Landerd

OPINIE: Progressief Landerd is een gewone rechtse partij geworden

Door Piet Manders

Omdat in Schaijk veel steun bleek te zijn voor een te houden referendum met de mogelijkheid om te kiezen voor Oss of Uden, voelde men zich bij Progressief Landerd (PL) verplicht om een tegengeluid te laten horen. Dat gebeurde in de vorm van een flyer met als titel: “Op weg naar de gemeente Maashorst”.

Hierin is te lezen dat PL niet gekozen heeft voor een referendum, omdat daarvoor bij de andere coalitiepartijen geen draagvlak te vinden was. Dat betekent dus dat PL zijn uitgangspunt om te opereren vanuit de ideeën van de gewone burgers heeft laten varen. Anders gezegd, PL is een gewone rechtse partij geworden. Wat heeft deze partij daarvoor teruggekregen? Niets, helemaal niets, terwijl dat toch normaal is bij de vorming van een coalitie. PL heeft blijkbaar wel geprobeerd om het zo te regelen, dat iedere burger de kans zou krijgen om zijn inbreng te leveren door te trachten om die taak in de portefeuille van wethouder Böhmer te krijgen, zodat hij die inspraak kon borgen. Hiermee wordt geïnsinueerd dat dit ook gebeurd is, want er wordt namelijk niet bij gezegd, dat er helemaal geen gevolg is gegeven aan die wens van PL. Het dossier “herindelen” is namelijk naar burgemeester Bakermans gegaan. Een duidelijk voorbeeld van misleidende informatie. Door een partij dus, die zegt dicht bij de gewone burger te staan.

Eigenlijk ook helemaal niet vreemd, dat alles zo is gelopen. Wethouder Böhmer woont in Reek en hij heeft geen moment de intentie gehad om een eerlijk referendum toe te staan. De reden daarvan ligt in de persoonlijke sfeer en ik heb de betrokkenen beloofd om dat niet openbaar te maken. Daar houd ik me aan, maar als Böhmer het zelf zou vertellen, zou ik dat wel toejuichen. Op een vraag die ik hem ooit voorlegde of hij het eerlijk vond dat Schaijk bij Uden zou worden gevoegd zonder inspraak van de burgers, antwoordde hij met een volmondig nee. Tegelijk stelde hij de wedervraag of ik het eerlijk vond dat de Schaijkse burgers moesten kiezen tussen Oss en Uden, terwijl ze onvoldoende geïnformeerd waren over de voor- en nadelen van beide opties. Hiermee gaf hij zichzelf een brevet van onvermogen, want het is juist de taak van de politici om ervoor te zorgen dat de burgers voldoende informatie krijgen. Als hij dat echt niet weet, laat hem dan plaats maken voor een deskundiger en eerlijker bestuurder.

En dan is er ook nog een fractieleider van PL in de persoon van Jack Pijnappels, geboren in Uden en wonende in Zeeland. Dat is de man die ooit zei dat een referendum niet nodig is, want dat zou alleen de onderlinge tegenstellingen verscherpen. Daarmee wil hij dus zeggen dat de Schaijkse bevolking zich gewoon maar moet neerleggen bij wat PL en de overige leden van de coalitie in al hun wijsheid besluiten. Maar ja, je hebt het hier dan ook over bestuurders, die boven zichzelf zijn uitgestegen. Heb je ooit in de politiek zoiets belachelijks gehoord? Zulke mensen hebben totaal geen verstand van het politieke bedrijf. Dat zijn dus onze vertegenwoordigers!

PL heeft met dit alles duidelijk de regie uit handen gegeven en wel aan mensen van buiten Schaijk. Waar blijven dan de leden van de partij? Die hoor of zie je niet. Die zitten allemaal te slapen, zo lijkt het. De Schaijkse belangen betreffende de herindeling worden onder de mat geveegd en dat is voor een heel groot deel te wijten aan Progressief Landerd. Onderaan op de flyer staat ook nog dat PL zich ervoor blijft inzetten dat de belangen van de inwoners, verenigingen en bedrijven worden gewaarborgd. Je moet maar durven!

Als iemand meent, dat dit niet de waarheid is, dan hoor ik dat graag.

Piet Manders
Schaijk

|Doorsturen

Gert van de Voet

2020-03-03 12:21:41

Wat heeft dit te maken met een gewone rechtse partij. Is daar iets mis mee en komt al het kwaad daar vandaan?

Niet op hol slaan, Piet.

PL heeft zijn kiezers in Schaijk een beetje voor de gek gehouden. Dat klopt wel in uw ingezonden verhaal.

Het gaat over een raadgevend referendum. De rest van uw verhaal is te begrijpen. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties