Landerd

Maashorstgemeente voorlopig kansloos in politiek Bernheze

Door Mick Broekman

BERNHEZE - In Landerd wordt regelmatig de opstelling van Bernheze rondom de mogelijk te vormen Maashorstgemeente besproken. Het gaat hierbij om een fusie van de gemeenten Landerd, Uden en (een deel van) Bernheze. Om duidelijkheid over het draagvlak voor deze optie te krijgen zocht Arena contact met de politieke partijen uit Bernheze. Hieruit blijkt dat de Maashorstgemeente voorlopig weinig kans maakt.

Cent van den Berg, fractievoorzitter van Progressief Bernheze, stelt dat ‘de Maashorstgemeente snel af is gevallen omdat wij van mening zijn dat de oriëntatie van Heeswijk-Dinther gericht is op Veghel (Meierijstad) en Heesch op Oss’. Progressief Bernheze heeft wel ’ ingestemd met de motie dat als we gaan herindelen of opschalen in de toekomst de burgers de gelegenheid krijgen hun voorkeur uit te spreken over bij welke gemeente zij aan willen sluiten. Het is denkbaar dat Nistelrode dan de voorkeur uitspreekt samen te gaan met Uden’.

'Zeer weinig animo'
Ook fractievoorzitter Jack van der Dussen van de VVD Bernheze ziet de Maashorstgemeente er voorlopig niet komen. De partij heeft niet voor de Maashorstgemeente gekozen omdat ‘er zeer weinig animo is voor een eventueel samengaan met Landerd en Uden’.

Politieke Partij Blanco stelt voorlopig zelfstandig te willen blijven. Wel blijft de partij ‘de ontwikkelingen in de regio volgen’. De voorkeur van de partij ‘gaat naar zelfstandigheid, maar bij een van hogerhand opgelegde herindeling kan Nistelrode wellicht bij Uden gevoegd worden. Wellicht geldt samenvoeging met Uden ook voor Vorstenbosch’. De partij stelt verder dat Heesch bij een herindeling waarschijnlijk bij de gemeente Oss gevoegd wordt.

Onderzoek
SP Bernheze laat weten uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar de vorming van grotere gemeenten en stelt dat ‘een Maashorstgemeente gezien de onderzoeksresultaten geen enkele meerwaarde heeft voor Bernheze ten opzichte van de huidige structuur’. Uit de enquêtegroepen van de partij blijkt dat ruim 80 procent van de ondervraagde burgers zelfstandig wil blijven.

'Zelfstandig blijven'
Een wetenschappelijk artikel dat werd aangeleverd door CDA Bernheze onderbouwt de stelling van de partij dat Bernheze voorlopig zelfstandig moet blijven. Het artikel van Pepijn van Houwelingen stelt dat ‘op basis van een metastudie (een studie waarbij meerdere wetenschappelijke onderzoeken over hetzelfde onderwerp met elkaar worden vergeleken, red.), opkomstcijfers, het nationaal kiezersonderzoek en interviews de volgende duidelijke conclusie kan worden getrokken: naarmate de omvang van het lokaal bestuur (de gemeente) groter wordt neemt de (lokale) politieke participatie af’. Ook meldt het artikel dat ‘vermeende kostenbesparingen door gemeentelijke opschaling niet gehaald worden’. CDA Bernheze wil wel graag samenwerken met de omliggende gemeentes.

Herindelen
Maar één partij uit Bernheze lijkt binnenkort te willen herindelen. D66 ‘is van mening dat Bernheze in de nabije toekomst moet opschalen of opsplitsen en dat aan de inwoners van de verschillende kernen moet worden gevraagd bij welke gemeente zij het liefst zouden aansluiten. De meerderheid beslist dan en je doet echt recht aan de oriëntatie van inwoners op deze manier. Mochten de inwoners van de kernen van Bernheze in meerderheid als geheel willen aansluiten bij de te vormen Maashorstgemeente, dan is dat zo’.

De zevende partij in Bernheze, Lokaal, was niet bereikbaar voor commentaar. In het partijprogramma geeft de fractie aan te staan voor ‘behoud van Bernheze als zelfstandige gemeente’.

 

|Doorsturen

Roel van Schaijk

2015-11-20 12:46:36

Voorlopig.... dat biedt dus mogelijkheden. Ook ik ging eerst gemakshalve uit van opsplitsing, maar ben er van overtuigd geraakt dat bouwen aan een nieuwe gemeente voor onze dorpen veel meer op kan leveren dan aansluiten bij het bestaande.

En dat hoeft niet op stel en sprong, zoals sommigen ons willen doen geloven. Goed werk mag tijd kosten. De reacties van de partijen bieden meer dan voldoende ruimte om met hen het gesprek aan te gaan over de voordelen van een gezamenlijke gemeente.  Dáár ga ik voor!

Carlo

2015-11-20 13:38:15

@roel. Succes met dromen! maar ga de inwoners van Landerd niet misleiden met jouw fabeltje.

Roel van Schaijk

2015-11-20 15:27:30

Carlos ...,

Waarom weer zo denigrerend? Ik mag dit vinden en ik misleid niemand. Natuurlijk kunnen we niet direct op 26 november de gemeente Maashorst vormen, is ook niet eens gewenst want er moet nog wat afgerond en onderhandeld worden, maar mijn overtuiging is dat we dan een betere uitgangspositie hebben dan als we de dorpen 'afgeven' aan Uden en Oss. Wij zijn daar heel eerlijk en open in, je mag daar anders tegenaan kijken, maar om er dan zo op af te geven lijkt me niet nodig.

Gr 

Jan

2015-11-20 16:25:45

Beste Carlo,

Wat u nu verteld heb ik al tig keer verkondigd. De regie wordt bij de Maashorstgemeente hoe dan ook uit handen gegeven aan Uden.

We worden als inwoners door de naïviteit van de RPP en PL uitgeleverd aan Uden. En dit alles komt voort uit eigenbelang van de bestuurders/leden van betreffende partijen. Dit eigenbelang dient op geen enkele wijze de belangen van de burger.

degen

2015-11-20 23:52:33

Onvolwassen jongetjes die van Zorro dromen compleet met masker. Je hebt ze in diverse uitvoeringen type Jan type Carlo enz. Maar zonder masker stellen ze helemaal niets voor. Geen diepgang en grof in de mond. Zonde van je moeite Roel om die iets bij te brengen. 

Theo Lemmers

2015-11-21 09:06:45

@Jan, je beschuldigt de RPP van eigenbelang. Volgens mij heb je niet in de gaten dat RPPers en de mensen die op de RPP stemmen allemaal Landerdse burgers zijn.

Geef even aan wat het eigenbelang dan is? Dit soort ongenuanceerde beschuldigingen zijn ver onder de maat.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties