Reek

Delegatie ministerie van LNV bezoekt melkveebedrijf Van Casteren-Potjes Reek

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REEK - Op donderdag 13 juni was een grote delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een dag te gast in Noordoost-Brabant. In totaal 18 mensen van LNV gingen volop in gesprek met boeren uit de regio. Het gezelschap bracht onder meer een bezoek aan melkveebedrijf Van Casteren-Potjes in Reek.

Centraal thema was de NiL (Natuurinclusieve Landbouw) en kringlooplandbouw. Binnen het project ‘Brandrode rund als grote grazer’ is al sinds vier jaar een praktijkleergang te volgen. Dit project, dat door de provincie gesteund wordt, leert deelnemers hoe natuurbegrazing werkt. Kringloop en natuurinclusieve landbouw zijn de leidraad. De visie van minister Carola Schouten is hier al praktijk.

Toename agrarisch natuurbeheer
Bovendien is in Oost-Brabant in een paar jaar tijd ruim 350 hectare agrarisch natuurbeheer bij gekomen. Voldoende reden voor LNV om met 18 mensen een kijkje te komen nemen in Noordoost-Brabant. Met 17 boeren uit de streek, die allemaal iets met agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw of de praktijkleergang ‘Brandrode rund’ doen, was er volop kans voor het ministerie om in direct contact te komen met de boeren uit de streek. Een zeer geslaagde opzet zo bleek, want iedereen was na afloop vol lof over de dag.

Positieve invloed
Inleider ir. Jan Ottens schetste de penibele situatie van de melkveehouderij in Noordoost-Brabant. "Melkveehouders stoppen massaal, met zeer nadelige gevolgen voor het landschap. Want zonder melkveehouders zal de landschapsbeleving en daarmee het woongenot in deze contreien sterk achteruit gaan. Als gras glas wordt, dan neemt de kwaliteit van het buitengebied af en daarmee het woongenot."
Ottens hield een vurig pleidooi voor de aanwezigen. Over hoe natuurinclusieve kringlooplandbouw en agrarisch natuurbeheer een kans zijn om het landschap te verbeteren en te behoeden voor ongewenste ontwikkelingen. "De melkveehouderij is bij uitstek dé tak in de landbouw met een positieve invloed op de landschapsbeleving. Een invloed die flink toeneemt door gebruik te maken van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. De pioniersgeest van de Peelboeren komt ook in dit geval goed van pas."

Het boerenbedrijf en de toekomst
Drie boeren die momenteel de praktijkleergang het Brandrode Rund volgen, vertelden hun verhaal. Hoe zij hun bedrijf zien naar de toekomst toe en waar ze tegenaan lopen. De delegatie bezocht in de middag onder andere melkveebedrijf Van Casteren-Potjes in Reek. Op het melkveebedrijf van Joost en Angela van Casteren konden de gasten proeven van de heerlijke zuivelproducten die in hun boerderijwinkel te koop zijn. 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties