Landerd

Natuurorganisaties De Maashorst: 'Goede evaluatie grote grazers nodig'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - Acht natuurorganisaties in De Maashorst maken zich zorgen over de gevoerde discussies in de gemeenteraden naar aanleiding van het 'belevingsonderzoek Grote grazers' van de dorpsraad Nistelrode en de zogenoemde 'Maashorstburgers'. "Discussie over de veiligheid is goed, maar moet wel worden gevoerd op basis van de feiten. Er moet een kundige evaluatie worden opgesteld met oplossingen die recht doen aan de unieke ontwikkelingsrichting die in De Maashorst is ingeslagen", stelt Stichting Natuurorganisaties de Maashorst.

De dorpsraad Nistelrode en de groep 'Maashorstburgers' vroegen enkele honderden inwoners bij drie supermarkten in Nistelrode en Zeeland naar hun mening over grote grazers. Ook stelden ze hun website open voor reacties. In hun rapport concluderen ze op basis van de interviews dat veel mensen bang zijn voor de grazers.

Het onderzoek is volgens de natuurorganisaties niet representatief en de rapportage is volgens hen behoorlijk suggestief. "Grote grazers zijn niet gevaarlijk zolang de aangegeven afstand maar aangehouden wordt. Er wordt de indruk gewekt dat er voortdurend incidenten zijn. Dat is niet het geval. De graasdieren moeten volgens de dorpsraad maar vervangen worden door schaapskuddes en heidekoetjes."

De wisenten, taurossen en exmoorpony's spelen volgens de natuurorganisaties een belangrijke rol bij het realiseren van de beoogde biodiversiteit. "Ze zijn sterk en winterhard. Ook trekken ze recreanten die aangeven van de dieren te genieten en speciaal hiervoor naar De Maashorst komen. De ontwikkelingen stimuleren de regionale economie. De recreanten hebben doorgaans ontzag voor de dieren en beseffen doorgaans heel goed dat zij te gast zijn in een natuurgebied en afstand moeten houden. Er bestaat wel veel onbegrip over sommige bezoekers die voor een mobieltjesfoto te dicht bij de dieren komen."

De natuurorganisaties bepleiten rust, nuance en meer inzicht in feiten en omstandigheden. "Wij betreuren het zeer dat er twee letselincidenten met Taurossen hebben plaatsgehad. Beide situaties zijn voortgekomen uit onverstandig menselijk gedrag. Het is nuttig deze voorvallen nog eens goed te analyseren. Vrijwilligers van de natuurorganisaties zijn dagelijks actief om De Maashorst natuurlijk en veilig te houden. Zij onderzoeken de natuur, leiden bezoekers rond via excursies, houden de verschillende kuddes van wisenten, taurossen en exmoorpony's in de gaten, controleren de afrasteringen rondom de terreinen, bemensen het natuurcentrum en verrichten allerlei beheer- en snoeiwerkzaamheden. Voor al deze vrijwilligers staat veiligheid voor de recreant op de eerste plaats. Er worden voortdurend stappen gemaakt richting een betere inrichting. Het bestuurlijke en ambtelijke Maashorst Team heeft toegezegd komend half jaar een grondige evaluatie te laten uitvoeren door een deskundige en onafhankelijke partij. Er zijn waarschijnlijk goede mogelijkheden om De Maashorst beter en veiliger in te delen met behoud van natuurkwaliteit en recreatiemogelijkheden."

|Doorsturen

Frans van den Hoogen

2020-03-06 12:01:43

Het zal best zo zijn dat de oorzaak door menselijk gedrag wordt veroorzaakt maar dat menselijk gedrag hoeft niet per se door de slachtoffers worden veroorzaakt. Bovendien is het gedrag van de beesten ook niet constant hetzelfde dat heeft ook te maken met seizoenen. Het afstand bewaren is ook makkelijker gezegd dan gedaan als je een bocht omfiets of loopt kan het zo maar zijn dat je op een afstand van minder dan 30m. geconfronteerd wordt met de grote grazers. Van mij mogen de grote grazers blijven, maar in de buurt van de grote grazers moeten dan wel permanent goed opgeleide ranchers aanwezig zijn die weten wat ze moeten doen en ook de middelen bij zich hebben om in alle denkbare situaties goed kunnen optreden. Dit moeten dan ook betaalde banen zijn. Maar ja dan wordt het waarschijnlijk weer veel te duur? Dus de veiligheid van mensen wordt toch niet zo belangrijk gevonden en dit in een gebied waar tot nog niet zo lang geleden geen enkel grote grazer aanwezig was. Ik snap het wel dat een heleboel mensen zich niet meer veilig voelen en dit is terecht

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties