Landerd

Ook gemeente Land van Cuijk krijgt zegen

Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindeling Landerd en Uden (update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel van de gemeenten Landerd en Uden, die samen de nieuwe gemeente Maashorst willen vormen. Ook Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis, die willen fuseren tot een grote gemeente Land van Cuijk, hebben de zegen gekregen van de ministerraad. Indien het parlement instemt met deze herindelingen, dan komt het aantal gemeenten in Nederland in 2022 op 345.

"Om hun bestuurskracht te versterken en om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan regionale opgaven, kiezen de gemeenten Landerd en Uden ervoor om samen te gaan", stelt de ministerraad. "De nieuwe gemeente Maashorst streeft na een groene gemeente te worden met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met zes sterke kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Een gemeente die haar steentje kan bijdragen in de regio en zo goed voor haar inwoners kan zorgen."

Land van Cuijk
De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en St Hubert en Sint Anthonis willen graag samengaan om als nieuwe gemeente Land van Cuijk de vitaliteit en het eigen karakter van de 29 kernen in de gemeente te versterken. "Met hun gebundelde krachten zullen zij een krachtiger partner zijn in onder andere de regio en voor de provincie en het Rijk. Op die manier zijn zij beter in staat de belangen van hun inwoners te behartigen en op langere termijn ook hun maatschappelijke opgaven te realiseren."

Raad van State
De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van de herindelingen per 1 januari 2022.

“Een mooie stap vooruit op weg naar onze nieuwe gemeente Maashorst. We liggen goed op schema, het ziet ernaar uit dat het parlement tijdig een besluit gaat nemen, zodat we op 1 januari 2022 van start kunnen”, aldus burgemeester Henk Hellegers van Uden.
Ook de Landerdse burgemeester Marnix Bakermans is verheugd met het bericht van de ministerraad: “Fijn om zo’n bericht te krijgen dat er weer een stap is gezet in de besluitvorming. We hebben nog ruim een jaar te gaan, zo kunnen we de vaart er goed in houden."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws



Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties