Landerd

OPINIE: Brexit en herindeling Landerd/Uden

Door Jacques Pijnappels van Progressief Landerd

Het rommelt een beetje in Landerd: de herindeling met Uden tot een nieuwe gemeente, die de naam Maashorst moet gaan krijgen, zorgt voor sommige inwoners voor een gevoel van miskenning en onrechtvaardigheid, in een enkele politieke partij lijkt sprake van enige tweespalt.

Jacques Pijnappels.

Spanning tussen bestuur en burgers is iets dat al duizenden jaren bestaat en nooit zal verdwijnen. De Romeinen kenden daarom een volkstribunaal. Een volkstribunaal moest de belangen behartigen van het gewone volk (plebejers) tegen de mogelijke willekeur van de bestuurlijke elite. In onze tijd zie je een enigszins vergelijkbare beweging in de opkomst van allerlei populistische partijen, die allemaal om het hardst roepen dat ze vooral opkomen voor de gewone man. Politieke partijen dus die op de versleten stoel van het volkstribunaal gaan zitten. Vertrekpunt is nogal eens de onvrede met of het gebrek aan vertrouwen in de bestaande democratisch gekozen vertegenwoordigers in parlement, staten of raad. Het ene na het andere referendum of de zoveelste enquête zijn niet zulke efficiënte middelen om die onvrede een stem te geven. Het resultaat is namelijk nogal eens een democratisch moeras, waarin geen zorgvuldige afwegingen meer te maken zijn, laat staan dat er nog eenduidige beslissingen genomen kunnen worden. Het Brexit-gedoe in Engeland is daar bij uitstek een voorbeeld van.

Op kleinere schaal speelt iets dergelijks ook in Landerd: een complex fusieproces wordt bijvoorbeeld door sommigen voorgesteld als een simpele keuze voor Uden of Oss. Dat kan leiden tot polarisatie, simplificatie, borrelpraat, oneigenlijke voorstelling van zaken, …. Wat dat betreft maakt het weinig verschil of het gaat over de Brexit-problematiek bij onze Engelse buren of over problemen binnen een gemeentelijke herindeling waar we nu in Landerd mee te maken hebben.

Een goeie democratische beslissing, mede bepaald door de uitslag van verkiezingen, kan in zo’n situatie steeds verder uit zicht raken. De chaos in Engeland, of de ingewikkelde, bestuurlijke situatie die op sommige plaatsen in Nederland is ontstaan na een mislukte gemeentelijke herindeling: wrange voorbeelden van hoe het mis kan gaan. Dan ‘bijt de democratie zich al snel in de eigen staart en vormt zij zelf haar grootste bedreiging’ zoals een politiek analist nog niet zo lang geleden treffend opmerkte over de Brexit-chaos.

Na 25 jaar zal de naam ‘Gemeente Landerd’ in de geschiedenisboeken verdwijnen. Het is niet anders! Er wordt gewerkt aan een fundamentele verandering naar een nieuwe, grotere en efficiëntere gemeente. Dit doen de gemeenteraden van Uden en Landerd niet alleen: in het hele proces zitten veel ruggenspraakmomenten met burgers, stakeholders en andere belanghebbenden om voor voldoende draagvlak te zorgen. Toch wat bewaard van het oude tribunaalgedachtengoed zou je kunnen zeggen!

Voor de initiatiefnemers van de petitie voor Oss is het echter niet genoeg. Waar Reek en Zeeland met Uden verder willen, is het in Schaijk maar net wie je spreekt. De verdeeldheid zit niet alleen in politieke partijen, maar ook bij ondernemers, tussen jongeren en ouderen. De raad zal echter een keuze moeten maken voor iedereen in Landerd. Een open democratisch besluitvormingsproces is vooral gebaat bij de juiste zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid van gekozen volksvertegenwoordigers zoals gemeenteraadsleden. Voor ons geldt dat we het herindelingsvoorstel en de toekomstvisie gaan toetsen aan wat we beloofden: samen met Uden toewerken naar een nieuwe Maashorstgemeente.

Wat we in Landerd en Uden moeten voorkomen, is dat we verstrikt raken in een proces van ‘democratische chaos’ waarin zorgvuldige beeld- en besluitvorming steeds verder uit zicht raken. Inspraak, petities en acties zijn prima en geven blijk van betrokkenheid. Maar uiteindelijk zal elk raadslid – volgens zijn eigen geweten – moeten stemmen over het herindelingsvoorstel.

Jacques Pijnappels
Progressief Landerd

 

|Doorsturen

Leonard

2019-09-18 16:22:40

beste Jacques,

de fusie van Landerd met Uden vergelijken met de Brexit gaat mij iets te ver. 

We weten ondertussen dat de naam Maashorst vermoedelijk niet gebruikt gaat worden. De overige gemeentes die in/om de Maashorst liggen zijn het daar niet mee eens.

Ooit hadden we een referendum, met als inzet één gemeente van Uden, Landerd en Bernheze. Maar dat gaat niet door. En voor mij is er nooit duidelijkheid gegeven wat een 2de keuze zou zijn, want dat was op voorhand helemaal geen optie.

Ik lees dit in jullie verkiezingsbelofte aan jullie kiezers:

Inwoners krijgen laatste woord
Wij willen de gesprekken met Uden snel hervatten en als dit leidt tot een herindelingsvoorstel zullen de inwoners zorgvuldig geïnformeerd en gehoord worden. Dit kan bijvoorbeeld met een referendum of een enquête. Wanneer de inwoners het herindelingsvoorstel afwijzen is splitsing van Landerd een mogelijk vervolg.ook tijdens de laatste verkiezingen waren jullie heel duidelijk als partij. 

Gek dat je dan nu hierboven schrijft:

Het ene na het andere referendum of de zoveelste enquête zijn niet zulke efficiënte middelen om die onvrede een stem te geven. Het resultaat is namelijk nogal eens een democratisch moeras, waarin geen zorgvuldige afwegingen meer te maken zijn, laat staan dat er nog eenduidige beslissingen genomen kunnen worden.

Ik ben dus een beetje in de war en weet niet wat je nu bedoelt, wat je nu schrijft of wat jullie als partij eerder schreven???

Zal wel aan mij liggen, ik ben tenslotte maar “gewoon volk“ en jij hoort bij de “bestuurlijke elite“ zoals je hierboven uitlegt.

Nico van Casteren

2019-09-19 18:27:17

Leonard,

Je slaat de spijker op zijn kop: het voormalige Udense raadslid Pijnappels zegt eigenlijk in zijn wollig ingezonden stuk: burgers hou je mond maar dicht, want wij politici weten wat goed voor jullie is.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties