Landerd

Meerderheid gemeenteraad stemt in met eerste stap in fusie

Landerdse herindelingstrein definitief op weg naar Uden

Door Tonny Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD – De Landerdse herindelingstrein is definitief op weg naar Uden. Tijdens de vergadering van donderdagavond 8 november stemde een meerderheid van de Landerdse gemeenteraad in met het ‘principebesluit herindeling Landerd en Uden’. Opmerkelijk was dat tijdens dit belangrijke moment twee leden van DS'97, de felste tegenstander van deze beweging, afwezig waren.

Deze formele uitspraak over de bestuurlijke toekomst van Landerd betekent concreet dat de raad het Landerdse college van B en W opdracht geeft om samen met het college van Uden een plan van aanpak op te laten stellen om te komen tot een herindelingsontwerp van een nieuwe ‘Maashorstgemeente’, bestaande uit de huidige gemeenten Landerd en Uden. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2022.

Op 31 mei van dit jaar stemde de gemeenteraad al in met het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’, waarin staat beschreven dat ‘de coalitie samen met Uden wil bouwen aan een volwaardige Maashorstgemeente. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige leefbare kernen georiënteerd rondom natuurgebied De Maashorst’. Met het nemen van het principebesluit van 8 november is de eerste stap gezet richting een fusie met Uden.

Insprekers
Voorafgaand aan de besluitvorming over de herindeling trachten drie insprekers, de Schaijkenaren Davy van der Ven, Riet Roosen-van Pelt en Piet Geurts van Kessel, de gemeenteraad nog op andere gedachten te brengen. Van der Ven geeft aan dat in zijn ogen de Landerd-herindelingsexpress gewoon doordendert. "Ik ben niet tegen Uden, maar hoe kan de burger nou weten of we hier goed aan doen?", sluit hij zijn betoog. Riet Roosen legt uit: "We hebben Oss heel hard nodig op ondernemersgebied. Schaijk en Reek zijn op het Osse Maasland gericht. Herindelen wordt alleen succesvol als burgers zelf kunnen kiezen". Piet Geurts van Kessel spreekt van een schijndemocratie: "Dit is een besluit op ondemocratische gronden, wij willen niet naar Uden worden gedeporteerd. Wij zijn het zat". De heer van Boekel betoogt als inspreker dat er echter wel meer meningen in Schaijk zijn. "De jongere generatie denkt er echt anders over", aldus van Boekel. "Ik wil dat ook dat geluid hier gehoord wordt".

De raad
Een rondje langs de raadsleden brengt niet veel verandering. Harold van den Broek (RPP) hekelt nog even de actie van de Osse politieke partij VDG, die afgelopen weekend op straat en langs de deuren in gesprek ging met de inwoners van Schaijk en Reek. "VDG handelt hier alleen uit eigen belang, zij willen hun kring 'dorpsstemmers' vergroten omdat ze zelf in Oss onder druk staan", aldus de voorman van de Reekse dorpspartij.
Jeroen van den Heuvel (Maashorst Vooruit) draait gewoon zijn grammofoonplaatje "Het moet een interactief proces worden op basis van gelijkwaardigheid tussen Uden en Landerd". Madeleine Hoek (VVD) verzucht blij te zijn eindelijk op weg te kunnen naar een nieuwe gemeente. "De trein staat op het punt te vertrekken". Sybren Reitsma (CDA) geeft aan nog steeds niet overtuigd te zijn om überhaupt te moeten herindelen. "Er wordt alleen over algemeenheden gesproken gebaseerd op gevoelens". Hij komt met een motie waarin hij het college opdraagt om in het plan van aanpak duidelijk meetbare doelen ten opzichte van de huidige situatie op te nemen. Met daarbij ook een duidelijke tijdsplanning. Uiteindelijk houdt hij de motie toch op zak.
Nol de Jong (DS'97) betoogt nog maar eens dat burgers iets te kiezen moeten hebben in plaats van dit voorstel uiteindelijk afwijzen en opnieuw beginnen.
Ook hij komt met een motie. DS'97 geeft hiermee aan in het raadsvoorstel ‘plan van aanpak herindeling’ op te willen nemen dat zowel de variant Uden-Landerd als de variant samenvoegen van Schaijk en Reek met Oss en Zeeland met Uden in beeld wordt gebracht. En dit te doen voordat de burgers verder worden betrokken in het proces van herindeling. Zoals verwacht haalt deze motie het niet. Met 13 tegen en 2 voor verdwijnt het voorstel in de prullenbak.

Het collegevoorstel om nu een eerste stap te zetten richting het plan van aanpak voor de herindeling met Uden haalt het wel. 13 voor en 2 tegen. De Jong (DS'97) geeft aan dat zijn partij nu zelf een onderzoek gaat doen naar de voordelen van samengaan met Oss om zodoende de burgers via deze U-bocht toch nog een keuze te kunnen geven.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties