Landerd

Nader Bekeken: Het is al lang een gelopen race?

Door Arie de Kleijn van Democraten Schaijk 97 (DS 97)

Het is al lang een gelopen race? Vechten tegen de bierkaai?? Allemaal geklets van een paar ouderen?? Wat maakt het uit? Zomaar wat uitspraken die we horen als we het hebben over de fusie van Landerd met Uden of Oss. Ja, ik weet wel dat veel mensen geloven dat de fusie met Uden al lang beklonken is. En ja, ik weet ook wel dat het veel mensen niet veel lijkt uit te maken of Schaijk nou bij Uden komt of bij Oss. En ook ik hoor mensen die denken dat ze er toch niks over te zeggen hebben. Maar de vraag is of dat allemaal wel zo waar is. En nog belangrijker: of dat allemaal wel zo slim is. Is het waar en is het allemaal al beklonken? En hebben de inwoners er toch niks meer over te zeggen? En maakt het echt niks uit? Ik zeg: drie keer nee!

We staan pas aan het begin van de herindeling. De meerderheid van de gemeenteraden hebben in principe uitgesproken dat ze een fusie van Uden met Landerd willen. Maar hoe precies en wat we er beter van worden, is nog helemaal niet duidelijk. Die mooie Maashorst is de groene verleiding die steeds wordt genoemd. Maar iedereen weet toch dat Bernheze en vooral Oss grote spelers zijn en blijven als het over de Maashorst gaat? Kunnen we wel zonder Oss of zonder Bernheze?? De uitkijktoren die wij in de Maashorst niet voor elkaar konden krijgen, zet Oss in no-time neer bij Herperduin (ook Maashorst toch?). Tja, zo zit dat.
Een herindeling gaat alleen door als er draagvlak is. En draagvlak is er alleen als de inwoners wordt gevraagd of ze het eens zijn met de gekozen herindeling. Hoe weet je anders of er draagvlak is? Het kan toch niet zo zijn dat Schaijk en Reek (en Zeeland??) nog een keer een herindeling voor de kiezen krijgt zonder dat ze zelf echt hebben kunnen kiezen? Dat laten we toch zeker niet gebeuren?

Er moet nog een zogenaamd Plan van Aanpak (PvA) herindeling worden vastgesteld. In dat PvA moet staan hoe de inwoners betrokken worden bij de herindeling. En dan geen wassen neus zoals meepraten over het proces. Nee, daar moet vanzelfsprekend in komen staan dat inwoners per kern de uiteindelijke keuze mogen maken: ja of nee. Er moet in staan welke keuzes de inwoners hebben. En hoe de inwoners beter worden van een herindeling.
Voor mij is het nog steeds een raadsel waarom politieke partijen die keuze niet aan de inwoners willen laten. En wat ik ook niet goed snap is waarom niet alle politieke partijen door hun eigen mensen worden gedwongen om de inwoners de keuze te geven. Als de mensen in Schaijk, Reek én Zeeland massaal aangeven dat ze het laatste woord willen hebben over de herindeling dan weet ik zeker dat ze dat gaan krijgen!

En dan de laatste vraag: wat maakt het uit, Oss of Uden? Op die vraag kun je alleen antwoord geven als je de twee varianten naast elkaar legt. Dan kun je vergelijken en kiezen welke fusie het beste per kern is. In welke gemeente hebben inwoners uit kleine kernen straks de meeste invloed? Maar ook: op welke gemeente ben je als inwoners georiënteerd? In welke gemeente is er een garantie op een sterke organisatie en een krachtig bestuur? In welke gemeente worden de voorzieningen in kleinere kernen gesteund en op peil gehouden? En waar zijn de verenigingen het beste af? In welke gemeente kan de Maashorst het krachtigst worden uitgebouwd? In welke gemeente is het milieu en bijvoorbeeld de milieustraat het beste georganiseerd? Welke gemeente heeft het meeste invloed in de regio? Welke gemeente kan de economie en werkgelegenheid in de regio het beste waarborgen? In welke gemeente is het sociaal domein het krachtigst georganiseerd? In welke gemeente zullen de kosten het beste in de hand gehouden kunnen worden? En tot slot: welke gemeente biedt de grootste stabiliteit voor de verre toekomst?
Allemaal vragen die een antwoord verdienen zodat de inwoners kunnen kiezen. En die antwoorden zullen duidelijk maken dat het wel degelijk verschil maakt. En niet op de laatste plaats: voor Zeeland kan Uden de beste keus zijn maar voor Schaijk en Reek zou Oss wel eens de beste fusiepartner kunnen zijn.

Dus:

  • Nee het is nog zeker geen gelopen race
  • Ja het maakt zeker verschil met wie we fuseren
  • En nee het is niet alleen voor een paar ouderen maar iedereen van belang
  • En het is dus belangrijk dat de inwoners massaal hun voorkeur laten blijken

Dus zorg ervoor dat de inwoners mogen kiezen. Klop aan bij jouw politieke partij en laat jouw invloed gelden. Overtuig jouw politieke partij ervan dat Schaijkenaren graag zelf willen kiezen, dat Reekenaren zelf willen kiezen én dat Zeeland de eigen keuze wil hebben. Laat de echte democratie zijn werk doen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties