Landerd

‘Bodem- en natuurherstel met effect voor komende 30 jaar’

Maashorst wordt bestrooid met 590.000 kilo steenmeel (+VIDEO)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - In de week van 25 november gaat een helikopter, bij de juiste weersomstandigheden, 590.000 kilo steenmeel verspreiden over de bospercelen in natuurgebied De Maashorst. Tijdens de werkzaamheden zijn de stukken bos voor anderhalve dag afgesloten. Steenmeel is een van de herstelmaatregelen die worden genomen om de gevolgen van de stikstofcrisis tegen te gaan.

In deze video geeft Ecoloog Leon van den Berg uitleg over het hoe en waarom van de maatregel met steenmeel:


“Steenmeel is gemaakt van gemalen steen”, legt beheerorganisatie Bosgroep Zuid Nederland uit. “Het materiaal is rijk aan voedingsstoffen en deze worden geleidelijk afgegeven aan de bodem. Daar profiteren de planten én dieren van en het zorgt ervoor dat de biodiversiteit zich kan herstellen. Eerdere experimenten hebben uitgewezen dat de verspreiding van steenmeel met een helikopter het minst schadelijk is voor bos en bodem én het meest kosteneffectief is. Er wordt 10.000 kilogram steenmeel per hectare verspreid, wat er aanvankelijk uitziet als een dun waasje metselzand op de grond. Met de regen spoelt het materiaal al snel de grond in, waar het zijn nuttige werking tot wel 30 jaar voortzet.”

57 hectare bos
Het steenmeel wordt uitgestrooid over 22 hectare bos in de gemeente Uden, over enkele percelen die zijn gelegen ten westen van de Udensedreef en Karlingerweg. Daarnaast gaat het om 37 hectare bos in de gemeente Landerd, ten oosten van de Palmstraat. Om veiligheidsredenen zijn de bosgebieden, inclusief deze zandpaden en enkele fietspaden, tijdens de werkzaamheden afgesloten voor publiek. Dit staat van tevoren aangekondigd via gele borden. Voor het publiek worden ‘spottersplekken’ ingericht om de werkzaamheden op veilige afstand te kunnen volgen. De exacte dagen dat men gaat vliegen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de laatste informatie zoals kaarten van het werkgebied, data van de werkzaamheden, omleidingsroutes en spottersplekken, kijk op www.allemaalmaashorst.nl. Die informatie is het meest actueel.

‘Verzuring’
“De uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak heeft ook in De Maashorst tot grootschalige bodemverzuring geleid”, stelt Bosgroep Zuid Nederland. “Door verzuring spoelen voedingsstoffen en mineralen uit de bodem, terwijl er een overmaat aan stikstof achterblijft. Dit heeft ernstige gevolgen voor planten en dieren. Het zogeheten POP3-project ‘De Maashorst en omgeving’ is een van de maatregelen, die zijn gericht op herstel van de biodiversiteit en verhoogde weerbaarheid van bos en natuur tegen stikstofdepositie en klimaatverandering, en financiert deze maatregelen ook.” De opdrachtgevers voor de verschillende maatregelen zijn de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Bosgroep Zuid Nederland organiseert en begeleidt de maatregelen.

Waarom herstelmaatregelen?
Ook in De Maashorst zijn met name de zandbodems door verzuring en vermesting belangrijke nutriënten zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. “Deze bodems zijn sterk verarmd en uitgeloogd en het bodemleven gaat achteruit. Omdat een beperkt aantal plantensoorten juist profiteert van de overmaat aan stikstof, en daarmee andere soorten verdringt, neemt de variatie aan plantensoorten in de natuur af. Dit is onder meer te zien aan de vergrassing van heide. Waar heideplanten en andere bloemrijke planten steeds meer in het gedrang komen, lopen ook de aantallen en de variatie aan vlinders en insecten terug. Ook neemt door uitspoeling van nutriënten de voedingswaarde af van planten. Typische gevolgen hiervan zijn onder meer dat rupsen geen vlinders meer worden en dat vogels eieren leggen met te dunne eierschalen.”

POP3-project
Binnen het POP3-project worden diverse maatregelen genomen om de gevolgen van stikstof-depositie te beperken. “Zo wordt het stikstofoverschot in heidegebieden teruggebracht door bijvoorbeeld maaien en plaggen. Ook worden bomen geplant die voedingstoffen uit diepere bodemlagen opnemen en opnieuw beschikbaar maken door voedingsrijk strooisel. Het uitstrooien van steenmeel gebeurt op locaties die in hoge mate verzuurd zijn. Met een integraal pakket aan maatregelen richt het project zich op herstel van de biodiversiteit en verhoging van de algehele weerbaarheid van bos en natuur tegen stikstofdepositie en klimaatverandering.”

De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden en de Europese subsidieregeling POP3.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties