Landerd

OPINIE: Ik heb de petitie nu ook getekend, met droefheid

Door Jos Cornelissen

Met droefheid heb ik vandaag de petitie ‘Schaijk hoort bij Oss’ getekend. Ik had dat echt niet willen doen. Ik vond de start van de petitie te vroeg en daarmee te onzorgvuldig. En ik had vooral gehoopt op een inspirerend plan voor de nieuwe gemeente Maashorst, tot stand gekomen na een boeiend proces. Een plan dat ook de mensen in Schaijk en Reek enthousiast zou kunnen maken: een gemeente zoals er in de wijde omtrek niet te vinden is, met unieke kenmerken. Een plan ook dat de initiatiefnemers van de petitie de wind uit de zeilen zou nemen.

Het herindelingsontwerp dat er nu ligt voldoet daar van geen kanten aan. En de onzorgvuldige manier waarop gerapporteerd wordt over het ‘draagvlak’ voor dit plan bij de bevolking is schrijnend. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de raadsleden dit als zoete koek gaan slikken, maar ik ben er bang voor, gezien het verleden. Ik wil mijn teleurstelling over het herindelingsontwerp graag uitleggen en ik probeer daarin zo beknopt mogelijk te zijn, ik laat heel veel weg.

‘Intensieve betrokkenheid’ van de burgers is een wassen neus en is mislukt.
De beide colleges zijn juichend over de ‘innovatieve en intensieve’ manier waarop de burgers bij de totstandkoming van dit herindelingsontwerp zijn betrokken. Ik zal me beperken tot de laatste inspraakronde, waarin op de gepubliceerde visie gereageerd mocht worden door middel van een aantal straatinterviews of door het invullen van een enquète op de website. 665 mensen hebben aan dat proces deelgenomen. Dat is iets meer dan 1% van de totale bevolking van beide gemeenten! De helft van deze insprekers is ouder dan 55. Slechts 13% is jonger dan 30, terwijl het vooral om hùn toekomst gaat.
Gek is dat niet: de gesprekken op straat zijn gehouden op doordeweekse dagen, in Schaijk bijvoorbeeld op dinsdagmiddag tussen 13 en 16.30 uur. Wie tref je dan op straat? In elk geval niet veel mensen die werken of scholieren!

Ik heb de enquète ingevuld, vooral omdat ik wilde laten weten dat ik vond dat de visie nogal wat open deuren bevat. Wat bleek? Er werd helemaal niet gevraagd wat je van de visie vond. Je kon in een schaal aangeven in hoeverre je je in de vier punten uit de visie kon herkennen. Ach, in open deuren is herkenning niet zo moeilijk… De enige twee concrete vragen waren of je wist van de plannen voor de fusie en wat je van de gekozen naam vond. Over die naam later meer.
‘Maar liefst 93% van de insprekers is op de hoogte van de herindeling’ jubelen de burgemeesters. Dank je de koekoek, als je voor het invullen van de enquète naar de website ‘opwegnaargemeentemaashorst’ moet, is het vooral vreemd dat kennelijk 7% van de insprekers nog niet door heeft dat er een herindeling plaatsvindt…

Loze vanzelfsprekendheden in het herindelingsontwerp, die ook zonder dat hele inspraakcircus hadden kunnen worden opgeschreven.
Er staan echt mooie woorden in het herindelingsontwerp, waar niet veel mensen het mee oneens zullen zijn. Maar ze zouden opgeschreven kunnen worden bij bijna elke fusie tussen gemeenten, en ze gaan óók op bijvoorbeeld als Schaijk bij Oss zou komen. Heel weinig specifiek voor deze nieuwe gemeente, iets waar je enthousiast en blij van wordt. Het wordt allemaal groter en robuuster en dùs professioneler (en over de noodzaak daartoe zijn we het eens), maar hoe we dat gaan doen moet nog worden uitgewerkt.
Van de vele suggesties op het Festival van 24 juni is niet veel verrassends in het ontwerp te vinden. De meeste suggesties waren waarschijnlijk te concreet en – zoals te verwachten was – ze kunnen ook niet allemaal gehonoreerd worden en ze zijn soms tegenstrijdig.

Het herindelingsontwerp handelt nu al niet in lijn met een aantal belangrijke elementen van de visie.
Ik beperk me tot twee punten om dit duidelijk te maken.
1. De naam Maashorst. ‘Er is overwegend positief gereageerd op de naam, want tweederde is positief of neutraal of heeft geen mening’ zeggen de burgervaders. Neutraal is niet hetzelfde als positief, dacht ik. 46% is positief, 36% is negatief en 18% is neutraal of heeft geen mening. Nog niet de helft is positief, ik zou dat niet ‘overwegend positief’ willen noemen…
Ruim een derde is negatief en daar zul je iets mee moeten, als je ‘samen denken’ belangrijk vindt (punt 4 uit de visie). Ik zie daarvoor geen aanknopingspunten in het rapport. Probleem is dat van de bezwaarhebbers een aantal mensen, met name uit Uden, gewoon het liefste vasthouden aan de naam Uden, terwijl anderen moeite hebben met het koppelen van de naam aan het natuurgebied.
‘De meeste buurgemeenten steunen deze keuze’ zegt het rapport. Tja, wat kan het Mill of Boekel schelen? Het is denk ik niet toevallig dat niet wordt vermeld dat de twee gemeenten die ook met de Maashorst van doen hebben, Bernheze en Oss, fel tegen zijn.
Ik heb ook ‘vóór de naam Maashorst’ ingevuld, maar het gaat er mij vooral om dat het géén Uden wordt, om duidelijk te maken dat we een nieuwe gemeente willen vormen. Waarom noemt men dit argument niet? Als daarbij voor een andere naam dan Maashorst wordt gekozen zou ik daar geen moeite mee hebben. Dan zou een belangrijk deel van de bezwaarmakers ook tevreden zijn gesteld, en tegelijk het punt gemaakt dat we iets nieuws willen.
2. In het stuk wordt met geen enkel woord gerept over het feit dat in Schaijk en Reek een behoorlijk grote groep mensen problemen heeft met deze fusie. Juist dit negeren heeft ertoe geleid dat een aantal mensen die aanvankelijk wellicht positief waren over deze fusie, heeft afgehaakt en de petitie is gaan steunen.
Op de argumenten en de opstelling van de initiatiefnemers van de petitie is best een en ander af te dingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste ondertekenaars echt bezorgd zijn over de gang van zaken. Die mensen kun je niet negeren.
Er is in Schaijk en Reek daarnaast ook een aantal mensen die vurig vóór de fusie met Uden zijn en niet naar Oss willen. Ook op hun argumenten is soms af te dingen. Er zijn voor zover ik weet geen echte pogingen gedaan om de groepen bij elkaar te brengen en dat wordt ook niet beloofd in dit plan. In elk geval zijn daardoor deze ‘krachtige kernen’ behoorlijk verdeeld geraakt. En ik ben benieuwd wat het college hier onder ‘samen denken en doen’ gaat verstaan. Het feit dat men dit geluid volkomen negeert in dit ontwerp belooft niet veel goeds…

Ik laat het hierbij. Ik kies nu voor Oss, want daar weet je tenminste waar je aan toe bent, en dat is zeker niet slecht. Ik wens de gemeenteraad veel wijsheid toe.

Jos Cornelissen
Schaijk

|Doorsturen

Anton Coolen

2019-10-01 11:17:02

Jos, een uitstekend eerlijk verhaal. Je keuze naar Oss is niet het belangrijkste in je betoog. De manier zoals er gehandeld wordt, dat doet jou en heel veel mensen in Schaijk terecht heel veel pijn.

Probeer je vrienden van de linkse kerk te overtuigen voor een referendum. Dit zoals zij ook beloofd hebben in het verkiezingsprogramma. Zie eerdere ingezonden stukken van inzenders.

Tot ziens onder genot van een mooi glas Belgisch bier.

Blijf gezond.

Anton

Adri Ekstijn

2019-10-01 16:46:20

Ik sluit mij aan bij de heer Anton.
Dit is namelijk een overduidelijk geval voor de "Rijdende Rechter".

.....maar hopelijk rijdt hij niet stilletjes aan ons voorbij ;-/

Nico Degen

2019-10-04 09:13:59

Jos vind het van het grootste belang dat de nieuwe gemeente Maashorst heet. Dat is bij Oss nimmer gaat gebeuren zit hij niet mee. Dus hij wil wel als men zich maar aan zijn dwingende voorschriften houd. Verder is hij het met de petitie niet helemaal of helemaal niet eens. Ook de burgers die graag naar Uden willen valt wel wat over te zeggen. Dat de twee groepen niet bij elkaar zijn gebracht vind hij niet deugen, echter is zijn reactie zet hij ze nog verder uit elkaar. Het deugt procedureel van geen kant in de herindeling en daarom (als een soort tik op de vingers) kiest hij voor Oss en dit terwijl hij zich afvraagt wat het college met de herindeling gaat doen. De man spreekt zichzelf voortdurend tegen en krijgt bijval van Anton Coolen.

Anton Coolen

2019-10-04 10:49:06

Onze klimatoloog en eeuwige vakantieganger Nico Degen.

Heeft uiteraard gelijk zoals altijd.

Nico Degen

2019-10-04 14:18:07

Daar spreekt het tegendraads katoen weer, als iemand zijn dwingende mening niet volgt. Maar laat niemand ons verbieden om een eigen mening te hebben. 

Nico Degen

2019-10-04 14:23:25

En dan nog even dit. iedereen die nu gepensioneerd is is naar de mening van Anton Coolen en een eeuwige vakantieganger. Dus is hij jaloers of het is gewoon een vreemde opmerking.

Mimi van der Meer

2019-10-07 16:36:14

Beste Jos,

Ik ben blij met hoe jij het probleem verwoordt en hoe jij een stem geeft aan de redelijkheid. Volstrekt helder. Dit geluid hebben we hard nodig in een (over)verhitte discussie. Ook voor mij is niet de keuze op zich, maar het gebrek aan serieuze inspraak het grootste pijnpunt.

anton coolen

2019-10-07 18:40:25

Mimi: Klopt. 

Politiek zitten wij al 35 jaar niet altijd op een lijn. Het doet mij deugd uw antwoord aan Jos en uw eerdere betoog. Dank!

Erudiete Heer Degen: Vakantieganger heeft betrekking op uw financieel belang (minimaal 50.000 euro ).

Dit als uw vakantiewoning een permanente bewoning (Luijtenbroek) wordt. Alleen een kans bij samenvoeging met Uden.

Wat is uw huidige permanente inschrijving momenteel?

Uiteraard mag u opkomen voor uw financieel belang. Doch geef dat gewoon aan.

Geen schande, erudiete man.

Nico Degen

2019-10-07 19:54:25

Wonen heer Coolen, is maatschappelijk een eerste behoefte. Waar de waarde niet zoveel mee te maken heeft, zeker in vergelijk met de waarde van uw stulpje, zeg maar stulp. Verder stelt de steiging van mijn woningwaarde in het geheel niets voor in vergelijk met de exorbitante waarde van uw villa. waar u naar ik aanneem anderen niet over vallen. neem daar een voorbeeld aan. het is te leren slimme vos. 

Geachte Mimi van der Meer, het is inderdaad een verhitte discussie. Echter meer in de media dan in de gemeenteraad. daar is het besluit aangaande de Maashorst met een zeer ruime meerderheid genomen. Ondanks het legitieme besluit zijn er toch nog mensen die achteraf daarover luidruchtig te keer gaan. dat als een verhitte discussie te beschrijven. lijkt mij een beetje te veel waardering. 

Mimi van der Meer

2019-10-07 20:04:20

Heer Degen, u zit twee keer volledig beside the point. 

Nico Degen

2019-10-07 20:59:26

Mimi van der Meer, het lijkt mij te makkelijk om iemand te vertellen dat hij het twee keer fout heeft, zonder enige toelichting. Dan pretenteer je altijd gelijk te hebben. Ik vind het prima zo, het is maar iemand met een andere mening. Zou wat Anton heeft soms besmettelijk zijn?

Carel

2019-10-07 21:58:36

zullen we met z’n allen maar zeggen dat onze heilige Nico weer gelijk heeft?. Dan zijn even van hem af. Zal hij een baantje krijgen bij de gemeente Uden als bosjesman? Als landerd wordt overgenomen door het dorpspolitiek in Uden. Waar vooral schaijk het buitenbeentje wordt. en maar volhouden dat de naam maashorst word maar ook wetend dat het natuurlijk gewoon UDEN wordt. Waar de nieuwe burgemeester al bekend is en dat ze met alle omliggende gemeentes al ruzie hebben. Veghel kan onbetrouwbaar Uden wel uitkotsen. Bernheze heeft genoeg van alle sprookjes waar ze bij worden betrokken maar nooit wilde meedoen en Oss, veruit de grootste betaler van de maashorst, trekt gewoon de stekker eruit. Tja ... de nieuwe gemeente Uden wordt er niet gezelliger en groener op. Maar je kunt er gelukkig wel gezellig winkelen...vooral bij de v&d. Heel belangrijk en daarom kies ik voor Uden ....of toch maashorst? hahaha...slaapmutsje op en lekker in je woonwagen verder dromen

Nico Degen

2019-10-07 22:25:33

Zijn dit nu de mensen die Anton ondersteunen. Wat een hatelijkheden naar Uden Landerd Schaijk Veghel enz. tenminste als ze gaan herindelen met Uden. Qua taalgebruik heeft het wel wat weg van Anton z'n stijl maar dan primitiever. Lekker redelijk en helder, maar dan de afgrond in. wat jammer dat dit soort figuren geen bestuurlijke funktie hebben.  

Carel

2019-10-08 12:48:58

dat klopt Nico ...dan was het een stuk beter en had je niet ‘ons kent ons’ (dorpspolitiek) maar geef je andere partijen of opties ook een kans. Maar mij laten ze  daar niet tussen want mij kennen ze niet

Nico Degen

2019-10-08 15:20:40

Gelukkig dan maar voor iedereen.

carel

2019-10-08 15:32:37

dat zeg jij

Nico Degen

2019-10-08 22:58:07

Goh, dat je dit door hebt. Zeker omdat mijn naam er boven staat. 

Yves. Ieri.

2019-10-09 10:02:23

Mijnheer Degen, is het niet verstandig dat u stopt met al uw onzin. Ga gewoon biljarten of puzzelen. Niemand, maar dan ook niemand, deugt bij u behalve gij zelf. Het is erg genoeg, het spel wat er gespeeld wordt.

Nico Degen

2019-10-09 16:36:25

Beste heer Yves,

Er is door de gemeenteraad van Landerd en Uden democratisch besloten samen verder te gaan. Dat is niet naar de zin van een groepje mensen. Deze mensen spuien allerlei onzin gemengd met persoonlijke aanvallen op iedereen en die niet dezelfde mening hebben. U wilt zich kennelijk daarbij aansluiten en dat staat u geheel vrij. U komt of woont in het buitenland, waar ik verwacht en hoop dat er gelijkwaardige wetten luiden voor wettig te nemen besluiten door bestuurders.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties