Landerd

OPINIE: Inwonersavond over transitievisie warmte - alles voor de bühne...

Door Mariëlle van der Leest-Kieboom

Op 25 mei heb ik met een groot aantal inwoners van Landerd, Uden, Bernheze en Boekel online deelgenomen aan de Inwonersavond Transitievisie Warmte. U weet wel, de gaskraan gaat in 2050 definitief dicht zodat we alternatieve energiebronnen moeten gaan zoeken en de CO2-uitstoot moet omlaag (klimaatdoel/volledige energietransitie).

De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, bijgestaan door ingehuurde deskundigen van HetEnergieBureau, lieten weten dat antwoorden gezocht moesten worden op prangende energievraagstukken zoals: wat kunnen we doen, wanneer, hoe en op wiens kosten? Gelukkig gaf de gepresenteerde sheet over 'ons proces' al wel snel duidelijkheid over het besluitvormingsproces. De gemeenteraad zou pas in september/oktober 2021 een besluit nemen over de Transitievisie Warmte en de uitvoering daarvan via de zogenoemde 'wijkuitvoeringsplannen' (WUP’s) stond pas vanaf 2022 gepland. We hadden dus nog even om mee te denken en mee te praten. En natuurlijk waren de gemeenten ten diepste geïnteresseerd in 'wat onze bewoners ervan vinden'.

Nou, de online aanwezigen vonden er op vele terreinen wat van! In ieder geval was er een grote afwijzende eenduidigheid over de plaatsing van windturbines en zonneparken. En ook de onderstaande argumenten werden breed gedragen.
- Eerst maar eens goed investeren in isolatie en het plaatsen van zonnepanelen om de bestaande woningvoorraad zo energie-neutraal mogelijk te maken en daarna verder kijken wat nog nodig is.
- Niet direct te hard van stapel lopen met allerlei (niet omkeerbare) beslissingen omdat er nog veel alternatieve energiebronnen onderzocht worden en/of in ontwikkeling zijn.
- Burgerparticipatie per wijk nadat de Transitievisie is vastgesteld is wel erg mager – waarom geen breder burgerberaad?

Schrijfster van dit stukje had tijdens de sessie nog schriftelijk bevestiging gezocht voor de aanname dat er in de buurt van Volkel toch geen windturbines/windmolens geplaatst mochten worden, maar deze vraag bleef helaas in het verslag onbeantwoord. Misschien niet helemaal per ongeluk vanwege de ontwikkelingen die inmiddels al in een vergevorderde fase van besluitvorming waren!
Kritische kanttekeningen over het opwekken van aardwarmte werden schriftelijk afgedaan met de mededeling dat veiligheid en de bescherming van het drinkwater weliswaar voorop stonden, maar dat de eerste onderzoeksresultaten van de Provincie er goed uitzagen! Oplettende nieuwsvolgers konden echter toen al weten dat de Rekenkamer werkte aan een rapport over de 'zorgwekkende gevolgen' – met name in de vorm van vervuild drinkwater en aardbevingen – die het boren naar aardwarmte voor de drinkwatervoorziening met zich mee kan brengen.

Ook de geuite zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnet werden snel naar de zijlijn verwezen. Die al dan niet toereikende capaciteit was weliswaar een groot aandachtspunt, maar de netbeheerder had al onderzoek gedaan naar het toekomstproof maken van het net. Punt. Nou nee, geen punt. De vier Brabantse energieregio’s, de provincie en de netbeheerders hebben de noodklok geluid vanwege het overvolle Brabantse stroomnet. De ambitie om vanaf 2030 grootschalig duurzame energie op te wekken, is zelfs in het geding hebben ze zelf gesteld.

Géén reactie op een vraag over windturbines/windmolens, géén actuele en juiste informatie over de risico’s van het opwekken van aardwarmte en onvoldoende kennis over de nu al bestaande problemen met het elektriciteitsnet. Géén onverdeelde plus voor de inbreng van de aanwezige deskundigen.
Los van de gepresenteerde Transitievisie Warmte voor de vier deelnemende gemeenten, waren de colleges en gemeenteraden in Noordoost-Brabant vanwege de planning van de volledige energietransitie inmiddels ook druk doende met een RES (Regionale Energie Strategie). 30 RES-regio’s in Nederland, waaronder dus Noordoost-Brabant met onder andere Landerd en Uden, moesten vóór 1 juli 2021 met een definitief plan komen voor op te wekken duurzame elektriciteit – het bepalen of en waar windmolens en zonneparken kunnen worden geplaatst – het 'echte werk' dus.

En die kogel is inmiddels door de kerk, ondanks hevige bezwaren en forse tegenwerpingen. In de gemeenteraad van Landerd is op 24 juni het voorstel om in te stemmen met het realiseren van grootschalige wind- en zonneparken unaniem aangenomen. Alles in kannen en kruiken aldus wethouder van Rinsum daarmee suggererend dat de plannen op draagkracht van de bevolking zouden kunnen rekenen.

Uiteraard ben ik bereid deze wethouder te geloven wanneer hij diegenen die hij vertegenwoordigt kan laten zien hoe en wanneer hij dat draagvlak getoetst heeft. Maar ik weet eigenlijk al heel zeker dat hij dat niet kan. Participatie, raadpleging en inspraak van burgers bij de RES is landelijk nog nauwelijks van de grond gekomen. En dan zou de gemeente Landerd voorop lopen!? Een lachwekkende suggestie als het allemaal niet zo triest zou zijn.

Want wat spreekt er uit zulke opmerkingen? Desinteresse voor de mening van inwoners, lak hebben aan de leefomgeving van mensen en hun gezondheid en geen enkel oog hebben voor de natuur. Los nog van het volkomen negeren van hele goede en redelijke argumenten in de gemeenteraad over het overbelaste elektriciteitsnet en andere zaken die aan de orde zijn gekomen.

Terugblikkend op de inwonersavond word ik nog minder vrolijk. Het beleidsplan over de zoekgebieden voor windturbines/windmolens en zonneparken in het kader van de RES lag ten tijde van deze inwonersavond al lang klaar. Het is ronduit onfatsoenlijk dat er tijdens deze avond met geen woord gerept is over de impact van de op stapel staande besluitvorming van de RES in relatie tot de warmtetransitie. Dan was het plaatje dat er op het belangrijkste onderdeel van de energietransitie niet ingesproken mag worden, duidelijk en compleet geweest.
Goedwillende en betrokken burgers zijn deze avond niet geïnformeerd over zaken die voor hen van het grootste belang zijn en waarover al besluiten aanstaande waren.
MEEPRATEN VOOR DE BÜHNE HEET DAT.

Mariëlle van der Leest-Kieboom, Reek

|Doorsturen

Mimi van der Meer

2021-06-29 20:16:17

Mariëlle, je hebt helemaal gelijk. Ik was ook bij die avond, en ik denk er net zo over. Mee mogen praten voor de bühne, kunnen ze een vinkje zetten bij "burgerparticipatie" en zichzelf op de borst kloppen hoe goed ze het wel niet allemaal gedaan hebben, hélemaal volgens het boekje.

Verder verkwanselen ze onze belangen. Schaijk en Reek als afvoerputje van Groot Uden, een mooie plek om al die windmolens neer te pleuren die ze zelf (gelukkig, pfffft) niet kunnen plaatsen vanwege vliegbasis Volkel. Ik snap steeds beter waarom het zo "essentieel" was voor Uden om Schaijk en Reek vooral niet naar Oss te laten gaan. Dan hadden ze geen dumpplek gehad voor windmolens. 

Bert

2021-06-30 13:15:34

Wat een toeval, bij vliegbasis Volkel woont Marnix.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties