Landerd

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marnix Bakermans

'Laten we samen bouwen aan een nog mooier Landerd'

Door De redactie van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Op het gemeentehuis in Zeeland vond maandag 8 januari de officiële nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Landerd. Het college van burgemeester en wethouders fungeerde als gastheer. Veel verenigingen, stichtingen, raadsleden en andere belangstellenden lieten hun gezicht zien en luisterden naar de toespraak van Marnix Bakermans. Kijkers thuis konden via Landerd TV live meegenieten.

Beste mensen, dames en heren,

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Landerd. Namens het gemeentebestuur wens ik u allen een goed en gezond 2018. Ook afgelopen jaar werden we weer opgeschrikt door aanslagen, natuurgeweld en conflicten, veelal wat verder van huis, maar daarmee niet minder ernstig. Het confronteert ons telkens weer met onze eigen kwetsbaarheid. Dichter bij huis viel ook niet alles mee. Zo werd Feyenoord voor de 15e keer kampioen...

Maar er was ook goed nieuws. De economische groei zet, met meerdere procenten, door. De werkloosheid is fors gedaald en er is weer meer te besteden. Er waren verder uiteraard de maatschappelijke discussies: #metoo (hier in huis niets van vernomen), genderneutrale toiletten (ook binnen de gemeenteraad nog niet tot grootse discussies geleid) en criminaliteit in Brabant en helaas ook in Landerd.
En Landerd haalde de landelijke pers op een positieve manier: de Volkskrant berichtte twee keer met prachtige fotoreportages over het Jan de Jonghhuis en over onze vriend Shogun (de wisentstier die inmiddels opgezet is). Daarnaast vierden we mooie jubilea van onder andere Semper Crescendo, harmonie Zeelandia en Muzis Landerd.

Ik zag in het afgelopen jaar een Landerd dat samen sterker is geworden, netwerken die samen aan Landerd bouwen. Wat mij betreft is dat ook het motto waaronder we komend jaar aan de slag gaan: Samen Landerd, Samen Bouwen.
Want er zijn afgelopen jaren voorbereidingen getroffen voor belangrijke ontwikkelingen in Landerd. Ontwikkelingen die komend jaar fysiek zichtbaar worden. Zoals het centrumplan in Schaijk. Na een lange voorbereidingstijd is nu wel erg zichtbaar dat er een enorme metamorfose in het centrum plaats gaat vinden. Er zijn niet veel plekken in het land waar een centrumgebied zo ingrijpend kan wijzigen. Het ziet ernaar uit dat nog dit jaar winkels hun deuren gaan openen.
Dit geldt ook voor de woningbouw. Waar we twee jaar geleden nog grote zorgen hadden over het lostrekken van de woningmarkt, is er nu alweer sprake van oververhitting. Gelukkig wordt er in Landerd op vele plekken gebouwd. En dat is belangrijk voor de ontwikkeling van Landerd.
Samen bouwen. Op een aantal plaatsen heel letterlijk. Het plan van Den Omgang in Schaijk is hier een goed voorbeeld van. Een creatief CPO-project dat de eerste bewoners direct betrokken heeft bij de ontwikkeling. Van schets tot oplevering. Door wethouder Brands is aangegeven dat hij komend jaar verder kijkt naar woningbouwmogelijkheden in Landerd.

Ook de investeringen in de sport, zoals door de gemeenteraad afgelopen jaar besloten, beginnen zichtbaar te worden. Kunstgras bij DAW-Emos, kleedlokalen bij VCO en de ontwikkeling van de plannen bij Achilles en Tennisvereniging Reek zitten in een stroomversnelling.
In dit rijtje hoort ook Natuurgebied De Maashorst thuis. Het is voor Landerd van grote waarde en biedt volop mogelijkheden voor toerisme en recreatie, maar heeft ook positieve effecten op andere onderdelen binnen de Landerdse economie. Er is, onder andere door de provincie, veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit gebied. Daar plukken we allemaal de vruchten van. Wethouder Maathuis is hier, als lid van het Bestuurlijk Regie Team, namens Landerd nauw bij betrokken. Overigens hopen we dit jaar ook meer zicht te krijgen op de Natuurpoort in Landerd: de centrale entree voor bezoekers aan de noordzijde van Maashorst.
Waar de goede harmonie tussen mens, natuur en economie voor natuurgebied De Maashorst heel belangrijk is, zo geldt dat ook voor de landbouw. Een sector die voor Landerd belangrijk is. De provinciale besluitvorming, van het afgelopen jaar, heeft veel consequenties voor deze sector en de gezinnen. Ik ben de afgelopen tijd regelmatig op bezoek geweest bij onze agrariërs om hierover met ze praten en zal hier ook in 2018 mee doorgaan. Ik wil graag samen met ze bekijken hoe we de gevolgen van de besluitvorming kunnen verzachten of kunnen ombuigen naar iets positiefs.
Als laatste in het fysiek bouwen wil ik het dorpshuis in Zeeland noemen. Een lange aanloop moet dit jaar leiden tot finale besluitvorming in de gemeenteraad. Complimenten aan al die bewoners die zich hier voor inzetten en hebben ingezet.

En dat geldt voor vele andere zaken in Landerd. Want naast het fysieke bouwen wat op dit moment op grote schaal gebeurt wordt door u allen ook gebouwd aan een sterke samenleving. Afgelopen jaar is naast het al bestaande dorpsontwikkelingsplan in Reek en het initiatief Samen Sterk Zeeland, ook in Schaijk initiatief genomen om te komen tot een krachtige kern waarin iedereen zijn plek vindt en iedereen mee kan doen. Deze initiatieven helpen de gemeente enorm bij het verder ontwikkelen van ons beleid. Tijdig met elkaar in gesprek zijn over ontwikkelingen levert een bredere kijk, groter draagvlak, en leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming. Deze initiatieven willen we als gemeente graag ondersteunen.
Ook de ontwikkeling van de preventieagenda is hier een goed voorbeeld van. Door de partners die zich in het veld van welzijn en gezondheid bewegen, zijn drie thema´s gekozen waar de komende jaren extra aandacht aan gegeven gaat worden. Eenzaamheid, stress en drugsverslaving. Door het initiatief van wethouder Jonkergouw zijn partijen in beweging gezet om integraal de agenda te bepalen en verder uit te werken.

Veel van de activiteiten, of het nu sport, cultuur of zorg is, zijn alleen mogelijk met de inzet van vrijwilligers. En die zijn er nogal wat in Landerd. Mensen die met hart voor hun vereniging in de weer zijn. Het is niet altijd makkelijk, want het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het vraagt langdurig commitment. We merken ook dat we soms meer en soms ook andere schouders nodig hebben om tot resultaat te komen. Ook als gemeente merken we dat we niet ongelimiteerd hier een beroep op kunnen doen.

Maar voor nu vooral tevredenheid. Ik zie dat we elkaar steeds makkelijker vinden. Komen tot betere oplossingen en besluiten. En nee, het leidt niet altijd tot unanimiteit. Het is een dilemma waar ook de gemeenteraad veelvuldig tegenaan loopt. Ik zie de gemeente daarin als een belangenfabriek waarbij zeer zorgvuldig afgewogen moet worden wat het zwaarst weegt. Niet iedereen kan daarmee tevreden gesteld worden. Dat heeft niet te maken met goede of slechte communicatie maar met de ongelofelijk lastige rol die een gemeenteraad en college nou eenmaal heeft, het afwegen van belangen, en vandaaruit keuzes maken.
Het lijkt een ondankbaar vak te zijn. Volksvertegenwoordiger. Het valt de politieke partijen zwaar om mensen te vinden die op de lijsten willen staan en eventueel de gemeenteraad in willen. Toch zult u komende 21 maart weer kunnen kiezen. Er zijn weer lijsten gevuld met mensen die dromen hebben. Dromen over de toekomst van Landerd en daar na maart weer invulling aan kunnen geven.

Het is ook voor mij nog wel de vraag hoe lang de dromen Landerds zullen zijn. Een rapport dat afgelopen december op verzoek van de gemeenteraad is gemaakt geeft een helder advies.

"de gemeenteraad van Landerd spreekt zich eenduidig en duurzaam uit voor herindeling met Uden"

En

"de gemeente gebruikt de positiebepaling op opgaven van de afgelopen jaren als bidboek voor visievorming met de gemeente Uden om zo te komen tot een evenwichtige en gedragen herindelingsvoorstel"

Ik sta niet bekend om mijn tomeloze geduld, maar al vier jaar hoor ik de luide roep om herindelen. Er zijn vele discussie gevoerd, een referendum gehouden, tonnen aan onderzoek uitgegeven en een college gesneuveld. Wat mij betreft gaat de gemeenteraad daar dan ook snel een besluit over nemen.
Een besluit om een nieuwe gemeente te vormen die goed aan sluit bij de Landerdse kernwaarden: een groen en gezond buitengebied, toerisme en recreatie, een sterk verenigingsleven, solidariteit en zorg voor elkaar. Een plek dus, waar mens, natuur en economie samenkomen. Een gemeente die groot genoeg is om de uitdagingen waar gemeenten nu en in de toekomst voor staan goed aan te kunnen.

Maar zover is het nog niet. We stappen op dit moment in het 25e levensjaar van de gemeente Landerd. Volgend jaar op 1 januari bereikt de gemeente haar 25-jarig bestaan. Ik roep u graag op met ideeën te komen hoe we aan dit mooie jubileum inhoud kunnen geven.

Geachte aanwezigen. Ook in het jaar 2018 zijn de verwachtingen hoog gespannen. Laten we samen bouwen aan een nog mooier Landerd. Ik wens u allen een jaar vol geluk, liefde en gezondheid.

Marnix Bakermans

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties