Landerd

'Pure concurrentievervalsing; geloofwaardigheid college staat ter discussie'

Ondernemers Schaijk en Zeeland woest over Aldi in Reek (update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De besturen van MKB Schaijk-Reek en de Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV) zijn woest over het besluit van het Landerdse college van B en W om Aldi een vergunning te verlenen om in een weiland aan de Mgr. Borretstraat in Reek een 'tijdelijke' supermarkt te vestigen voor maximaal tien jaar. "Dit is concurrentievervalsing in zijn puurste vorm."

"Met stomheid, ongeloof en een gevoel van onvoorstelbaarheid hebben wij kennis genomen van het voornemen van het college om een tijdelijke vergunning te verlenen aan Aldi om een winkel te vestigen in een weiland in Reek", stelt Alfons Smits, voorzitter van MKB Schaijk-Reek. "Dit is concurrentievervalsing in zijn puurste vorm. Wij doen dan ook een dringend beroep op burgemeester en wethouders om deze waanzin te voorkomen en zich sterk te maken voor een krachtig midden- en kleinbedrijf in de gemeente Landerd. Wij gunnen de inwoners van Reek het allerbeste, maar dit is niet in het belang van een goede, bereikbare en uitgebreide winkelvoorziening voor de inwoners van Landerd."

'Concentratie in centrum'
Smits verwijst naar de zogeheten structuurvisie die nog maar enkele jaren geleden unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd. "Concentratie van de detailhandel in het centrum van de drie Landerdse dorpen is hierin een van de belangrijke onderwerpen. Wij als MKB Schaijk-Reek hebben dit plan van harte ondersteund. Bij de eerste aanvraag van Aldi, twee jaar geleden, heeft het college ons nog gevraagd hen te ondersteunen met hun afwijzing voor de vestiging van een Aldi op het industrieterrein in Reek. Dit paste niet in het beleid van zowel de gemeente als de provincie. Het beleid is niet veranderd. De structuurvisie is nog actueel maar het college, bijna dezelfde mensen als twee jaar geleden(!), draait nu 180 graden om. Wij zijn als MKB enorm geschrokken van dit inconsequente besluit. Ook vanwege de vele branchvreemde activiteiten van Aldi gaan veel ondernemers hier last van krijgen. Zij voelen zich tekort gedaan door de handelswijze van het college. Hun toekomst staat op het spel!"

‘Geloofwaardigheid’
Ook de Zeelandse ondernemersvereniging ZOV is op z’n zachtst gezegd ‘not amused’ over de gang van zaken. “Wij hebben met verbazing kennisgenomen van het voorgenomen besluit van het college om een tijdelijke vergunning te verlenen aan Aldi voor het vestigen van een supermarkt. Dit baart ons grote zorgen”, reageert Alfred van Meegen namens de ZOV. “Het besluit is genomen zonder enige vorm van overleg waarbij de uitkomst van het koopstromenonderzoek, geaccordeerd door het huidige college, geheel terzijde wordt geschoven. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van het bestuur van de gemeente Landerd ter discussie te staan. Het college verwijst naar het coalitieprogramma, waarin Aldi een speerpunt zou zijn. Hierin wordt echter gesproken over ‘de mogelijkheid tot het vestigen van een discounter op industrieterrein Reek Zuid’. De nu gepresenteerde locatie is een totaal andere onder compleet andere voorwaarden. Zowel de ZOV als het MKB Schaijk-Reek heeft actief meegewerkt aan de structuurvisie ‘Concentratie detailhandel in de dorpskernen, waarvan het onlangs geopende centrumplan Schaijk en het nu uitgevoerde centrumplan Zeeland het resultaat zijn. Het nu voorgenomen besluit staat haaks op deze - niet gewijzigde - structuurvisie en zorgt voor concurrentievervalsing met betrekking tot huidige centrumondernemers in Zeeland en Schaijk.”

‘Niet te verdedigen’
Het verlenen van een tijdelijke vergunning van 10 jaar aan Aldi is ten opzichte van de huidige centrumondernemers niet te verdedigen, stelt Van Meegen. “Deze ondernemers hebben zelf geïnvesteerd in het huidige centrumplan en worden nu door hun eigen bestuurders achter de rug om geconfronteerd met oneigenlijke concurrentie. Verder wordt er hier een precedent geschapen ten voordele van een specifieke ondernemer en ten nadele van huidige centrumondernemers.”

‘Geen bestaansrecht’
Uit het koopstromenonderzoek blijkt volgens de ZOV klip en klaar dat een Aldi in Reek geen bestaansrecht heeft als het gaat over haar eigen inwoners. Van Meegen: “Het bestaan van een Aldi in Reek gaat dus altijd ten koste van supermarktvestigingen in Zeeland en Schaijk. Een conclusie die niet strookt met de genoemde structuurvisie en ook zeker geen positief effect heeft op de leefbaarheid in Zeeland door het wegvallen van een tweede supermarkt. De door het college genoemde impuls voor de leefbaarheid van Reek is een aanname die op geen enkele wijze kan worden onderbouwd. Wel is zeker dat het ten nadele gaat van de leefbaarheid van Zeeland. Als ZOV doen wij dan ook een dringend beroep op het college en de gemeenteraad om het voorgenomen besluit in
heroverweging te nemen en niet mee te werken aan deze vergunning. En daarmee te handelen naar de gemaakte coalitieafspraken conform Reek Zuid.”


Reactie Ondernemend Reek
"De heer Smits stelt dat de komst van een Aldi in Reek volstrekt verkeerd valt bij het MKB Schaijk-Reek. Maar spreekt hij hier namens het bestuur van MKB Schaijk-Reek of ook namens de leden?", vraagt Tom Leijten, voorzitter van Ondernemend Reek, zich af. "Hij reageert in ieder geval niet namens de Reekse leden, want zij worden niet door MKB Schaijk-Reek naar hun standpunt gevraagd. De vijf Reekse leden staan hier niet achter. Naast hun lidmaatschap van MKB-Schaijk-Reek zijn zij ook lid van Ondernemend Reek."

Het bestuur van Ondernemend Reek heeft bij al haar 42 leden navraag gedaan naar hun standpunt omtrent de vestiging van Aldi in Reek. Tom Leijten: "Unaniem staan zij achter het besluit van de gemeente om voor een periode van maximaal 10 jaar medewerking te verlenen aan een tijdelijke Aldi-discounter in Reek. Ondernemend Reek staat geheel achter het besluit van de gemeente om in die periode van 10 jaar bewoners en ondernemers uit Landerd gelegenheid te bieden een onderbouwde reactie te geven waarom zij voor of tegen een permanente discounter in Reek zijn. Deze input kan de gemeente dan gebruiken voor de beoordeling van een eventueel verzoek om een permanente discounter op Reek-Zuid te laten vestigen. De angst van oneerlijke concurrentie is dus niet op zijn plaats, deze angst moet eerst nog onderbouwd worden. Een vestiging van een Aldi zal een enorme impuls geven aan overige ondernemers om zich te vestigen op Reek Zuid, wat de gehele gemeenschap van Reek ten goede zal komen."

|Doorsturen

Bjorn

2019-05-13 17:47:04

De aldi wilt uiteindelijk toch weg uit zeeland dus verschuift er niets.

Dan alleen dat de leefbaarheid in reek vooruit gaat.

Iedere kern heeft minimaal 1 supermarkt.

En heb je de luxe om te kiezen kun je naar een andere heb je niet de mogelijkheid ben je tenminste niet afhankelijk.

.kortom voor niemand schadelijk

En Aldi zit niet meer in een verouderd pand zit.

Het centrum in Zeeland krijgt meer ruimte .

Miep

2019-05-13 18:09:19

Ik ben blij dat er  juist in het platteland van Reek concurentie komt voor de dure supermarkt AH  die denkt het alleenrecht te hebben

Harm

2019-05-13 19:57:52

Grappig die ondernemers, concurrentievervalsing? Er gaan miljoenen aan gemeenschapsgeld in centrumplan Schaijk. Er zijn plannen om miljoenen gemeenschapsgeld in centrumplan Zeeland te stoppen. Waarvan die ondernemers volop profiteren. Nu roept men concurrentievervalsing terwijl ze zelf in ruime mate “gesubsidieerd” worden. Het plan in Reek kost de gemeenschap geen geld, levert alleen maar geld op voor de gemeente.

Nico Degen

2019-05-14 09:45:40

Ik vind dat de burgers in Reek het recht moet hebben om een ALDI te te plaatsen. Niet omdat het assortiment zo uitgebreid is, immers het assortiment is zeer al beperkt. En dit is voor een zaak die voedsel verkoopt niet aan te bevelen. Je loopt dan het risico dat alles zo’n een beetje hetzelfde smaakt. Verder vind ik de kassa met een afzetplek voor de boodschappen van een grenzeloze armoe, net alsof je boodschappen gratis zijn. Ik verzeker u, dat zijn ze niet. En juist als je met de feestdagen behoefte hebt aan afwisseling, lijkt het wel of de eend, kip, lamskotelet en varkenshaasje uit de zelfde mechanische vleesmakersfabriek komen. Nogmaals, als burgers uit reek daar trek in hebben, laat ze.
Ik geef de voorkeur aan de Albert Heijn en de Jumbo met hun ruime keuze in voedsel, vlees, delicatessen en brood en gebak en niet te vergeten de bijpassende service.

*** De Aldi-Gruppe bezit wereldwijd zo'n 7600 filialen. 4200 horen bij Aldi Nord en 3300 horen bij Aldi Süd. Experts schatten dat het totale bedrijf in 2003 een omzet van 23,5 miljard euro heeft behaald. Aldi is volledig eigendom van de familie Albrecht, er zijn geen andere aandeelhouders. Voor zijn overlijden in 2014 was Karl Albrecht volgens de Sunday Times Rich List 2014 de op twee na rijkste Europeaan met een eigen vermogen dat geschat werd op 35 miljard euro. Zijn broer Theo overleed in 2010.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties