Landerd

COMMENTAAR

Meerderheid Landerdse gemeenteraad wil naar Uden

Door Tonny Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - Donderdag duwde de coalitie die in 2015 struikelde over het referendum geheel Landerd een stapje dichter naar Uden. De huidige coalitiepartij VHL diende samen met de huidige oppositiepartijen PL, RPP en VVD een motie in om de gesprekken over een fusie met Uden door te zetten en toe te werken naar een fusievoorstel waar de inwoners van Landerd dan nog het laatste woord over mogen hebben.

De motie haalde het natuurlijk. Het is weliswaar geen onomkeerbaar besluit, maar toch enigszins merkwaardig daar de raad eerder unaniem besloot geen onomkeerbare stappen meer te zetten voor de raadsverkiezingen van maart 2018.

Om de argumentatie kracht bij te zetten wordt alles uit de kast gehaald. De vraagstelling van het referendum geeft daar ook alle aanleiding toe, want het resultaat is op vele manier te interpreteren en uit te leggen. Iederen heeft gelijk, maar als je de vraagstelling van destijds niet van een eigen interpretatie voorziet spreekt bijgaande grafiek voor zich. De optie ‘Maashorst’ die destijds glansrijk won is van tafel. Bernheze, of een deel daarvan, wil niet. Maar… geheel naar Uden scoorde slechts 14%.

Uden-fans
De Uden-fans in de gemeenteraad geven nu een andere uitleg aan deze keuze. Moritz Böhmer (PL) houdt een vurig pleidooi over de voordelen van Uden als bruggenbouwer, over de opstap naar de Maashorstgemeente zoals bedoeld in het referendum. In zijn betoog neemt hij met heel veel argumenten voor Uden zelfs woorden als ‘bruggenbouwer’ in de mond en serveert hij Oss zonder argumenten af met woorden als ‘verdeeldheid zaaien’.

VHL/Maashorst Vooruit
Bas Keijzer van VHL/Maashorst Vooruit toverde nog een ander konijn uit de hoge hoed. Volgens Keijzer geeft het referendum aan dat de kiezer zich heeft uitgesproken dat er een nieuwe gemeente moet worden gevormd. Gemakshalve gaat hij er daarbij vanuit dat dat coûte que coûte met Uden gedaan moet worden (4e keuze in het referendum!, red.).

Enquête
Arie de Kleijn (DS97) ging in op de vele interpretaties en veegde de vloer ermee aan. Volgens De Kleijn staat de raad aan de vooravond van een onomkeerbaar besluit. “Wij moeten ons richten op wat het oplevert”, was zijn credo. De Kleijn stelde voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de burgers een simpele vraag te stellen en de uitslag per kern vast te stellen. “De geest van herindelen is uit de fles en die krijgen we er niet meer in, dus ik zou aan de burgers willen vragen: Wilt u bij Uden of bij Oss?”.

Harry van Tiel
Naast De Kleijn was alleen Sybren Reitsma (CDA) tegen het voorstel om de fusie met Uden alvast verder uit te werken, waarbij het CDA wel verdeeld was. Harry van Tiel (CDA) maakt binnenkort de overstap naar de nieuwe partij Maashorst Vooruit, dus hij sloot zich alvast aan bij de partijdiscipline van zijn nieuwe politieke vrienden.

'Het kan verkeren', luidt het gezegde van dichter en toneelschrijver Bredero (1585-1618). Als inwoner van Landerd zou hij het nu ook nog bedacht kunnen hebben.

|Doorsturen

Frits van Lith

2018-02-10 11:55:29

Geachte heer Verstegen,

Dank voor uw duidelijke commentaar.

Gelukkig kiest DS97 er nu voor om zelf een objectief onderzoek te laten verrichten op de verkiezingsdag. De inwoners moeten het eerste woord hebben bij deze belangrijke beslissing. 

De nu vooraf gemaakte coalitie voor na de verkiezingen, zegt voldoende over hun denkwijze. De kiezer is niet belangrijk. Gelukkig bepaalt de kiezer op welke partij er gestemd wordt en daarna komt de coaltiekeuze. 

De bewoners van Schaijk en Reek laten zich niet voor de gek houden. Laten wij nu eerst maar eens de verkiezingen afwachten en de uitslag van het bevolkingsonderzoek.

Denk dat dan snel alles op zijn plaats valt. De reeds gevormde coalitie is misschien te voorbarig.

Wel is het voor de kiezer duidelijk dat men kiest bij die partijen van die coalitie of men nu stemt PL, Maashorst, VVD etc. Het is allemaal hetzelfde. Zie het als de moderne lijstverbinding van voorheen. Eerlijk en duidelijk.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties