Landerd

Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, RPP en VVD eens over coalitieprogramma

Nieuwe coalitie Landerd gaat voor 'krachtige kernen in De Maashorst'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, RPP en VVD zijn het inhoudelijk eens over het coalitieprogramma voor de periode 2018-2022. De lijsttrekkers van de vier partijen ondertekenden het akkoord vrijdag 4 mei in het gemeentehuis in Zeeland. Het coalitieprogramma heeft als titel ‘Krachtige kernen in de Maashorst’.

De lijsttrekkers die het programma hebben ondertekend. Van links naar rechts: Moritz Böhmer (PL), Madeleine Hoek (VVD), Harold van den Broek (RPP) en Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit).

Hierin zijn de belangrijkste thema’s die de coalitie gaat oppakken benoemd. “De kern van dit coalitieprogramma is onze eigen kracht en identiteit verder uitbouwen en onderbrengen in een nieuwe Maashorstgemeente. Vanuit onze krachtige kernen en vanuit de kracht van de gemeenschap willen we toewerken naar een nieuwe Maashorstgemeente", geven de vier partijen aan.

'Ja mits-houding'
Speciale aandacht is er voor samenwerken met een 'ja mits-houding', stelt de nieuwe coalitie. "Oplossingsgericht, klimaatadaptatie (de omgeving aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering), leefbaarheid en duurzaamheid. Deze thema’s lopen als een rode draad door dit coalitieakkoord."

Dit coalitieprogramma beschrijft ‘waarom’ en ‘wat’ de nieuwe coalitiepartijen willen bereiken. "De jaarlijkse uitvoeringsagenda laten wij over aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zullen deze opnemen in de bestaande bestuurlijke verantwoordingscyclus. Hierin staat dan op welke wijze en met welke middelen we onze doelen willen realiseren. Wij spreken daarbij de ambitie uit om datgene wat in dit coalitieakkoord staat, in deze bestuursperiode te realiseren door daarover een onomkeerbaar besluit te nemen. Samenwerken is vertrouwen. En wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking.”

Wethouders
Het college wordt gevormd door de wethouders Ben Brands (MV), Moritz Böhmer (PL) en Hans Vereijken (RPP). De wethouders worden op donderdag 17 mei tijdens een extra raadsvergadering geïnstalleerd.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties