouden zijn. Dat is noch aan de burgemeester van Oss, noch aan een inwoner van Schaijk om te stellen. Alleen inwoners van Reek hebben het recht om zich uit te laten over de herindeling van Reek.

Guus Weitzel, Gonny van Boxtel en Emil Kolsteeg

|Doorsturen

cees

2020-12-02 11:22:18

Het klopt, onze vrienden zitten niet in Reek. De geschiedenis herhaalt zich wederom. Nooit een goed huwelijk geweest Schaijk en Reek.

Wij hebben wel een Jumbo en een AH. Reek wilde een Aldi, die is als wisselgeld beloofd om naar Uden te gaan. Uden zal wel doorgaan maar, de Aldi???

Inwoner van Schaijk

Gerard van Santvoort

2020-12-02 14:02:43

Alleen inwoners van Reek hebben het recht om zich uit te laten over de herindeling van Reek. Zie de laatste regel.

Reek mag wel beslissen dat Schaijk naar Uden moet. Reek mag zelfs beslissen dat de Schaijkenaren zelf niet mogen kiezen (referendum, handtekeningen). Wat een pak boter op het hoofd.

Ik snap het dus niet helemaal.

Nico van Casteren

2020-12-02 15:44:01

Beste Guus, Gonny en Emil

Er zijn in Reek ook heel veel mensen die daar totaal anders over denken en wel vinden dat we als Maaslanders beter bij Oss passen.

In het referendum van 2015 heeft maar 19% van de inwoners van Landerd gekozen voor een samenvoeging van Landerd met alleen Uden. Dit percentage wordt letterijk genoemd in de "Memorie van Toelichting samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden" van de Rijksoverheid.

Daarom is het zo jammer dat de coalitie (waarvan 2 partijen, PL en RPP, tijdens de verkiezingen een referedum/enquete hebben beloofd) het verzoek van 1125 kiesgerechtigde mensen uit Schaijk en Reek voor een raadgevend referendum hebben weggegestemd. Dat was een uitstekende manier geweest om het draagvlak in Reek en Schaijk te peilen! Arrogantie, onwil of bang voor de ongemakkelijke waarheid? 

Het komt het draagvlak voor de ongedeelde samenvoeging van Landerd en Uden zeker niet ten goede!

Guus Weitzel

2020-12-02 17:01:40

Beste Nico,

Wij spreken ons in deze reactie niet uit voor Uden of Oss, wij geven alleen aan dat het niet aan de burgemeester van Oss is of aan een actiegroep in Schaijk om zich daar over uit te laten, maar aan de inwoners van Reek. Verder geven wij aan hoe het proces in Reek is verlopen, waarop inwoners van Reek hun keuze konden maken.

P De Louw

2020-12-02 20:12:44

Ik ben bang dat De Reek altijd het laatste dorpje zal zijn van een gemeente. Een dorp waar de strooiwagen pas komt als de dooi al is ingezet. Gemeente Oss en Uden, worden beloftes omgezet naar garanties? 

Succes Reekenaren! 

P.s. gun De Reek een structurele supermarkt! 

G@@f

2020-12-03 01:50:56

Beste Guus, Gonny en Emil,

jullie drie spreken je wel degelijk uit voor de deal met Uden, immers de andere keuze zou zijn dat jullie de actiegroep "Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden" steunt!

En Reek..? Reek gaat natuurlijk gewoon mee met Schaijk, want Schaijk en Reek horen bij elkaar als "peper en zout" en bovendien kunnen we in Schaijk niet zonder Reek! Misschien Reek wel zonder Guus, Gonny en Emil...?

Quintin van Zuijlen

2020-12-03 06:28:08

Nico van Casteren hamert er in zijn reactie heel mooi op dat maar een klein deel van stemmers in 2015 voor de huidige herindelingsvorm gestemd hebben, en daar is niets aan te ontkennen. Het is ook waar dat de optie die hij nu steunt, Reek met Schaijk mee naar Oss trekken toentertijd meer steun kreeg. Daar staat tegenover dat zelfs de zogenaamde peiling van DS97 bij de gemeenteraadsverkiezing niet een meerderheid van Reekse stemmers kon selecteren om herindeling met Oss te steunen. Het is sindsdien in alles duidelijk dat Reek ruimschoots tevreden is met de gang van de herindeling. Als Nico enigszins de autonomie van verschillende dorpen zou erkennen dan moet deze optie net als de oorspronkelijke Maashorstgemeente inclusief Bernheze buiten beschouwing gelaten worden. Om alleen Schaijk bij Oss te betrekken was bij het referendum van 2015 echter de minst gestemde optie, en van de overgebleven herindelingsopties was ongedeelde samenvoeging met Uden de meest gestemde. Nico heeft dus alleen een voet om op te staan als hij de autonomie van de dorpen ontkent, in welk geval het enkel de Gemeente is die beslist.

Dan over naar Schaijk, waar Nico graag een referendum over de kwestie "Oss of Uden" had gehouden. Hij zegt dat zowel RPP als PL deze voor de verkiezing hadden beloofd. Van RPP weet ik de feiten niet maar van PL weet ik dat zij een referendum als optie boden, met in ieder geval een enquête als alternatief. Het kan niet gezegd zijn dat er geen enquête over de herindeling is gekomen, en dat een ruime meerderheid van de Schaijkse deelnemers (wat iedere Schaijkenaar had mogen zijn) tevreden was met de voorgestelde Herindelingsrichting. Wat dat betreft moet ik deze uitspraak van Nico als een leugen bestempelen.

Betreft Schaijks draagvlak weet Nico natuurlijk als beste dat zijn eigen peiling een gebrek aan draagvlak voor annexatie door Oss aantoonde en in wat daarin niet aangetoond is blijkt juist een ruim draagvlak voor de huidige herindeling. Hoogstens een derde van stemgerechtigde Schaijkenaren steunde zijn petitie, en dan heb ik het nog niet eens over de referendumaanvraag, wat een ruim tweederde meerderheid laat die tevreden genoeg is met de herindeling.

Gerard van Santvoort

2020-12-03 13:46:29

Quintin,

Ook jij hebt boter op je hoofd. Je politieke kleur is bekend.

Nico Degen

2020-12-03 18:42:27

Los van iemands politieke kleur, (het is uiterst verwerpelijk om dit voor te gooien) heeft iedere burger in Landerd niet alleen het recht om zijn politieke keuze te maken hij mag er ook nog naar handelen. Gerard van Santvoort weet heel goed dat reageren op een dergelijke wijze een stap terug in de tijd is.

Quintin van Zuijlen

2020-12-04 05:53:06

Gerard, mijn politieke kleur is dat ik nog niet heb mogen stemmen in Landerdse politiek, noch van enige partij lid ben, noch dat enige partij op mijn stem kan rekenen, ongeacht welke verkiezing gehouden wordt. Daarnaast heeft mijn politieke kleur, wat dat dan ook zou mogen zijn, geen invloed op de interpretatie van mijn argumenten, die staan volledig op zichzelf en welke politieke kleur je ook aanhangt je zou exact deze argumenten kunnen maken. Tenslotte beoordeel ik niemand op politieke kleur, enkel op de feiten. Als je enig commentaar op mijn argumenten hebt hoor ik die graag, maar ik concludeer uit je commentaar dat je de waarheid van mijn commentaat inziet en daar boos om bent omdat dit niet met jouw politieke kleur kan stroken. Ik laat mijn politieke kleur niet de feiten in de weg zitten, maar de feiten mijn politieke kleur dicteren.

Nico Degen

2020-12-04 11:34:19

Hoe moet je nu bepalen waarbij je als gemeente Landerd bij wilt horen. Ik zou het een aantal jaren geleden niet hebben geweten. Nadat de gemeente ons in staat stelde om onze keuze, Uden of Oss kenbaar te maken, heeft Schaijk in grote meerderheid voor Uden gekozen. Een aantal mensen waren het hier niet mee eens en wilde op de landkaart naar Oss. Terwijl ze wisten dat herindelen maar een beperkte levensduur heeft. De volgende herindeling staat bij wijze van spreken al weer op stapel. Tot zover het democratisch gebeuren. En nu zij dreigde te verliezen, bemoeide Wobine Buijs zich ermee en verkondigde tegen alle regels in hoe zij dacht dat het proces zou moeten verlopen. En toen, ja toen wist ik het pas zeker dat ik absoluut zeker dat ik dit bemoeizuchtig individu NIET als burgemeester wilde hebben. Alsof het niet erg genoeg is om je zelfstandigheid te moeten opgeven, krijg je ook ook nog eens deze burgemeester er bij. Nee dank u wel.

Carel

2020-12-04 23:06:09

@Nico.. Is Uden dan niet opdringerig? Wat heb jij weer een kletsverhaal. Past goed bij het sprookjesverhaal van de gemeenteraad van Zeeland (ik bedoel landerd) en het ooohh zo gezellige graaiers in Uden 

Nico Degen

2020-12-05 11:37:25

Voor zover ik weet beste Carel heeft onze raad in alle vrijheid en volgens de democratische regels gestemd en gekozen voor Uden. Als je denkt dat dit niet zo is kan je altijd een klacht of beroep instellen bij provincie of rijk. Maar alleen wat schreewen en schelden lijkt mij niet erg sportief. Immers of je het wil of niet, samen moeten we weer verder.

Mimi van der Meer

2020-12-05 14:32:55

SCHAIJK HEEFT NIKS TE KIEZEN GEHAD (MAAR DE STRIJD IS NOG STEEDS NIET VERLOREN)

Nico Degen beweert hierboven: "Nadat de gemeente ons in staat stelde om onze keuze, Uden of Oss kenbaar te maken, heeft Schaijk in grote meerderheid voor Uden gekozen."

Meneer Degen, wat u hier zegt is klinkklare onzin.

De gemeente heeft ons als bevolking NOOIT in staat gesteld om "ONZE KEUZE, UDEN OF OSS" kenbaar te maken. Laat staan dat "SCHAIJK in grote meerderheid" voor Uden zou hebben gekozen. 

Landerd in zijn geheel heeft in 2018 zodanig gestemd, dat er een vier-partijen-meerderheids-coalitie gevormd kon worden. Dat wil zeggen: een meerderheid van de Lánderdse bevolking, niet van de Schaijkse bevolking. 

In Schaijk ging 45% van de stemmen naar DS97 - de partij die zich het duidelijkste uitsprak voor een volksraadpleging en Oss daarbij betrokken wilde zien. Daarnaast nog 20% naar PL - die in een haastig verkiezingspamflet aan de vooravond van de verkiezingsdag nog eens nadrukkelijk beloofde de bevolking het laatste woord te gunnen (nadat er reuring was ontstaan over die keuze voor Uden). En dan nog 9% naar RPP die ook het laatste woord aan de bevolking beloofde. Al met al stemde 74% van Schaijk op een partij die EXPLICIET beloofde hen nog te zullen gaan horen over of ze naar Oss of Uden wilden. 

Maar we kennen de geschiedenis: verkiezingsbeloftes gebroken, bevolking Schaijk monddood gemaakt, ter meerdere eer en glorie van Groot Uden dat geëist bleek te hebben "Landerd als geheel - en anders niet" (waar de Landerdse coalitie in meeging, ten koste van de lokale democratie en de eigen bevolking).

En er gaan nog meer beloftes gebroken worden, let op mijn woorden.

De recente berichten in het Brabants Dagblad over de blunders in Uden op alle vlakken (ambtenarij - bestuur - politiek), waar met name ook het SLECHTE LUISTEREN NAAR DE BEVOLKING een megapunt van kritiek was (waarom verbaast mij dat niet?) geven te vrezen voor de toekomst. 

Mijn twijfels waren er al, maar worden steeds groter bij het lezen van dit soort berichten. Een slechte organisatie(-cultuur) bouw je niet een-twee-drie om, zeker niet als daar nog een fusie en reorganisatie overheen komt. We steken ons in een wespennest.

Laten we van harte hopen dat de Tweede Kamer wél oor heeft voor de bevolking. En voor steekhoudende argumenten. Dat heeft ons lokale bestuur helaas niet. 


[kom er maar in Q.., liefst in minder dan driehonderdduizend woorden, doe je best ;-D ]

Nico Degen

2020-12-05 17:01:17

ÉÉN gemeente opdelen of in stukken isoleren naar uw willekeur, heeft u eerder gebruikt als motivatie om ondemocraties handelen te relativeren. Wij de bevolking van Landerd kunnen onze eigen gemeenteraad kiezen, die voor u en mij besluiten mogen nemen voor heel Landerd. Uw poging om met uw betoog de democratie onderuit te halen vind ik bedroevend. U kunt van alles en nog wat beweren, het komt allemaal uit uw zwaarmoedige koker die in het verleden allerlei beweringen die een verwijdering tussen Reek Zeeland en Schaijk trachten te bewerkstelligen, maar die gelukkig voor al onze dorpen niet zijn mislukt. Mevrouw van der Meer doe het eens wat minder.

Mimi van der Meer

2020-12-05 18:18:15

Meneer Degen. Gelukkig denken de hogere overheden zoals Provincie en Rijk daar principieel anders over dan u.

Lokaal draagvlak wordt in principe bekeken per kern - dus per dorp. En niet per toevallig in het verleden samengeraapt cluster van dorpen. U heeft dus ongelijk. Kijk en vraag het maar na als u mij niet gelooft. Genoeg over te vinden.

Goed voorbeeld: gemeente Maasdonk - die tot ieders opluchting alweer jaren opgeheven is, met Geffen naar Oss en Nuland naar Den Bosch. Iedereen blij. Die dorpen pasten ook niet bij elkaar, net zomin als Schaijk en Zeeland ooit de liefde voor elkaar hebben kunnen vinden. Ze hebben het geprobeerd, maar het is niks geworden.

anton coolen

2020-12-05 19:45:30

Ik dacht dat hij nog in zijn winterslaap zat.

Inhoudelijk reageert hij uiteraard niet op de cijfers van Mimi. Kan ook niet. Hij zal wel de hulp inroepen van Quintin die uiteraard weer met een eigen cijfertheorie komt die meestal vroeg (rond 6.00 uur ) in de ochtend na een slechte nachtrust wordt gefabriceerd.

Quintin is zijn grote vriend en die begrijpt hij. Je hebt geluk dat je niet wordt uitgemaakt voor leugenaar. Nogmaals, het is politiek en daar zul je in moeten berusten.

De vakantieganger die gedoogd wordt op Luijtenbroek mag van mij weer gerust terug in zijn winterslaap.

Blijf gezond.

Nico mag gedoogd op zijn vakantieadres zitten.

Betrokken Schaijkenaar

2020-12-05 21:17:37

Hier in Schaijk bevind zich een groep mensen die het liefst zouden zien dat Schaijk en Reek zich bij Oss aansluiten. Waarom eigenlijk, een paar jaar geleden was het argument dat aansluiting bij Oss voordelen had zoals een betere vuilophaaldienst en betere organisatie, en goedkoper, beter geregeld met lagere kosten...Deze argumenten hoor je nu niet meer. Veel hogere kosten van huisvuilophalen en drastische verhoging van kosten milieustraat met wel 400% per 1 januari heeft oa.deze argumenten doen verstommen. Misschien ook wel de niet malse kritiek van de voormalige voorzitter van de dorpsraad Ravenstein op de samenwerking, of gebrek daaraan met de gemeente Oss, of misschien de kritiek afgelopen winter van Geffen over matige gladheidbestrijding, argument: te duur..De actiegroep Schaijk hoort bij Oss, hanteert al een tijdje het motto, wij zijn Maaslanders, dus horen wij bij Oss...Ik heb me als geboren Schaijkenaar nog nooit Maaslander gevoelt, hoewel ik toch veel in het maasland heb vertoeft, en ook in Oss, daar op school heb gezeten, er heb gewerkt en uit ben gegaan, ik snap helaas weinig van de suggestie dat ik me dus Maaslander moet voelen en daarom bij Oss hoor..In feite maakte het mij tot een tijdje terug niets uit of Landerd/Schaijk zich bij Oss of Uden zou aansluiten maar de nonargumenten van de actiegroep, plus de, bijna, hetze tegen Reek en Zeeland, zij zijn anders, heeft mij, en met mij een aantal vrienden, doen besluiten te pleiten voor een samengaan met Uden, zodat we die aardige mensen uit Reek en Zeeland straks weer tegenkomen in een nieuwe gemeente Maashorst. Daarom, om aan de oproep van de actiegroep tegemoet te komen, stuur ik een oproep naar de tweede kamer, voor 9 dec.. om akkoord te gaan met de samenvoeging van Landerd en Uden, wie volgt...

Pieter v. Dijk

2020-12-05 21:46:38

Ik hoor inderdaad vrij weinig goede argumenten meer buiten de mening dat Schaijk bij Oss hoort. Ook ik zelf maak graag van de gelegenheid gebruik om aan de tweede kamer te melden dat ik het vormen van een mooie nieuwe gemeente samen met Uden wel zie zitten. 

Nico Degen

2020-12-06 00:35:39

Beste mevrouw van der Meer,

Er zitten nu juist in de Gemeenteraad vertegenwoordigers van (samengeraapte cluster van dorpen) zoals u ze noemt. En deze gemeenteraadsleden stemmen namens en ten behoeve van de veschilende dorpen. Dus precies zoals voorgeschreven. Verder, een misgelopen liefde tussen andere dorpen als voorbeeld nemen om uw opinie te onderbouwen geeft exact aan hoe u zaken verward. Ik heb mijn keus voor Uden gemaakt op basis van de bemoeizucht van de Osse burgemeester.

En jokkebrok Coolen laat verweven met leugens ook weer van zich horen. Tracht nu eens een reactie te geven waarbij u de waarheid vermeldt.

anton coolen

2020-12-06 08:16:45

Betrokken Schaijkenaar, Pieter van Dijk en Mimi v.d. Meer,

Jullie bewandelen de juiste weg door je te wenden tot de Tweede Kamer. Dit is een recht en daar mag je gebruik van maken. Of je nu voor of tegen bent. Natuurlijk is te verwachten dat de wedstrijd gespeeld is. Maar zoals eerder aangegeven, de uitslag is pas echt bekend op de eindstreep en daar zijn wij bijna.

Wij hebben inmiddels ook al met een groepje mensen (dit buiten de actiegroep om) onze wensen kenbaar gemaakt in Den Haag.

Straks weer prettig met elkaar verder gaan in 2021 is het belangrijkste. Schaijk is natuurlijk een prachtig dorp. Bevoorrecht dat wij hier zo fijn kunnen leven. Daar kan Oss of  Uden weinig aan veranderen gelukkig.

Blijf gezond en hopelijk is er snel een vaccin.

Nico Degen

2020-12-06 11:04:20

Zie je wel dat je het kan. 

Quintin van Zuijlen

2020-12-06 19:23:22

Mimi wou een antwoord, een korte nog wel, en die krijgt ze. Uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen zeggen niets over de stemming onder Schaijkenaren over enige specifieke kwestie, immers is een stem voor een partij een stem over de afweging van een heel scala aan kwesties, en daarnaast kan en mag iedere Schaijkenaar naar wens in Reek of Zeeland zijn stem uitbrengen en wederzijds iedere Zeelander en Reekenaar zijn stem ook in Schaijk uitbrengen. Een betere graadmeter is de respons op de verschillende acties die de actiegroep en geassociëerden hebben genomen, waaruit blijkt dat ruim tweederde van stemgerechtigde Schaijkenaren voldoende tevreden is met hoe de zaken zijn gegaan. Dat jij dit argument nog naar boven haalt vindt ik toch wel het meest verbazingwekkend, want ik dacht dat het toch al ruim een jaar geleden onderuitgehaald is.

anton coolen

2020-12-06 19:44:47

Je test in de ochtend is ook moeilijk.

Maar na 19.00 uur is toch echt geen vooruitgang. 

Blijf gezond.

Mimi van der Meer

2020-12-06 22:17:03

Quintin, jouw redenering deugt niet. Een jaar geleden al niet, en nu nog steeds niet. Iets wordt niet wáár omdat jij dat zegt.

Wat je hier doet is een schoolvoorbeeld van een drogredenering.

Je zegt dat ruim tweederde van de stemgerechtigde Schaijkenaren voldoende tevreden is. Want maar éénderde heeft geprotesteerd.

Dat éénderde protesteert zegt iets over die eenderde. Maar dat zegt dus helemaal niets over die overige tweederde. Weet jij veel wat die precies denken of vinden. Die hebben namelijk niks gezegd.

Als jij wilt bewijzen dat tweederde vóór is, zul je zelf een petitie of dergelijke moeten organiseren om dat aan te tonen. 

Overigens, tegelijk met de petitie "Schaijk hoort bij Oss" startte ook een tegenpetitie. Die haalde iets van ruim 100 handtekeningen op. Het zegt niet alles, maar misschien toch wel iets?

Nico Degen

2020-12-06 23:50:04

Ja voornamelijk: Laat ons met rust, waarom, omdat wij gekozen hebben om de voltallige raad een mandaat te geven om voor ons te besluiten. Dit is het kenmerk van een goedwerkende democratie. 

Quintin van Zuijlen

2020-12-07 06:20:36

Mimi, je vergeet waar het hier om draait. Niet om "voor" zijn, maar "niet tegen" zijn. En laten we duidelijk zijn, "protesteren" betekent hier niet meer dan je handtekening zetten bij mensen die aan je deur zijn gekomen of je op andere manier bereikt hebben. Iedereen die "tegen" is heeft van zich laten horen, zover is duidelijk, dus dan moet van de rest geconcludeerd worden dat zij "niet tegen" zijn. En belangrijkste, wie "voor" is hoeft niets aan te tonen, want de gemeenteraad is volledig met hen ingestemd. Je refereert mooi naar de tegenpetitie, en het is waar, maar het moet gezegd worden dat deze niet bedoeld was om iets aan te tonen of zelfs iets aan moest tonen. De actiegroep heeft iets moeten aantonen en heeft hierin gefaald. Daar zijn wij het over eens. Dat moet voldoende zijn.

Tenslotte een reactie op Anton, houd jij je bek even over welke tijden ik uitkies, ik heb mijn eigen leven met mijn eigen tijden en die hoeven jouw goedkeur niet te ontvangen.

mari jansen

2020-12-07 08:58:52

Ja, zo kennen we Quintin weer. Lekker schelden. Quintin, schelden is altijd een zwaktebod en geeft duidelijk aan dat je er niet uit komt.

anton coolen

2020-12-07 08:59:03

Beste Quintin,

Het taalgebruik van u zegt meer over u dan over een ander. Ik heb gewoon een mond. Daarnaast, mensen die een andere mening hebben zijn geen leugenaars etc.etc.

Blijkbaar speelt er in deze casus bij u veel emotie. Ik wil dan ook begrip opbrengen voor uw bijzondere woordkeuzes.

Blijf gezond en geniet van het leven.

Nico Degen

2020-12-07 09:13:30

Weet u wat ik een tikkeltje vreemd vind van sommige reacties, zijn zij die reageren om hun ergenis op persoonlijke basis te lozen en een ander afbranden vervolgens eindigen met: Blijf gezond en geniet van het leven .

Mimi van der Meer

2020-12-07 11:26:48

Quintin, je argumentatie blijft falen.

In je eerdere betoog gaf je zelf aan dat stemgedrag niet relevant was om te duiden hoe de bevolking over de herindeling denkt, en gaf je aan dat "de respons op de verschillende acties van de actiegroep een betere graadmeter was".


Nu veeg je diezelfde respons op de diverse acties weer op denigrerende wijze aan de kant, en beweer je dat iedereen die niet geprotesteerd heeft daarmee dús (actief) zou hebben aangegeven zich vertegenwoordigd te voelen door de gekozen raad (waarmee je je eigen eerdere argument dat stemgedrag niets zegt over de keuze voor herindeling weer onderuit schoffelt).

Ook het argument dat éne petitie wel iets aan te tonen heeft (en volgens jou fáált met zo'n 1800 handtekeningen) en dat de tegenpetitie (met ruim 100 handtekeningen) niets aan te tonen had (waarom dan überhaupt gestart) en dus niks zegt, is kinderachtig en lachwekkend.

Quintin, je hebt een grote lenigheid van geest, maar dat maakt je redeneringen nog niet kloppend.

Bij deze nodig ik je uit om niet meer verder te reageren op mij op dit platform - ik zal in elk geval niet meer verder op jou reageren hier. Je weet waar ik woon en hoe je me kunt bereiken, als je verder wilt discussiëren. Ik ga daar het Arena-lezerspubliek niet verder mee vermoeien. Het ga je goed. 

Quintin van Zuijlen

2020-12-08 05:21:07

Anton, mijn taalgebruik naar jou zegt heel veel, maar het zegt iets over jou. Het zegt dat dat jij al lang te ver bent gegaan, en dat weet jij maar al te goed. Hoe mooi jouw woorden ook zijn, wat jij zegt is onacceptabel. Om ook maar iets te zeggen van de tijd waarop een reactie geplaatst is, alsof het iemand uit moet maken. Het is niet heel ingewikkeld, je hoeft het enkel terug te nemen, maar je bent te laag om dat te doen. Over leugenaars gesproken, je hebt zelf leugens verspreid en nog steeds niet terug genomen, leugens die Mimi blijkbaar nog steeds gelooft, en dat betekent dat jij nog steeds een leugenaar bent. Dat is geen scheldwoord, dat is een feit, dat kan alleen jij veranderen. Daarmee klaar.

Quintin van Zuijlen

2020-12-08 05:52:01

Mimi, ik heb helemaal niets aan de kant geveegd. Stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen kan niet per dorp bepaald worden en al kon dat dan nog kon niet hieruit een universele mening ontrokken worden. Dit heb jij niet meer verdedigd en daarmee zijn we daar klaar mee.

Je zei in je vorige respons dat mijn argument op een drogreden gestoeld is, maar je hebt geen drogreden vermeld. Dat is simpelweg niet hoe het werkt. Ik denk dat je het gevoel hebt gehad dat ik een vals dilemma heb gebruikt, omdat je het hebt over "voor" en "tegen" en hoe deze onafhankelijk zijn, maar ik heb al uitgelegd hoe de belangrijke categorieën "tegen" en "niet tegen" zijn, en dat is een onontkenbaar dilemma.

Mijn vorige respons veegt niets van tafel. Hoe men over de herindeling denkt staat in het geheel los van hoe men over de gemeenteraad denkt of over de partijen die daarin zetelen, en mijn argument maakt enkel conclusies over hoe de ruime meerderheid onder Schaijkenaren over de herindeling denkt.

Betreft die petities, je hebt gelijk dat ze beide wat te bewijzen hebben, maar ze hebben wat te bewijzen naar heel verschillende doelen, en daar heb ik eerder wellicht wat onhandig wat over willen zeggen. De een heeft te bewijzen naar de gemeenteraad dat Schaijk bij Oss wil horen, de ander naar de makets van de eerdere patitie dat velen in Schaijk vinden dat die petitiemakers zeurpieten zijn.

Ik zal er verder niets bijhalen, al zou ik dat kunnen. Je uitnodiging om niet te reageren vind ik zeer onbeleefd, en je hebt al lang geleden bewezen dat je jouw belofte om niet te reageren niet kunt houden. Als mijn argumenten zo onovertuigelijk zouden zijn dan zou je simpelweg niet erop gereageerd hebben, maar je ziet toch heel goed in hoe ze wel degelijk overtuigelijke kracht hebben, zoveel is duidelijk. Ik zie geen reden waarom ik jou thuis moet opzoeken, ik reageer niet om jou te overtuigen immers, ik reageer om de lezer een tegenwoord tegen jou te bieden. Wat dat betreft kun jij niets beter doen dan niet reageren, maar ik nodig je absoluut niet daar toe uit.

Nico Degen

2020-12-08 11:39:32

Welke woorden met een mond worden geuit geven vaak aan of het een mond of iets anders is. In de hedendaagse spelling: *bek, mond, muil, neb, smoel, snavel, sneb, snoet, enz. enz.

Ik vind dat iedereen mag bepalen welke naam past bij welke taal een ander ge(mis)bruikt. Je kan en mag iemand die uiterst persoonlijke zaken van een ander publiceert best zeggen dat hij zijn * moet houden. Zeker als blijkt dat het hier iemand betreft, die alleen kan reageren als als hij anderen kwetsten kan of vriendjes kan slijmen. Wellicht komt dit uit beroepsmatig verleden waaruit hij zich maar moeilijk kan losmaken.

mari jansen

2020-12-09 07:53:33

Oké Nico, bij deze: Houd je bek!

Nico Degen

2020-12-09 16:04:37

Beste heer Jansen ik heb nimmer iets over u geschreven, laat staan iets over uw persoonlijke zaken. Het is bij u niet duidelijk welk gereedschap je voor welke zaken gebruikt. En daardoor kiest u ervoor om bij die mensen te horen die inhoudelijk over dit stukje niets maar dan ook niets hebben begrepen. Ik hoop dat u hier wat aan heeft en blijf vooral schrijven.

AdK

2020-12-09 16:22:06

Ik irriteer me mateloos aan al die oude knarren die vertellen hoe heel Schaijk er zogenaamd over denkt. Jullie maken jezelf compleet belachelijk met al deze trieste reacties. Open je ogen en besef dat de meerderheid (zonder aversie tegen Oss te hebben) gewoon graag bij Uden wil om tot een nieuwe Maashorst gemeente te komen. Leg je er bij neer, stop ajb met dat gezuig en zielig gedoe achter je computerschermpje. Zo…dat lucht op, houdoe!

Nico Degen

2020-12-10 12:30:52

Dat de meerderheid van Schaijk gewoon bij Uden wil om tot een nieuwe Maashorst gemeente te komen, lijkt mij ook wel. Bovendien hebben de politieke partijen in een stemming zich uitgesproken vóór herindelen met Uden. Hoe ik dit weet, ik zag het op mijn televisie en coputerschermpje.

Onze raadsleden worden en mogen niet beoordeeld op leeftijd evenals de mensen die hier reageren. Jammer dat u op basis van leeftijd discriminatie de mist in gaat. Mensen Indelen op oud en jong omdat zij hun mening geven kan niet.

Pipo

2020-12-18 20:15:51

Wat een geleuter ALLEMAAL. 

Of je nu door Oss of Uden gebeten wordt. 

Maakt niks uit.

Trouwens ik heb nog een fiets te koop. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties