Landerd

OPINIE: Gemeenteraad laat Schaijk links liggen, maar race is nog niet gelopen

Door Arie de Kleijn van Democraten Schaijk 97 (DS 97)

Op 24 oktober heeft de gemeenteraad in meerderheid het herindelingsontwerp goedgekeurd. En de meerderheid heeft het voorstel verworpen om de inwoners de beslissende stem te geven. Zoiets heet dan een zogenaamd democratisch besluit.

Zogenaamd want daar is in feite niks democratisch aan is. Gewoon simpelweg de meerderheid die beslist. Een meerderheid die geen enkel oog of oor heeft voor die hele grote groep mensen die het hier helemaal niet mee eens is. Ruim 200 mensen uit Schaijk stonden buiten te demonstreren. Want daar is echte democratie voor bedoeld. De meerderheid beslist maar die houdt zwaar rekening met de opvatting en de mening van de inwoners. En natuurlijk is de gemeenteraad gekozen door de inwoners maar diezelfde inwoners hebben geen vrije hand gegeven om te besluiten zonder dat zij er nog iets over te zeggen hebben.
Jammer genoeg is nog steeds niet onderzocht of we er in Landerd en in Schaijk beter van worden. En er is geen enkele vergelijking gemaakt tussen Oss of Uden. En de politieke partijen die beloofd hadden dat de kiezers het laatste woord zouden krijgen, hebben hun keuteltje ingetrokken.

Referendum
DS97 heeft zijn best gedaan om de gemeenteraad nu al te laten besluiten een volksraadpleging te houden over de keuze tussen Oss of Uden. DS97 weet als Schaijkse partij natuurlijk dat er in Schaijk ook mensen zijn die een voorkeur hebben voor Uden maar zeker is in elk geval dat er heel veel inwoners een voorkeur hebben voor Oss. Binnen alle partijen in Schaijk en ook binnen DS97 zijn verschillende voorkeuren. Dat is geen enkel probleem omdat het weergeeft hoe er binnen Schaijk verschillend wordt gedacht. Maar het wordt wel een fors probleem nu de gemeenteraad de inwoners (voorlopig nog) niet de beslissende keuze wil geven. Nu legt een kleine groep mensen die voornamelijk zelf niet uit Schaijk afkomstig is haar wil op aan wat volgens ons de meerderheid in Schaijk uitmaakt. Maar of het echt de meerderheid is, weten we pas als er een referendum komt.

Niet voor niks hebben al bijna 1500 stemgerechtigde personen uit Schaijk de petitie getekend waarmee ze zeggen dat ze niet tevreden zijn over het herindelingsproces én dat ze voorkeur hebben voor Oss. Die grote groep kun je niet wegzetten met de leugen dat er bij de verkiezingen door de inwoners al een uitspraak is gedaan voor de richting van de herindeling. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat met name door inwoners van Zeeland en misschien Reek in meerderheid gekozen is voor Uden. Maar in Schaijk was en is die meerderheid er naar alle waarschijnlijkheid niet.
Dus los van het feit dat de gemeenteraad is gekozen om besluiten te nemen, moet er bij de belangrijkste keuze van herindeling rekening worden gehouden met de stem van de inwoners.

Zienswijzen
Nu komt de periode van indienen van zienswijzen. Inwoners vanuit Schaijk zullen de gemeenteraad zeker vragen de inwoners alsnog die beslissende keuze te geven. Inwoners vanuit Schaijk gaan massaal aangeven dat ze ontevreden zijn met het herindelingsproces en de huidige keuze. En ze gaan massaal op het gemeentehuis een verzoek ondertekenen waarin ze de gemeenteraad vragen om een referendum over de herindelingskeuze. Op 26 maart zal de gemeenteraad dan opnieuw een besluit moeten nemen. Daarna komen Provincie en Tweede Kamer nog die het finale oordeel zullen geven. Als we nu de inwoners niet de finale keuze geven, zullen we daar nog vele jaren de ellende van ondervinden. Jaren van tegenstellingen en onvrede. Dat moet de gekozen gemeenteraad niet willen.

Dus er is een slag verloren, maar de strijd gaat door en het is nog lang geen gelopen race.

Arie de Kleijn
Fractievoorzitter DS97

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties