Landerd

Paasattentie van Het Rode Kruis voor Landerdse mensen in 'nood'

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - In 2018 zijn de Rode Kruis-afdelingen Cuijk, Oss en Uden samengegaan tot Het Rode Kruis Noordoost-Brabant. Vorig jaar is de organisatie gestart met het afbouwen van hun sociale activiteiten om deze vervolgens over te dragen aan lokale vrijwilligersorganisaties zoals De Zonnebloem en de Landerdse zorgcoöperaties.

De missie van Het Rode Kruis is het voorkomen en verzachten van menselijk leed waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn, tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties. Daaronder valt ook de coronapandemie en alle gevolgen daarvan.
De visie van Het Rode Kruis is om samen met vrijwilligers gemeenschappen te versterken voor, tijdens en na een crisissituatie. Het is de bedoeling dat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Dit op basis van respect en medemenselijkheid. Dat houdt dus onder meer in dat tijdelijk hulp geboden wordt aan mensen in nood.

Paasattentie
In de week voor Pasen wil Het Rode Kruis Noordoost-Brabant graag een paasattentie aanbieden aan hen die het goed kunnen gebruiken. De attenties zijn overhandigd aan Gertie Theunissen, Toos Franken en Helma Vermeer. Dit zijn de preventiewerkers volwassenen van respectievelijk de zorgcoöperaties in Reek, Schaijk en Zeeland. Het Rode Kruis is ervan overtuigd dat Gertie, Toos en Helma zorgen dat de paaspresentjes op de goede plek terechtkomen en zo de juist mensen ermee verblijd worden.

|Doorsturen