Landerd

Nieuwe partij presenteert verkiezingsprogramma

Maashorst Vooruit wil alle kernen verbinden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Maashorst Vooruit wil de partij worden die alle kernen verbindt; nu in Landerd, straks in de Maashorstgemeente. Die ambitie spreekt uit het verkiezingsprogramma van de nieuwe partij. "Wij werken vanuit pragmatisme en erkennen de eigenheid van de dorpen. Nieuwe plannen en ontwikkelingen dienen daarom vanuit de inwoners te ontstaan in samenwerking met de ambtenaren en het bestuur van de gemeente. Zo kunnen oplossingen beter, sneller en goedkoper worden bereikt", laat Maashorst Vooruit weten in een persbericht.

"In elk geval moet de kostenpost aan externe inhuur naar beneden om zo structureel besparend te werken zonder in te leveren op kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening", stelt de partij. "Het is daarom ook dat Maashorst Vooruit voorstander is van opschaling. Er moet namelijk ook ruimte blijven voor ambities en nieuwe ontwikkelingen."

Zorg voor elkaar
Zij die het zelf niet redden moeten kunnen rekenen op hulp en steun, vindt Maashorst Vooruit. "Wij gaan uit van een ambtelijke organisatie, die actief op zoek gaat naar de knelpunten in onze gemeenschap. Bij het verlenen van hulp wordt gezocht naar praktische oplossingen, zoveel mogelijk in de eigen omgeving; denk aan zorgcoöperaties. Daarnaast wordt er beleid gevoerd op het voorkomen van problemen, zoals drugspreventie en jongerenwerk."

Bomen & boeren
De agrarische bedrijvigheid concentreert zich volgens Maashorst Vooruit steeds vaker bij enkele ondernemers en op daarvoor aangewezen locaties. "Daarvoor in de plaats zijn er steeds meer toeristische ontwikkelingen; alleen in lijn daarmee zou er ruimte moeten zijn voor verstening in het buitengebied, want de natuur moet ook de ruimte krijgen. Maashorst Vooruit wil dat er oog is voor de gevolgen bij agrariërs die moeten stoppen en tegelijkertijd een beleid dat recht doet aan de agrarische sector als een van de economische pijlers van onze gemeente; zonder dat de volksgezondheid daaronder te lijden heeft."

Wonen & werken
Andere speerpunten van de partij zijn goede basisvoorzieningen, een bloeiend verenigingsleven en een diversiteit aan woningbouw; zowel voor jong als oud en gericht op een goede doorstroming. "In alle kernen moet gezocht worden naar woningbouwlocaties met een grondprijs, die zich verhoudt tot de omgeving. Voor de leefbaarheid moet in Zeeland een dorpshuis met sporthal komen, is in Reek een van onderaf gedragen sport en spelaccommodatie gewenst en moet in Schaijk gekeken worden naar de behoefte aan bedrijfsruimtes op industrieterreinen. Ook dienen in Schaijk en Zeeland een aantal verkeersonveilige situaties te worden aangepakt, zoals de Tweehekkenweg, Korte Louwstraat en de speelplaats bij De Morgenzon."

Toerisme & recreatie
De Maashorst moet op termijn nationale en internationale bekendheid genieten, deze ambitie heeft Maashorst Vooruit om de recreatiemogelijkheden in Landerd te versterken en ondernemerszin te stimuleren. "Natuur moet de ruimte krijgen, maar niet zonder dat deze toegankelijk blijft voor recreanten. Daarbij denkt Maashorst Vooruit ook aan de verbreding van de fietspaden. De inkomsten uit de toeristenbelasting moet één-op-één terugvloeien naar plannen en ontwikkelingen op dit gebied."

Financiële onderbouwing
Door lopende plannen teert Landerd in op de reserves, stelt Maashorst Vooruit. "Eventuele meevallers dienen gebruikt te worden ter aanvulling van deze reserves. In die zin zien de economische ontwikkelingen er gunstig uit. Aanvulling van de reserves is nodig voor ambities in de toekomst."

|Doorsturen

Annie Manders

2018-02-17 10:26:36

In dit stuk staat: [...Ook dienen in Schaijk en Zeeland een aantal verkeersonveilige situaties te worden aangepakt, zoals de Tweehekkenweg, Korte Louwstraat en de speelplaats bij De Morgenzon...]

Wat vindt "Maashorst Vooruit" van de verkeerssituatie bij BS de Regenboog in Schaijk? 

Arjan

2018-03-03 16:26:17

Het woord 'herindelen' komt in het stuk niet voor. Wel ‘kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening’ en het opbouwen van reserves voor toekomstige ambities…

Het enthousiasme van Vereniging Herindelen voor snel herindelen lijkt bij Maashorst Vooruit te zijn verdwenen!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties