Landerd

'Als Schaijk en Reek uit elkaar worden gehaald, dan tel ik mijn zegeningen'

Ziedende burgemeester Bakermans dreigt met opstappen als herindeling mislukt

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - "Ik ben pislink en ziedend! Kom niet aan met het verhaal dat de gemeenteraad het herindelingsproces de afgelopen zes jaar slecht heeft doorlopen en dat onze inwoners onvoldoende betrokken zouden zijn geweest bij dit proces." De Landerdse burgemeester Marnix Bakermans was dinsdagavond tijdens de extra raadsvergadering ongekend fel en dreigt zelfs op te stappen wanneer de Tweede Kamer op 25 februari instemt met het amendement van het CDA en GroenLinks om Schaijk bij Oss te voegen in plaats van bij Uden. "Als Schaijk en Reek uit elkaar worden gehaald, dan tel ik mijn zegeningen."

Tijdens de digitale vergadering spraken 11 inwoners van Schaijk in om hun voorkeur voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst aan te geven. Zij spraken ieder namens 10 andere Schaijkenaren. Alle 11 insprekers hadden dezelfde boodschap: "Wij zijn voor de nieuwe gemeente Maashorst, want daar voelen wij ons thuis." De Schaijkenaren die liever zien dat hun dorp bij de gemeente Oss wordt gevoegd, maakten geen gebruik van het spreekrecht. "Het wordt in Den Haag beslist, niet hier", liet een woordvoerder weten.

Bakermans opende de vergadering met een mededeling. "Ik treed vanavond niet alleen als voorzitter op, maar ook als portefeuillehouder van het dossier herindeling." Daarna keek hij terug op de ontwikkelingen van 11 februari in de Tweede Kamer. "Ik ben boos en was sprakeloos toen ik donderdag zag dat er een amendement uit de achterzak van het CDA en GroenLinks werd getoverd. Hoe halen ze het in hun hoofd om zomaar een pennenstreek door onze gemeente te zetten na alle inspanningen die wij hebben gedaan. In de wetenschap dat je het nooit met z'n allen eens zal zijn. Ik vond het een verschrikking om te zien. CDA en GroenLinks hebben onjuiste informatie gekregen en zijn op het verkeerde been gezet."

'Poppenkast'
Vervolgens was het woord aan de raadsleden. Madeleine Hoek (VVD): "Met verbijstering heb ik de discussie donderdag gevolgd Een Tweede Kamer onwaardig. Zes jaar hebben we een intensief traject gevolgd waarbij aan alle wettelijke voorwaarden voor een herindeling is voldaan. Typerend vond ik dat de heer Van der Molen het amendement nog niet eens af had. Een poppenkast was het."
Jacques Pijnappels (Progressief Landerd): “Het is politiek, bestuurlijk en moreel te gek voor woorden dat we hier vanavond bij elkaar moeten zitten. Ik heb aardig wat verrassingen meegemaakt in de afgelopen 15 jaar, maar dit is echt het meest extreme. De actiegroep Schaijk hoort bij Oss heeft flink van zich laten horen en op de achtergrond niet stilgezeten en partijen als CDA en GL achter zich gekregen, maar zij doen de werkelijkheid geweld aan door te zeggen dat de meerderheid van Schaijk naar Oss wil. Het zijn pertinente leugens, de meerderheid van Schaijk wil zeker niet naar Oss. Polarisatie is het gevolg. Partijen in de Kamer baseren hun conclusie op eenzijdige info van de actiegroep. Ze hebben geen enkele inspanning gedaan voor wederhoor.”
Pijnappels diende vervolgens namens de coalitiepartijen een motie in waarin de raad het college opdraagt aan de Tweede Kamer te vragen het ingediende amendement te toetsen aan het gevoerde herindelingsbeleid. De motie werd later op de avond met 12 tegen 5 aangenomen.
Sybren Reitsma van oppositiepartij CDA: “Wij kunnen ons de frustratie en teleurstelling van Landerd en Uden wel voorstellen. Er is immers veel werk verricht en nu dreigt het alsnog mis te gaan. We zijn simpelweg niet zorgvuldig genoeg te werk gegaan om deze situatie te voorkomen. Wij hebben als CDA meermaals gevraagd om een peiling in Schaijk te houden om de kou uit de lucht te halen. Te vaak heeft deze coalitie haar eigen gedachtegoed als maatgevend beschouwd.”

'Ongelooflijk en teleurstellend'
Reitsma is niet te spreken over de rol van burgemeester Marnix Bakermans in de afgelopen dagen. “Ik vind het ongelooflijk en teleurstellend dat een onafhankelijke burgemeester zich openlijk achter de petitie voor De Maashorst heeft geschaard, zeker in het licht van het eerder geweigerde referendum na 1100 ingezamelde handtekeningen uit Schaijk.”
Ook het CDA diende vervolgens een motie in. “Bij een herindeling draait het om de voorkeur van de bevolking en niet om de voorkeur van een raadsmeerderheid. Wij dragen het college op om twee marktonderzoeksbureaus onderzoek te laten doen naar de vraag wat de inwoners van de gemeente willen óf om een zo snel mogelijk alsnog een referendum te houden per kern.” De motie van het CDA werd later met 5-12 verworpen.

'Maashorstvirus'
Arie de Kleijn (DS97): “Het lijkt wel of er een nieuwe variant van het Maashorstvirus is uitgebroken. Hel en verdoemenis worden via de media over ons uitgestort. Nieuwe petities, twitterberichten van burgemeesters die je om de oren vliegen... DS97 wil niet bijdragen aan verdere polarisatie, maar juist verbinden. Verbinden in de raad, in de samenleving en in onze dorpen. Ons motto is: ‘Stay calm en luister naar de inwoners’. Geef de herindelingsstem terug aan de inwoners. DS97 heeft steeds gestreden om inwoners de beslissende stem te geven. Daarom zeggen wij: pauzeer het huidige herindelingstraject en houd een referendum zodat ieder dorp zich kan uitspreken. Zo worden alle inwoners, zwijgend en actievoerend, gehoord.”

'Heel representatief'
Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit): “De gemeente Maashorst is de meest gedragen optie. Het referendum uit 2015 was heel representatief voor het draagvlak in de Landerdse kernen.” Over de petitie voor de Maashorstgemeente zei de MV-fractieleider: “Inmiddels is die al door meer dan duizend mensen ondertekend. Het feit er ook heel veel steun is vanuit Reek, Zeeland en Uden geeft aan dat er héél veel draagvlak is.”
De twijfel bij een deel van de Tweede-Kamerleden komt volgens Van den Heuvel door de sterke lobby van de Schaijkse actiegroep en buurgemeente Oss. “Maar zij zijn oneerlijk en ontransparant richting de inwoners. We hebben de rol van de actiegroep en de gemeente Oss wellicht onderschat, maar zij zijn niet eerlijk. Oss wil enkel en alleen een 100.000-plusgemeente worden en daardoor traineren ze de zaak.”
Maashorst Vooruit diende ook een motie in, waarbij zij het college vraagt de Tweede Kamer aan de hand van het ‘logboek herindeling 2013-2018’ te laten zien hoe “zorgvuldig en lang het herindelingstraject al loopt.” Deze motie werd met 12 tegen 5 aangemomen.

'Pislink en ziedend'
Na een korte pauze gebruikte ook burgemeester Bakermans dit logboek als leidraad bij zijn betoog. Hij somde alle activiteiten en inspanningen op die in de afgelopen zes à zeven jaar zijn verricht in het kader van het herindelingsproces. Hij toonde zich uiterst verbolgen over de houding van de Tweede Kamer. "Ik ben verbijsterd en boos dat de Kamer nooit contact met ons heeft opgenomen. Schaijk en Reek vormen al 80 jaar samen een gemeente, daar wordt nu zomaar in gesneden. Ik ga niet meewerken aan een variant waarbij Schaijk en Reek uit elkaar worden gehaald, dan tel ik mijn zegeningen", zo dreigde de burgemeester met opstappen wanneer het amendement 'Schaijk bij Oss' door de Tweede Kamer wordt aangenomen. "Ik laat me niet uitspelen door Oss en ook niet door de Tweede Kamer."

|Doorsturen

Jeroen

2021-02-16 22:20:33

vreeMd dat Bakermans ziedend is, denk dat het verstandig is als hij opstapt. Maar daar heeft hij de ballen toch niet voor! De dreigementen en spelletjes worden weer uit de kast gehaald als het niet gaat zoals hij wil. Had gewoon vanaf het  begin de bevolking een ECHTE keuze kunnen maken i.p.v. deze poppenkast!

J@n

2021-02-16 22:58:04

Het is inderdaad burgemeesteronwaardig. Hij zou erboven moeten staan.

1100 handtekeningen worden moedwillig genegeerd, maar een petitie in zijn straatje promoot hij direct.

Zo ook net weer in de raadsvergadering.

Het is echt een aanfluiting!

Carel

2021-02-16 23:07:56

"Ik laat mij niet uitspelen door Oss " Marnix Marnix wat ben jij een klein kind . Je hebt al die jaren zelf Oss uitgespeeld! En nu zielig doen. Ga lekker terug naar Uden en daar uithuilen

René

2021-02-17 12:05:31

Die nieuwe petitie voor Schaijk bij Maashorst wordt veel getekend door niet-Schaijkenaren. Dat is dus precies het probleem: Anderen die voor de Schaijkenaren willen beslissen!  

Schaijk

2021-02-17 12:42:43

Inderdaad, laten we naar Oss gaan. Daar hebben ze wel een fatsoenlijke burgemeester. Alleen moet je dan geen problemen hebben want daar wordt je net zo lang door de burgemeester genegeerd totdat je zelfs besluit om jezelf in brand te steken. Nee daar hebben ze echt een top-burgemeester.

mamaloe

2021-02-17 12:51:58

ik bid volop dat den Haag Schaijk bij Oss voegd,kijken of die roeptoeraar woord houd en opzout

René

2021-02-17 13:14:08

@Schaijk 2021-02-17 12:42:43

Wat een misselijke reactie. Bah.
Lees eens goed hoe die zaak in elkaar zit. U bent, net als Bakermans, niet zorgvuldig geweest!

Schaijk

2021-02-17 13:50:52

@Rene, omdat het niet in uw straatje past is het een misselijke reactie? En waar baseert u zich op dat ik me beter in de zaak zou moeten inlezen? Ik denk dat ik heel goed op de hoogte ben van die zaak. Maar als het uw mening is dat de gemeente Oss correct heeft gehandeld in die zaak, is dat uw mening. Ik heb daar echt een andere mening over.

On topic: er wordt nu wel heel veel afgegeven op burgemeester Bakermans, maar ik kan me niet herinneren dat hij de beslissing heeft genomen om Landerd bij Uden te voegen. Volgens mij heeft de meerderheid van de Raad daar over beslist. U weet wel, de Raad die door de inwoners van Landerd is gekozen. Democratie heet dat. Als het echt zo is dat het hele proces krom is verlopen zou u zich moeten richten op de leden van de Raad. 

J@n

2021-02-17 16:13:28

@Schaijk: "Ik treed vanavond niet alleen als voorzitter op, maar ook als portefeuillehouder van het dossier herindeling."

Dat zijn de woorden van de burgemeester. En daar zit ook het hele probleem. Hij is oud-wethouder van Uden en heeft het dossier herindelen onder zich. Juist daarom zou hij al zorgvuldiger te werk hebben moeten gaan.

Van begin af aan is alles gericht geweest op Uden, elk ander geluid werd op alle mogelijke manieren tegengewerkt. En wat betreft de raad, tja, wat er in de achterkamertjes besproken is weten we niet maar kunnen we wel raden. Ga er maar vanuit dat de burgemeester samen met de Zeelandse raadsleden ook daar nogal gestuurd heeft naar Uden.

Zelfde geld voor het referendum 2015, ook daar moest de uitkomst Uden zijn. Daarom zat dat zo vaag in elkaar.

En je kunt wel wijzen naar de Raad. Maar de portefeuillehouder herindelen is uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. En dat is helaas Bakermans, en hij heeft helaas de schijn van partijdigheid en rare manier van dingen regelen erg tegen zich.

Schaijk

2021-02-17 17:09:04

Schaijk is voor gemeente maashorst dat is nu tog wel duidelijk aan het worden 

anton coolen

2021-02-17 17:24:07

Waaraan is dat duidelijk, onbekende heer of mevrouw Schaijk?

Gewoon een referendum, dan was het duidelijk geweest. Zelfs dat durfden zij  gisteren wederom niet aan. Dat was de laatste kans.

Het is alleen nog stemmen in de Tweede Kamer en er komt geen debat  meer.

Jammer,  gisteren was de laatste kans voor duidelijkheid. Coalitie en burgemeester hadden uiteraard geen interesse. Misschien vinden ze het risico te groot dat het Oss zou kunnen worden via een referendum. Zie geen andere overweging.

Gewoon dus een ongefundeerde kreet van u.

Pipolakki

2021-02-17 17:45:12

Hmnn zou er dan wat lijken in de kast liggen en er de kans is dat die er nu uitvallen. Beloftes en afspraken al dan niet onderhands die nu geen doorgang kunnen vinden. 

Het geluid vd burger wordt maar deels gehoord  er naar luisteren wordt er al helemaal niet gedaan zo lijkt 't. 

Naomie

2021-02-17 19:09:13

Wanneer dhr. of mevr. Schaijk op de online petitie doelt, dan houdt ze na aftrek van 'anoniem', 'alles buiten Landerd', 'minus de face-accounts' een gehuchtje van een paar honderd zielen over...

Handen op elkaar voor deze spontane actie, altijd mooi, echter gemeente kan er niets mee en 2e kamer doet er niets mee! Mosterd na de maaltijd!

H. Brocks

2021-02-17 19:43:25

Lieve inwoners van Schaijk en Reek, ik heet jullie bij dezen alvast welkom in de gemeente Oss. (of doe ik nu een Bakermansje en loop ik te hard op de feiten vooruit?)

Ik volg deze comedy al enkele jaren en af en toe rollen de tranen me over de wangen van het lachen. Het totale gebrek aan respect voor de Schaijkse en Reekse bevolking vanuit het college met ridder Marnix voorop. Het steeds weer in onmogelijke bochten wringen om Oss maar niet te noemen of deel te laten nemen in deze megalomane egotrip. 

Het kinderachtige reageren van zelfbenoemd grootvorst op elke (terecht) bezwaar. Het geheel op een één hoop gooien onder het mom van democratie (want college is gekozen door bevolking, dus representatief) dus alles is juist. Maar dan als een baby lopen janken als diezelfde democratie in de 2e kamer hetzelfde doet maar dan niet in zijn eigen straatje. 

Heerlijk! 

Zoals Anton Coolen al aangaf, een referendum is het enige dat nodig was. 

Heel simpele keuzes (het zelfstandig houden van de gemeente Landerd misschien ook een optie, maar iedereen weet dat uiteindelijk het doek toch valt) 

Schaijk naar Oss

Schaijk naar de Maashorst

Reek naar Oss

Reek naar de Maashorst

Reek naar Grave (hoor ik ook niemand over) 

Zeeland naar de Maashorst

Zeeland naar Oss (want wellicht zijn daar ook wel mensen voor te porren) 

Alle anonieme, en "buiten Schaijkse" petitie-ondertekenaars ten spijt, het gaat hier over de keuze van de Schaijkse/Reekse bevolking en wat ZIJ willen, niet wat ze graag in Uden, Zeeland of Oss willen.

Van die zogenoemde 1000+ krabbels kun je nagenoeg alles wegstrepen en hou je maar een habbekrats over. 

Thijs

2021-02-17 20:41:36

Ik denk dat het optreden van de burgemeester gisteravond de doodsteek voor de gemeente Maashorst was.

Bakermans liet zich teveel leiden door zijn persoonlijke emoties en voorkeuren. Als burgemeester zou hij neutraal boven de gehele kwestie moeten staan! Vooral dat hij op zijn Twitter-account al oproept de petitie te tekenen en te ondersteunen, laat al zien hoe partijdig hij is. 

Jan

2021-02-17 23:21:47

H. Brocks slaat de spijker op zijn kop! 

Denk daarnaast dat Bakermans maar beter zijn zegeningen kan tellen en idd opstappen. Wat een ongeloofwaardig statuut, gewoon een flapdrol met alle respect.

Naomien

2021-02-18 01:45:33

Iemand in één zin een flapdrol noemen en ook nog eens respecteren?

De beste man heeft mede door zijn innemendheid, charisma en de vlotte babbel veel personen voor zich gewonnen en lastige dossiers binnen gehaald. Is hij misschien overmoedig geworden? Ja, daar lijkt het wel op! Was er dan werkelijk niemand uit de coalitie die hem tegen durft te spreken in plaats van als trouwe schapen in zijn spoor te blijven en wat van zijn hoogmoed af te knabbelen?

In plaats van dan 'witheet' te worden en je 'zegeningen te tellen' was het toch geen gek idee geweest om lef te tonen en de motie van ds'97 en CDA over te nemen. Helaas, in plaats daarvan blijven hangen in hoogmoed en toegeven geen optie is?

Je kan blijven uitspreken dat alle wegen juist zijn bewandeld tot iedereen het 'maar wil geloven', maar daar is nu de tijd niet meer voor en omwille alle onrust  weg te nemen heroverweeg dan toch deze motie!

Aan alle ondertekenaars van de lopende petitie wil ik graag de volgende simpele vraag stellen: Waarom niet vorig jaar je pennenstreek gezet? De actiegroep 'Schaijk naar Oss' had een duidelijke uitgangspunt voor een referendum en die was klinkklaar: 'Wat wil de meerderheid'! Ongeacht wat de uitkomst zou zijn geweest, er zou gehoor gegeven worden aan hetgeen in diverse verkiezingsprogramma's beloofd was!

Nee, getekend werd er door jullie niet, wel 'wat denken die stel bejaarden die anders toch niets beters te doen hebben niet', was een veel gehoorde uitspraak! Heel erg jammer, want was er nu wel de moeite genomen om je verder te verdiepen in waarvoor de actiegroep stond dan hadden er in plaats van 1128 misschien wel ruim 3000 (rechtsgeldige) handtekeningen gestaan! Dan was het nog te bezien geweest of burgemeester en coalitie hier nog omheen had gekund en hadden we wellicht wél het raadgevend referendum gehad waar iedereen nu zo naar snakt en lijkt het nu het enige middel waarmee de regie over de fusie tot de gemeente Maashorst weer terug in handen te kunnenkrijgen!

Wie zijn hier dus nu de flapdrollen?

Lucretia

2021-02-18 10:29:36

Graag dan nu de echte jongeren aan het woord,  want helaas Loek, en allen genoemd in het  overigens gezellig geschreven stuk van Loek,  jullie zijn alweer over de helft dus middelbaar/oud. 

Roel van Schaijk

2021-02-18 10:47:40

Hahaha, Lucretia, daarin heb je dan weer helemaal gelijk! 

Nu is t zo dat vooral de ouderen nóch vooral de jongeren aan t woord zouden moeten zijn, maar allen zich moeten herkennen in (of neerleggen bij) het door de meerderheid genomen besluit. Welk besluit er nu ook genomen gaat worden, ik vrees dat dit niet helemaal t geval zal zijn. 

Ik voel me wel vereerd Loek, dat ik in je verhaal voor mag komen. 

Jules van Son

2021-02-18 13:02:33

Als burgemeester heb je een voorzittersfunctie. Oud Wethouder Bakelmans wordt plots Burgemeester van Landerd, net zo plotseling moet heel Landerd naar Uden. Nu het dreigt het mis te gaan, wil hij opstappen. Durft hij dat ook tegen de Tweede kamer te zeggen. Hij gaat voor zijn persoonlijke perspectieven! Zou de burgemeester van Utrecht zeggen dat Amstelveen beter bij Utrecht past dan bij Amsterdam? Pffft

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties