Reek

Vragenlijst tot 16 september in te vullen

Breed onderzoek naar woonwensen en -behoeften in Reek

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REEK - Een van de wensen uit het Reekse dorpsplan is het dichter bij elkaar brengen van de woonvraag en het woningaanbod. Een werkgroep is met die actiepunt aan de slag gegaan en heeft afgelopen maanden zeker niet stil gezeten. Een projectgroep van tien inwoners zet zich hiervoor in. Het ultieme doel is het woon- en leefklimaat in Reek bevorderen en veiligstellen voor de toekomst.

De projectgroep brengt de woonwensen en -behoeften in beeld. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Denk aan starterswoningen voor jongeren, seniorenwoningen en noem maar op. Er is extra aandacht voor huurwoningen. Ook zorgt de groep ervoor dat Reek een prettige plek is om te wonen, met veel groen en de voorzieningen die een dorp nodig heeft. Verder is het de bedoeling dat, in samenwerking met gemeente Landerd, straks alles vastligt in een woonvisie en vertaald is in een mooi, passend bestemmingsplan voor Reek.
Een goed woonklimaat is van essentieel belang voor de leefbaarheid in Reek. Dit gaat samen met andere ontwikkelingen in het dorp, zoals een gezamenlijke sport- en spelaccommodatie, een goed functionerend dorpshuis, een aantrekkelijk dorpshart, een kindvriendelijke omgeving en een passende winkelvoorziening.

Vragenlijst
Het woonklimaat kan sterk worden bevorderd door de vraag en het aanbod van woningen en woonvormen goed op elkaar af te stemmen. Om inzicht te krijgen in de huidige behoeften en wensen die er leven op het gebied van wonen in Reek, heeft de projectgroep de medewerking nodig van de alle inwoners. In het laatste weekend van augustus is huis aan huis een vragenlijst bezorgd. Deze zat in een envelop van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoe groter de respons hierop, hoe waardevoller de gegevens zijn. Hiermee kan de projectgroep in onderhandeling met partijen als de gemeente en woningcorporatie Mooiland. Daarom verzoekt de projectgroep elk huishouden met klem de lijst in te vullen en in de daarvoor geplaatste bussen te stoppen (Wapen van Reek, Haarmode Jan Nelissen, Achilles Reek en Onder Ons). Dit kan nog tot en met zondag 16 september. Online invullen is tot die tijd ook mogelijk.

KRAKE
De projectgroep werkt al enige tijd samen met medewerkers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in het kader van Krachtige Kernen (KRAKE). Dit project richt zich op de problematiek die speelt in kleine kernen als gevolg van de ontgroening en vergrijzing. In goede samenwerking met deze medewerkers is de vragenlijst opgesteld.
De opbrengst van de enquête, samen met andere informatie die inwoners ophalen in het dorp door middel van foto’s en interviews, worden verwerkt in het dorpsverslag 'Wonen in Reek'. In dit document worden de resultaten en de aanbevelingen gepresenteerd. Daarna kan als dorp bepaald worden hoe Reek er op het gebied van wonen in de toekomst uit moet zien. Op basis hiervan stelt de werkgroep een plan van aanpak op met een planning voor actiepunten op de korte en middellange termijn.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties