Landerd

Nieuwjaarstoespraak Marnix Bakermans: ‘Samen betekent niet altijd samen eens zijn’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Het gemeentehuis in Zeeland vormde maandag 6 januari traditiegetrouw het decor voor de officiële nieuwjaarsreceptie van de gemeente Landerd. Het college van B en W fungeerde als gastheer. Veel verenigingen, stichtingen, raadsleden en andere belangstellenden lieten hun gezicht zien en luisterden naar de toespraak van burgemeester Marnix Bakermans. Kijkers thuis konden via Landerd TV live meegenieten. 

Bakermans start zijn toespraak met een citaat uit de Toekomstvisie gemeente Maashorst: “Samen met inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente zoals we graag willen dat deze is. We praten met elkaar, luisteren naar elkaars ideeën en wensen, en bedenken samen oplossingen. Iedereen mag meedenken en meedoen.”

Het woordje ‘samen’ vormt de rode draad in de speech van de burgervader. “We hebben afgelopen jaar op een mooie manier stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van deze gemeente. In de geest en traditie van Landerd. Door aan te sluiten bij de kracht van de gemeenschap. Soms is dat de straat, soms de buurt, wijk en vaak een kern. Hierbij gaat het om mensen die klaarstaan voor elkaar, samen zaken organiseren en dingen ondernemen, maar ook om de vele vrijwilligers die zorgen voor een bruisend verenigingsleven en een sterk bedrijfsleven dat zorgt voor banen, werkplezier en beleg op het brood.”

Keerzijde
Ondanks zijn enthousiasme over het presteren van de gemeente Landerd en de bijdrage die inwoners en organisaties daaraan leveren, is er volgens Bakermans ook een keerzijde. “Het takenpakket van gemeenten is de afgelopen jaren flink uitgebreid en complexer geworden. Zoals de taken die betrekking hebben op de participatiewet en de wet op de jeugdzorg. Daarnaast komen er met de invoering van de omgevingswet meer verantwoordelijkheden op het bordje van de gemeente. Wat betekent de ontwikkeling rond de PFAS voor onze bedrijven? Hoe gaat de gemeente om met de aanpak van stikstof, in relatie tot herstel van natuur en ontwikkeling van woningbouw en agrarische bedrijven? Onze inwoners willen en verdienen een veilig en prettig leefklimaat en verwachten dat hun gemeente daar de randvoorwaarden voor biedt. Dat vraagt een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie die krachtig kunnen optreden. In Landerd hebben we geconstateerd dat ons dat in de nabije toekomst niet meer lukt. Stap voor stap hebben we samen met vele partijen gezocht naar een perspectiefrijke richting voor de inwoners van Landerd.”

Schaijkse tegengeluiden
Uit de toespraak blijkt eens te meer dat Bakermans de tegengeluiden uit Schaijk, waar een grote groep burgers volgens een petitie liever bij de gemeente Oss zou aansluiten, beschouwt als een gepasseerd station. “Het proces van discussie over zelfstandigheid, splitsen en andere varianten ligt alweer enige tijd achter ons. We hebben dat sámen doorleefd, afgewogen en in verkiezingen bekrachtigd. En nee, sámen betekent niet altijd, samen ééns zijn. Er zijn mensen met ideeën, mensen met zorgen, mensen die mee richting willen geven en mensen die boos zijn. Allemaal hebben ze een overeenkomst: ze zijn betrokken en ze mogen er allemaal zijn. Maar laat ik het nog maar eens helder zeggen. Ik ben er trots op dat de gemeenteraad van Landerd richting heeft durven geven. Want na een proces met uitdagingen, interviews, het Maashorstfestival, het opstellen van de visie en een consultatieronde, heeft op 24 oktober de gemeenteraad met grote meerderheid het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst vastgesteld. Een gemeente met potentie, die veel te bieden heeft en waar we straks met z’n allen trots op kunnen zijn.”

Ambities
Voor het zover is wil Bakermans goed op de Landerdse winkel blijven passen. “Het is belangrijk om de komende twee jaar de bestaande ambities in te vullen. De winkel moet open blijven tijdens de verbouwing en de nieuwe collecties moeten worden verkocht. Zo wordt Zeeland de komende jaren verrijkt met een nieuw dorpshuis en sporthal, in Reek gaan we aan de slag met een nieuwe accommodatie voor sport en spel en in Schaijk wordt woningbouw op Akkerwinde 3 ter hand genomen en de opgave van sporthal De Eeght verder uitgewerkt.”

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties