Landerd

OPINIE: Duurzaam naar de toekomst

Door Mara Slegers van Progressief Landerd

In de gemeenteraad van 17 april 2019 is een belangrijke notitie over onze toekomst besproken: ‘Richting geven aan duurzaamheid’. Met als doel sturing en betekenis geven aan een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Jongeren laten zich massaal horen en daarom ik nu ook! Met dit onderwerp geven we richting aan leefbaarheid voor alles en iedereen: voor de mens, voor de dieren, voor de aarde, voor nu, voor later en voor onze kinderen. We starten nu voordat het te laat is, we hebben maar één toekomst en daar moeten we zuinig op zijn.

De aarde zelf geeft al een tijdje aan dat ze het niet meer aankan. We putten de aarde uit alsof het niks is en ik zeg niet voor niets ‘we’ want ik zie dit als een enorme collectieve verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waar we allemaal mee aan slag moeten. Als we zo doorgaan met het intensieve gebruik van de aarde, hebben we zowat twee keer de aarde nodig willen we blijven leven en ons ontwikkelen zoals we dat op dit moment doen.

Een paar weken geleden gingen middelbare scholieren massaal de straat op, ze willen weten welke concrete stappen de overheid gaat zetten. Concrete stappen om iets te doen aan de klimaatverandering, om iets te doen aan de duurzaamheid, om iets te doen aan hun toekomst.

Inmiddels zoeken wetenschap en bedrijfsleven op grote schaal naar manieren om duurzamer te kunnen leven. Ook Landerd wil daar actief aan bijdragen: ook de overheid is aan zet!

In bovengenoemde notitie staan acht speerpunten beschreven, allemaal zeer ambitieus, maar wij, Progressief Landerd, vragen ons af of het wel allemaal te bereiken is in de korte tijd die de mens nog rest. Ik licht de punten eruit die we volgens mij het beste kunnen aanpakken:
• Belangrijk is te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van grootschalige, hernieuwbare energie: waar in Landerd is er bijvoorbeeld de mogelijkheid zonneweides te aan te leggen?
• Een ander belangrijk punt heeft te maken met het krachtige en mooi opkomende burgerinitiatief in onze gemeente. In elke kern zijn er inwoners die hun handen uit de mouwen steken om een steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst. Met het groene hart van de Maashorst, deze burgerinitiatieven en een stimulans van onze gemeente kunnen we samen werken aan een mooie en leefbare wereld.
• Hitte en droogte: de voorspelling is dat de zomers heter en droger worden.
Gevolgen hiervan zijn o.a. dat onze woningen onvoldoende koel blijven en dat de landbouw, natuur en waterkwaliteit ernstig te lijden krijgen van watertekorten, waardoor bijvoorbeeld veel groen verloren gaat. Progressief Landerd vindt het belangrijk dat eerdere initiatieven, zoals de regentonactie, voortgezet worden en dat er meer plannen, ideeën en initiatieven komen.

Het aloude gezegde ‘de jeugd heeft de toekomst’ blijft overeind als we er met zijn allen de schouders onder zetten. Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 omzetten in daden, daarvoor roep ik met name onze jeugd op hier serieus mee aan de slag te gaan.|

Heb je nog goede ideeën, laat mij dat dan weten zodat we ermee aan het werk kunnen.

Mara Slegers
Fractielid Progressief Landerd

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties