Landerd

OPINIE: Het moet niet gekker worden

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

De actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” probeert steeds duidelijk te maken dat de manier waarop Schaijk en Reek worden gedwongen te fuseren met Uden niet deugt. De inwoners wordt geen echte keuze gegeven. Steeds wordt gezegd dat de inwoners die keuze al hebben gemaakt bij het referendum én bij de verkiezingen.

Het moet niet gekker worden.

Bij het referendum kon men kiezen uit zes opties waarbij de optie Bernheze-Landerd-Uden als Maashorst gemeente het meest werd gekozen. In Schaijk werd daarnaast veel gestemd op Schaijk bij Oss met of zonder Reek. De optie Schaijk bij Uden met of zonder Reek werd het minst gekozen.
De huidige coalitie en het huidige college van B&W heeft plotseling Landerd-Uden tot hetzelfde Maashorst omgedoopt als Bernheze-Landerd-Uden.

Het moet niet gekker worden!

Bij de verkiezingen is maar door twee partijen gezegd dat de keuze Landerd-Uden al vast lag.
1. RPP: dat de burgers zich moeten kunnen uitspreken over het resultaat van de onderhandelingen (met Uden wordt bedoeld). Voorwaarden voor een burgerbevraging is, dat dit serieus en met kwaliteit moet gebeuren.
2. PL: Wij willen de gesprekken met Uden snel hervatten en als dit leidt tot een herindelingsvoorstel zullen de inwoners zorgvuldig geïnformeerd en gehoord worden. Dit kan bijvoorbeeld met een referendum of een enquête. Wanneer de inwoners het herindelingsvoorstel afwijzen is splitsing van Landerd een mogelijk vervolg
3. CDA: Onze keuze is om te fuseren met de gemeente Uden. Dit biedt meerwaarde voor de inwoners, is houdbaar en haalbaar. Mochten de twee plaatselijke partijen in respectievelijk Schaijk en Reek kiezen voor splitsen dan is dat wat ons betreft ook een acceptabele keuze. Een keuze waarvoor ook de provincie haar voorkeur heeft uitgesproken.
4. DS97: we willen weten wat het meeste oplevert Uden of Oss en de burgers uit minimaal Schaijk en Reek willen we vragen hun voorkeur uit te spreken. DS97 heeft gezegd de keuze (de stem) van de burgers te willen volgen.
5. VVD/Maashorst Vooruit kiezen vol voor Uden omdat de bevolking dit zou willen?

Dus ook bij de verkiezingen is er door de kiezers zeker geen definitieve keuze gemaakt voor fusie met Uden. Integendeel zou ik willen zeggen. Progressief Landerd en RPP wilden starten met gesprekken met Uden maar hebben plechtig beloofd dat de kiezers het laatste woord zouden krijgen. CDA gunt Schaijk en Reek een eigen keuze (eventueel splitsing en fusie met Oss). DS97 zal de stem van de burger vragen én volgen. Alleen Maashorst Vooruit (inmiddels al opgesplitst in twee delen) en de VVD willen naar Uden.

Het moet niet gekker worden.

Als de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” probeert duidelijk te maken dat de keuze nog niet is gemaakt en dat het geen gelopen race is, worden ze weggezet als zeurpieten. Door wie? Bijvoorbeeld door de voorzitter van Maashorst Vooruit die met zijn partij Schaijk en Reek zo snel mogelijk willen toevoegen aan Uden.
Maar beste mensen, de uiteindelijke herindeling wordt besloten door de Tweede Kamer, mede op advies van de Provincie. En zoals we al vaak hebben gezegd: Lokaal draagvlak is één van de belangrijkste pijlers onder zo’n besluit. Anders gezegd: wordt het besluit tot herindeling gesteund door de inwoners en niet alleen door de meerderheid van de gemeenteraadsleden?
Inmiddels zijn er steeds meer mensen die vinden dat het proces tot fusie met Uden niet loopt zoals beloofd en niet oplevert wat was gedacht. Een prominent lid van Progressief Landerd (kandidaat PL bij de verkiezingen) schreef aan de gemeenteraad dat als de naam Maashorst niet wordt gekozen hij zijn steun aan de fusie intrekt. Een ander prominent lid van Progressief Landerd (ook kandidaat PL bij de verkiezingen) heeft zijn steun ingetrokken en onze petitie getekend!

Het moet niet gekker worden.

De naam staat zwaar onder druk. Bij de consultatieronde bleek dat de naam maar op zeer geringe steun onder de bevolking kan rekenen. In Uden en Landerd zijn diverse partijen die de naam niet steunen. Oss en Bernheze hebben fors bezwaar gemaakt en zullen dat bezwaar keihard maken in hun zienswijze. De adviseur bij Binnenlandse Zaken heeft zijn twijfels. Het moet dus allemaal nog maar blijken. En eerlijk is eerlijk: Oss en Bernheze hebben wel degelijk een punt. Toch? De prijs die we straks gaan betalen, loopt inmiddels al aardig op nu Oss de subsidiekraan dreigt dicht te draaien.

Het moet niet gekker worden.

Inmiddels hebben 1400 mensen uit Schaijk de petitie getekend en zijn er nog eens meer dan 250 uit Reek, Zeeland, Uden, Oss en omgeving die hun steun betuigen.
• Het kan toch niet zo zijn dat onze eigen gekozen gemeenteraadsleden zich niets aantrekken van al die mensen die vinden dat ze buitenspel worden gezet en niet zelf mogen kiezen?
• En het kan toch niet zo zijn dat de gemeenteraad simpelweg voor Uden kiest zonder dat concreet wordt gemaakt wat dat oplevert?
• En het kan toch niet zo zijn dat partijen hun verkiezingsbelofte breken en in feite braaf doen wat een grotendeels Zeelands Maashorst Vooruit samen met de VVD heeft afgedwongen?

Het moet niet gekker worden.

Wij roepen alle inwoners uit Schaijk, maar ook uit Reek en Zeeland op om uit protest de petitie te tekenen. Daarmee geef je aan dat de politiek de inwoners de keuze moet laten bij zo’n belangrijk besluit.

Tot slot: kom allemaal naar het raadhuis op 24 oktober om 19.15 uur als de gemeenteraad het besluit om te fuseren met Uden gaat nemen zonder dat de inwoners nog het laatste woord gaan krijgen. We laten het toch zeker niet nog gekker meer worden?

Namens actiegroep "Schaijk hoort bij Oss"
Arie de Kleijn

|Doorsturen

Mari Jansen

2019-10-10 08:18:42

Kom er maar in heer Degen!

×

Carel

2019-10-10 18:32:23

hoppa! Goed verwoord Arie. bedankt en ga zo door!

Nico Degen

2019-10-10 22:51:08

Voor Marie: Ook een raadslid heeft recht op z'n eigen mening.

Vermoeiend

2019-10-11 07:08:11

Waar was DS’97 (petitie uitvoerders) destijds? Die willen toch zelfstandig blijven? Is dit de manier? En Ds’97 heeft er juist aan bijgedragen zoveel mogelijk opties te krijgen tijdens het referendum en nu hebben ze het nakijken.

Een visie ontbreekt waar we allemaal iets in Schaijk aan hebben, en niet alleen een klein clubje mensen die de boel ophitsen. Waar is de verbindende aanpak?

Eerst stemmen tussen Uden en Oss tijdens de verkiezingen in tentje voor het stembureau, en nu dit weer, wat is er met die uitslag gebeurt?

Nu toch naar Oss? Had dan gestreden vóór het referendum. Waarom weer een ommezwaai? Meerderheid bepaald, de D van democratie toch?

Nico Degen

2019-10-11 15:51:00

Jammer toch, alhoewel dit zwalken heeft ook wel wat weg van ijsdansen. En ophitsen, want dat zaait verwarring en verziekt onze democratie.

Alfred van Delft

2019-10-11 16:53:04

Degen,

Reageer eens op punt een tot en met vier.

Dat zijn toch kiezersbeloftes. Inmiddels 1400 stemmen van volwassen mensen uit Schaijk is toch ook een duidelijk signaal als het gaat om de beloftes die bewust niet worden nagekomen.

Nico Degen

2019-10-11 17:33:01

Beste heer van Delft,

Een beetje luidruchtige versimpeling, immers wat het geacht raadslid gebruikt om de zaak toe te lichten is al uit en te na door anderen niet alleen vermeld maar ook bewijsbaas tegengesproken. Daarom wens ik niet voor de zoveelste maal tegen op dit soort manipulatieve schrijfsels te rageren. 

Van Delft

2019-10-11 17:51:07

Degen,

Wanneer en hoe?? Dus geen antwoord.

Duidelijk nu ook voor mij.

Carel

2019-10-11 22:25:39

nico...lache man...whahahaha...van jou wordt ik echt wijzer...bedankt 

Nico Degen

2019-10-12 08:42:15

Het is ook om te lachen beste Carel en Alfred, als jullie mij vragen om te reageren op een stuk van Arie de Kleijn dat in bijna in kopie al diverse malen door lieden uit dit groepje is gepubliceerd. Ik ga er van uit dat jullie deze publicaties en mijn reacties daarop hebben gevolgd. Het enige lachwekkende maar tegelijk ook een beetje triest vind ik dat jullie dit nu al weer vergeten zijn.

mamaloe

2019-10-12 13:09:55

Eindelijk komt er iets goeds uit de raad/b&w

ilegale op vakantieparken opruimen

zijn we gelijk die mauwkloot kwijt

Anton coolen

2019-10-12 21:27:32

BD vandaag, pagina 5 regio, Mamaloe.

Hij heeft dus toch op het verkeerde paard... Misschien toch meer kans in het verre oosten.

Nico Degen

2019-10-13 09:28:43

Beste Mamaloe,

“Eindelijk iets goeds uit de de raad” geeft exact aan hoeveel respect je voor anderen kan opbrengen. Verder wonen er veel mensen met vergunning op recreatieparken door heel Nederland. Wat leuk dat jullie een kat hebben. En je moet maar aan mensen met een andere mening, leren wennen.

Nico Degen

2019-10-13 17:26:26

Wat is het nu precies Antonnetje, heb je een hekel aan een groene omgeving, perfect bijgehouden door onze Hovenier? Of zijn het de vrijstaande stenen goed onderhouden bungalows, waar alle luxe kamers gelijkvloers zijn en vrij fors en zijn uitgevallen. We hebben als ik het zo bekijk een zelfde soort comfort, alleen jij betaald een pietsie meer.

Carel

2019-10-13 20:01:47

Is Nico illegaal?..en ik maar betalen

Nico Degen

2019-10-13 22:48:21

Bedankt.

Nancy

2019-10-14 18:58:48

Nico heeft er lang over gedaan om te reageren op zijn bijzondere woonsituatie in Schaijk. Laat hem druk maken in de plaats waar hij officieel woont.

Carel bedanken voor een niet toegevoegde woonsituatie zegt alles over hem.

Nico Degen

2019-10-15 08:57:17

Beste Nancy, buitengewoon hoe je af gaat op Carel net zoals jij zonder achternaam in de Arena onzin schrijft. Het gaat hier om het samengaan met Uden en daar zijn sommige mensen het niet mee eens. Ik ben zeer betrokken met Landerd en in het bijzonder Schaijk en naar ik hoop straks met Maashorst. Ik verblijf met veel plezier al tientallen jaren in midden in de natuur van Schaijk en hoop dit nog lang te doen. En beste Nancy er zijn wetten en regels in Nederland die het verbieden om ergens anders voor een langere te verblijven. Als je op anderen afgaat verdiep je dan in de gegevens en neem niet klakkeloos gegevens over die je had kunnen toetsen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties