Landerd

Landerdse lintjesregen: negen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt (foto-update)

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - De verjaardag van Koning Willem-Alexander is elk jaar de ideale gelegenheid om betrokken inwoners in het zonnetje te zetten. Negen Landerdse vrijwilligers die zich verdienstelijk maken voor de gemeenschap hebben woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Marnix Bakermans. De gedecoreerden dragen er stuk voor stuk aan bij dat de gemeente beschikt over een bruisend en actief verenigingsleven.

De gedecoreerden en hun familie.

In Reek ontving Theo Hendriks (69) een Koninklijke onderscheiding. In Schaijk gingen de lintjes naar Leonie van der Heijden - van Boxtel (66), Wim van Son (67), Gerrit van der Linden (64), Martien Manders (82), Bert van Boekel (73) en Annie Bongers - van Casteren (68). In Zeeland viel deze eer ten deel aan Koos Dekkers (62) en Martien van Hout (85). Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wat heeft mevrouw L.J. (Leonie) van der Heijden-van Boxtel (66) uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1982 – 1997 Lid van de evenementencommissie van korfbalvereniging Emos. Zij organiseerde de jaarlijkse wildwinterkermis waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de vereniging, alsmede korfbal voor scholen en het korfbalkamp.
1986 – heden Beheerder van de accommodatie, velden en materialen van korfbalvereniging Emos.
1990 – 1996 Bestuurslid korfbalvereniging Emos.
1997 – heden Penningmeester van buurtvereniging De Grun'n Hoek. Voorts organiseert zij kaartavonden en is dan tevens gastvrouw.
1998 – heden Vrijwilliger bij BrabantZorg, locatie De Wijers in Schaijk. Zij assisteert bij de dagactiviteiten (handwerken, creatieve activiteiten, geheugentrainingen), verzorgt de koffie en thee en biedt een luisterend oor. Voorts gaat zij met bewoners wandelen, bezoekt met hen bibliotheek of winkel en verzorgt felicitatiekaarten wanneer medewerkers jarig zijn.
2001 – heden Buurtcoördinator van parochie Heilige Johannes de Doper. Als zodanig bezoekt zij 80-plussers op hun verjaardag en ouders bij de geboorte van een kind. Voorts stuurt zij nieuwe bewoners in de wijk Molengraaf een welkomstkaart.
2012 – heden Collectant van de jaarlijkse verjaardagsactie van de Katholieke Bond van Ouderen te Schaijk.

- Mevrouw L.J. van der Heijden-van Boxtel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wat heeft de heer W.J.M. (Wim) van Son (67) uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1963 – heden Actief lid van de vogelvereniging De Vogelvriend in Schaijk. Wim neemt bij de jaarlijkse tentoonstelling onder meer volgende taken voor zijn rekening: het ophalen en afvoeren van het tentoonstellingsmateriaal, het opbouwen en afbreken van de stellingen en het voordragen van de vogels tijdens de keuring.
1985 – 1993 Bestuurslid van het FNV Cluster Reek, Zeeland en Schaijk
1986 – heden Vrijwilliger en bestuurslid (1986-2000) van de voetbalvereniging RKSV DAW in Schaijk. Wim hield zich onder andere bezig met het onderhoud van de club, de scheidsrechters, de wedstrijdprogramma’s, de indeling van de kleedlokalen en de velden en de inning van de entreegelden. Momenteel is hij lid van de klusploeg.
2001 – heden Voorzitter van de jeu de boulesclub Le Jeteur in Schaijk

- De heer W.J.M. van Son benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wat heeft de heer T.H.M (Theo) Hendriks (69) uit Reek allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1965 – heden Vrijwilliger en bestuurslid (1972-1973), secretaris/penningmeester (1973-1976) en secretaris (1976-1996) van voetbalvereniging Achilles Reek. Theo is archivaris, lid van de maandagochtendploeg, medeorganisator van de winterwandeltochten met Kerstmis en bestuurslid van de Vrienden van Achilles. Tevens draait hij kassadiensten tijdens wedstrijden en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektrische installaties. Verder heeft hij onder andere gefungeerd als wedstrijdsecretaris, redactielid van het clubblad en leider van het jeugdteam.
1982 – 1991 Secretaris van de basisschool in Reek. Daarnaast was Theo lid van de medezeggenschapsraad en lid van de ouderraad.
2001 – heden Vrijwilliger en bestuurslid (2001-2011) van de Parochie H. Johannes de Doper (voorheen de Parochie H. Antonius Abt) in Reek. Theo is medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats en voor het dagelijkse onderhoud van de kerk. Tevens is hij jaarlijks betrokken bij het opbouwen van de kerststal.
2006 – heden Vrijwilliger bij de KBO, afdeling Reek. Theo begeleidt de wandelgroep, bezorgt het KBO-blad en is teamleider van het biljartteam
2009 – heden Vrijwilliger ten behoeve van het stREEKfeest in Reek. Het stREEKfeest is een muzikaal evenement en festival dat in de wijde omgeving bekend is. Theo draagt bij aan het opbouwen en afbreken van het terrein.
2013 – 2016 Bezorger van Nieuw Geluid, het plaatselijke parochieblad van Schaijk en Reek.
2014 – heden Vrijwilliger bij de Zorgcoöperatie Reek. Theo verricht kluswerkzaamheden.
2014 – heden Lid van het vragenteam van de Reekse Quiz.

- De heer T.H.M. Hendriks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wat heeft de heer G.H.M. (Gerrit) van der Linden (64) uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1971 – heden Vrijwilliger bij de voetbalvereniging RKSV DAW Schaijk. Betrokkene was/is onder andere jeugdleider, (jeugd)trainer, medeorganisator van het jeugdkamp, lid van het jeugdbestuur. Momenteel is betrokkene lid van de klusploeg.
2009 – 2010 Vrijwilliger bij het woon-zorgcentrum Dolfijn in Schaijk. Betrokkene heeft een tuin aangelegd bij een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

- De heer G.H.M. van der Linden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wat heeft de heer M. (Martien) van Hout (85) uit Zeeland allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1966 – heden Vrijwilliger bij de hondenvereniging De Trouwe Hond in Mill, een vereniging die zich inzet op het terrein van de opleiding van politiehonden. Betrokkene was/is actief als pakwerker, zowel op de reguliere trainingen als bij de demonstraties en/of open dagen. Ook ondersteunde hij de verdere uitvoering van open dagen en demonstraties. Daarnaast verricht hij regelmatig hand- en spandiensten.
1990 – heden Vrijwilliger en penningmeester van de Stichting Dierenpark Ut Weike in Zeeland. Betrokkene was/is onder andere verantwoordelijk voor de inkopen en het ophalen van voedsel voor de dieren, coördineert en/of verzorgt de reparaties en onderhoud op de accommodatie en hij let op de gezondheid van de dieren.

- De heer van M. van Hout is benoemd tot lid in de Oranje van Oranje Nassau

Wat heeft de heer M.H. (Martien) Manders (82) uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1977 – 1983 Secretaris-penningmeester van ponyclub De Schaijkse Bosruitertjes.
1984 – 1990 Secretaris-penningmeester van Rijvereniging St. Georges.
1986 – heden Voor de afdeling KBO, afdeling Schaijk is de heer Manders actief als omroeper tijdens bingomiddagen (sinds 1987), bezorger van het KBO-tijdschrift en de plaatselijke nieuwsbrief (sinds 1987), collectant voor de KBO-verjaardagsactie, secretaris van de biljartafdeling (1988-2010), actief lid van de KBO-toneelgroep, die onder andere optreedt in tehuizen (1991-2008) voorzitter van het seniorenkoor (1997-heden).
1993 – heden Vrijwilliger bij de plaatselijke afdeling van Nationale Vereniging van de Zonnebloem. Martien is bezorger van het nieuwsblad voor de leden en hij draagt zorg voor de jaarlijkse verkoop van de loten.

- De heer M.H. Manders is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Wat heeft mevrouw J.L.M (Annie) Bongers-van Casteren (68) uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1977 – 2014 Bestuurslid ZLTO, begeleider en verzorger bij de vakantieweek van ZLTO (voorheen NCB).
1989 – heden Bestuurslid van de Stichting Festiviteiten Schaijk.
1992 – 2012 Vrijwilliger bij de Parochie Sint Antonius Abt.
1992 – 2015 Bestuurslid van buurtvereniging ’t Heuveleind
2013 – heden Vrijwilliger bij hospices De Oase in Oss. Annie draait 2 à 3 diensten per week en is voorts ten minste vier maal per jaar verzorger van een cursus voor de overige vrijwilligers over het tillen van bewoners en het maken van transfers van bed naar stoel.
2014 – heden Verzorger van de was voor een bewoonster van woongroep Dolfijn. Dit is een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.
2015 – heden Vrijwilliger bij de Voedselbank Oss en Omgeving.

- Mevrouw J.L.M. Bongers-van Casteren is benoemd tot lid in de Oranje van Oranje Nassau

Wat heeft de heer A.W.M. (Bert) van Boekel (73) uit Schaijk allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1991 – heden Vrijwilliger bij de Heemkundekring Schaijk-Reek. De heer Van Boekel zet zich onder andere in voor het onderhouden en schoonmaken van het gebouw en het terrein, het inrichten en opruimen van de zaal voor lezingen en vergaderingen het opbouwen, inrichten en opruimen van de jaarlijkse tentoonstelling het bezorgen van verenigingspost bij de leden en het verrichten van hand- en spandiensten bij incidentele activiteiten.
1997 – heden Vrijwilliger bij de jaarlijkse MOV-fietstocht (Missie Ontwikkeling en Vrede), waarvan de opbrengst ten goede komt aan de MOV. De heer Van Boekel verricht hand- en spandiensten en hij zet de fietstocht mee uit.
2000 – heden Diverse functies bij Parochie H. Antonius Abt te Schaijk
- 2005-heden: lid van de onderhoudsploeg die het kerkhof verzorgt. Naast de onderhoudswerkzaamheden is hij aanspreekpunt voor derden en coördinator van de werkzaamheden;
- 2008-heden: medeopbouwer van de kerststal;
- 2008-heden: acoliet bij de zondagse missen, begrafenissen en jubilea;
- 2010-heden: grafdelver.
De heer Van Boekel verricht vele hand- en spandiensten bij de Parochie. De heer Van Boekel onderhoudt de kerk, de pastorie en het parochiecentrum en verricht onderhoudswerkzaamheden aan de kerktoren en de kerkklok.
2005 – heden Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. De heer Van Boekel bezorgt de verjaardags- en kerstkaarten bij de leden en verricht hand- en spandiensten tijdens activiteiten.
2012 – heden De heer Van Boekel is ondersteuner van diverse personen. Hij helpt zijn buren (onder andere ramen wassen, onderhoudsklussen) en zijn broer die een lichamelijke beperking heeft. De heer Van Boekel helpt ook een man met een verstandelijke beperking waarvan de ouders zijn overleden. De heer Van Boekel is aanspreekpunt voor instanties.

- De heer A.W.M. van Boekel is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wat heeft J.J.W.M. (Koos) Dekkers (62) uit Zeeland allemaal gedaan voor de Landerdse samenleving?

1988 – 2010 Vrijwilliger bij toneelvereniging Excelsior. De heer Dekkers was voorzitter, decorbouwer, cameraman, fluisteraar, posterontwerper, schilder, elektricien en hij verrichtte hand- en spandiensten.
1990 – 2000 De heer Dekkers heeft diverse functies bij Carnavalsvereniging De Smouskes verricht:
- 1990: prins carnaval;
- 1990-1998: bestuurslid;
- 1990-1998: organisator van de Halfvasten Optocht; 
- 1966-2000: toneelmeester bij de Zeelandse pronkzittingen;
De heer Dekkers is zelf ook diverse jaren actief geweest als tonproater tijdens de pronkzittingen.
1990 – 2010 Bestuurslid van de Stichting Halfvasten Organisatie Zeeland (HVO). Koos was verantwoordelijk voor de contacten, de inschrijvingen en betalingen van de deelnemers. De heer Dekkers maakte en onderhield de bewegwijzerings- en reclameborden en hij stuurde de vele vrijwilligers aan. Voorts was de heer Dekkers verantwoordelijk voor het inrichten en bijhouden van de website, contactpersoon voor de juryleden en organisator van de prijsuitreiking. In 2010 besloot HVO te stoppen. Het bestuur van HVO heeft zich niet ontbonden, maar een nieuw doel gesteld, te weten Stichting Project.
2010 – heden Medeoprichter en bestuurslid van Stichting Project, die evenementen organiseert waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Hij zet zich in voor het bedenken, organiseren en uitvoeren van projecten, regelt vergunningen, werft sponsors en onderhoudt contacten. Inmiddels hebben twee evenementen plaats gevonden: de Samenloop voor Hoop in 2014 en het Glazen Huis in 2015. Inmiddels is een Samenloop voor Hoop voor 2018 in voorbereiding.
2012 – 2014 Organisator van de Samenloop voor Hoop van Stichting Project. Hierbij wandelden circa 1.000 deelnemers in estafettevorm over een parcours en kwam de opbrengst van 71.000 euro ten goede aan het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) Kankerbestrijding. De heer Dekkers coachte 50 vrijwilligers en verrichten hand- en spandiensten.
2015 Organisator van het Glazen Huis van Stichting Project. De heer Dekkers organiseerde activiteiten in en rondom het Glazen Huis om geld te werven voor Alpe d’Huzes. De opbrengst was 35.000 euro. Tevens werden er donoren geworven voor de Stamceldonorbank.

- De heer J.J.W.M. Dekkers is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lees ook: www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/schaijk/serenade-voor-gedecoreerden-in-schaijk 

Theo Hendriks uit Reek.

Gerrit van der Linden uit Schaijk.

Koos Dekkers.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties