Landerd

Vernieuwende projecten op het gebied van voedsel- en biomassaproductie

‘Proeftuin’ Agro As de Peel wordt fors uitgebreid

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Agro As de Peel is een agrarisch productiegebied langs de Middenpeelweg in de gemeenten Landerd, Uden, Sint Anthonis, Boekel en Mill & Sint Hubert. Het is een soort van proeftuin waarin de vijf gemeenten samen met lokale ZLTO’s, waterschap Aa en Maas, de Brabantse Milieufederatie, Wageningen UR, HAS Hogeschool en AgriFood Capital werken aan vernieuwende projecten op het gebied van voedsel- en biomassaproductie. Agro As de Peel wil de proeflocatie verder uitbreiden met aangrenzende gronden van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). Vrijdag 28 september bood de Landerdse wethouder Ben Brands, sinds dit voorjaar ‘bestuurlijk trekker’ van het project, aan GOB-directeur Mary Fiers het ‘Natuurgebiedsplan Agro As de Peel’ aan. Met daarin het voorstel om de proefplek uit te breiden van 10 naar ongeveer 40 hectare.

V.l.n.r: Jos van den Boogaart (wethouder Mill en Sint Hubert), Ben Brands (bestuurlijk trekker en wethouder Landerd), Wouter Bollen (wethouder Sint Anthonis), Peter Ketelaars (bestuurder Waterschap Aa en Maas), Mary Fiers (directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant), Martijn Buijsse (wethouder Boekel) en Franko van Lankvelt (wethouder Uden).

"Agro As de Peel moet hét voorbeeldgebied worden van de voedsel- en biomassaproductie van de toekomst”, stelt Ben Brands. “Sinds het voorjaar van 2017 worden in het hele gebied zoveel mogelijk innovaties en ‘proeven’ in gang gezet. De focus van de activiteiten ligt op verduurzaming & vernieuwing van agrarische activiteiten, bodemverbetering & verdrogingsbestrijding, landschapsontwikkeling en energie-neutrale productie.”

Nieuwe experimenten
In Agro As de Peel zijn in mei 2017 teeltproeven gestart met de alternatieve gewassen sorghum en industriële hennep. Hierbij wordt het effect op de bodem gemeten en worden mogelijkheden voor verwaarding onderzocht. “Door het proefgebied te vergroten, kunnen bestaande experimenten straks op grotere schaal worden uitgevoerd én komt er veel meer ruimte voor nieuwe experimenten”, geeft Brands aan.

“We zijn op dit moment met diverse ondernemers in gesprek over experimenten op het gebied van onder meer soja, bamboe, thee, olifantsgras en agroforestry (een systeem voor grondgebruikbeheer waarin bomen of struiken rond of tussen gewassen of weiden worden gekweekt, red.). Maar andere nieuwe, innovatieve ideeën zijn ook zeer welkom”, benadrukt Michiel Ytsma, beleidsmedewerker Economische Zaken van de gemeente Landerd. Ondernemers kunnen initiatieven indienen bij Ytsma via m.ytsma@agrifoodcapital.nl.

Samenwerking
Kenmerkend voor Agro As de Peel is de intensieve samenwerking tussen de gemeenten Landerd, Uden, Boekel, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert, ondernemers en kennis- en onderwijsinstellingen. Ben Brands: “Maar naast overheid, ondernemers en onderwijs willen we eigenlijk nog een vierde partij nauw bij dit project betrekken, de mensen in de omgeving. In de toekomst willen we in Agro As de Peel ook een proefboerderij en kenniscentrum vestigen. Belangrijke voorwaarde van dit project is namelijk dat hetgeen er wordt geleerd, ook gedeeld wordt. De resultaten van de diverse experimenten moeten openlijk toegankelijk zijn.”

Natuurcompensatie
De uitbreiding van proeflocatie Agro As de Peel betekent ook goed nieuws voor de natuur. Ter compensatie zorgen de vijf gemeenten en het waterschap immers voor 30 tot 54 hectare aan nieuwe natuur door bermen en landbouwgrond in te richten als officiële natuur.


 

Evenement op 11 oktober
Bij Eeterij D’n Oven in Zeeland vindt op 11 oktober van 14.30 tot 18 uur het evenement Pionieren in Agro As de Peel plaats. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst over de ontwikkelingen in de ‘proeftuin’ staan de vernieuwende agrarische projecten centraal.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties