Reek

Harold van den Broek uit Reek doet mee aan provinciale verkiezingen

'De focus moet terug op onze dorpen'

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REEK - De leefbaarheid van kleine kernen is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp. In Reek en vergelijkbare dorpen als bijvoorbeeld Overlangel en Velp is dat niet anders. Harold van den Broek (53) heeft de afgelopen 25 jaar veel voorzieningen uit zijn dorp zien vertrekken. Hij vindt dat deze zorgelijke trend tot een halt moet komen. Als raadslid van de Reekse Politieke Partij zet hij zich hier binnen de gemeentegrenzen al negen jaar voor in. Woensdag 20 maart hoopt hij ook lid van Provinciale Staten te worden. Hij staat op plek 3 van lijst 11; Lokaal Brabant.

De provincie merkt kleine kernen al jaren aan als krimpdorpen. De werkelijkheid is dat soort dorpen vaak niet gekrompen zijn, maar wel hun voorzieningen en woningbouw hebben zien verdwijnen of verminderen. "Juist door deze voorspellingen worden kleine kernen in een wurggreep gehouden", baalt Van den Broek. "Er wordt gestuurd op centralisatie in de grote kernen, met vooral aandacht op steden. Ze trekken hier alles weg en brengen het daar samen. Dat frustreert mij enorm, zo werk je krimp nog meer in de hand. Daar moet verandering in komen, de focus moet terug op de dorpen."

Leefbaarheid
Harold vindt dat de provincie de zorg heeft voor voldoende sportgelegenheden en culturele activiteiten voor al haar inwoners. "De leefbaarheid in onze dorpen is gebaat bij toekomstbestendige voorzieningen en duurzame onderkomens van de verenigingen", stelt hij. "Hiermee houden we onze dorpen aantrekkelijk voor de huidige en voor nieuwe inwoners. Voor het behoud van zorg-, welzijns-, sport- en cultuurvoorzieningen zou daarom elk dorp jaarlijks minimaal een basisschoolklas moeten kunnen groeien. Daarbij zijn betaalbare woningen, een basisschool, een dagelijkse-boodschappenwinkel en een bloeiend verenigingsleven belangrijke randvoorwaarden. Daar kan de provincie in meedenken met subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven en leefbaarheidsprojecten."

Ruimtelijke ordening
Een andere belangrijks taak van de provincie is ruimtelijke ordening; waar wel of niet gebouwd mag worden aan wegen, woningen, industrie plus agrarische en natuurgebieden. "Al heel lang wordt het beleid te veel over de hoofden van de mensen heen bepaald, in plaats van dit samen met hen te doen", vindt Harold. "Veel plannen zitten vaak al lang in de pijpleiding voordat inwoners in de gaten hebben welke impact deze hebben op hun leefomgeving. Zij worden geconfronteerd met onomkeerbare beslissingen. Dat moet anders.  Ik wil mij vanuit Lokaal Brabant inzetten op versterking van de dialoog met meer burgerinspraak en medezeggenschap."

Gezonde leefomgeving
Aansluitend op ruimtelijke ordening, houdt de provincie toezicht op de naleving van milieuwetten. Harold: "Dit moet ertoe leiden dat iedereen in een gezonde omgeving kan wonen, werken, en recreëren. Niet alleen nu, maar ook onze kinderen in de toekomst. Helaas blijkt in de praktijk dat de regels niet overal afdoende bescherming bieden. Denk daarbij aan de Q-koorts als voorbeeld. Gezondheid moet voorop staan en geborgd worden. We moeten ongewenste situaties voorkomen, waarbij de rekening wordt doorgeschoven naar de volgende generatie."
Lokaal Brabant vindt dat de provincie moet samenwerken met gemeenten om te komen tot een gevarieerd economisch en agrarisch gezond landelijk gebied: een vitaal platteland. "We willen in samenwerking met de agrarische sector de transitie met gezond boerenverstand en met toekomstperspectief oppakken", licht Harold toe. "Het moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. Hierbij spelen de inzet van kennis, onze Brabantse innovatieve kracht en het besef en noodzaak dat er iets moet gebeuren, een belangrijke rol."

Openbaar vervoer
Een ander ‘stokpaardje’ van Harold, die in de logistieksector werkzaam is, is het openbaar vervoer. Belangrijk voor studenten, maar ook voor ouderen. "De lokale streekbus van de zorgcoöperaties is een prachtige oplossing, maar mobiliteit moet een garantie zijn", zegt hij. "De provincie zou meer moeten aansturen op innovatiever openbaar vervoer: stiller, zuiniger en goedkoper, mogelijk zelfs gratis. De privatisering van het OV heeft niet gebracht wat we ervan hadden verwacht. Helaas moet ik constateren dat op die manier reizen onaantrekkelijk is geworden. Lijndiensten komen te vervallen, waardoor studerende jongeren naar de stad gedwongen worden."

Kom maar achterom
Het verkiezingsprogramma van Lokaal Brabant heeft de titel ‘Kom maar achterom’, een gevleugelde uitspraak waar Harold zich volledig mee kan identificeren. “Het klinkt niet alleen Brabants, maar staat ook gelijk aan vertrouwd en gemoedelijk. Bij ons is iedereen welkom. Hier voelen we ons thuis. Kom maar achterom. Daarom heb ik ja gezegd toen de partij mij als kandidaat vroeg. Genoeg gepraat, tijd om zelf iets te doen.”

Lokaal Brabant. Lijst 11. Plek 3. Daar vind je de naam van Harold van den Broek uit Reek. Naast zijn werk als gemeenteraadslid in Landerd, wil hij zich ook graag inzetten voor iedereen uit de provincie Noord-Brabant. "Ga 20 maart stemmen. Wij rekenen op u, want uw stem is ons geluid."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties