Landerd

Opiniestuk CDA Landerd

Landerd zelfstandig, wel zo handig (4)

Door CDA Landerd

Naar onze mening is een herindeling of splitsing van Landerd voorlopig niet nodig. Financieel gaat het goed in de gemeente en de organisatie is goed in staat om alle zaken op te pakken. Zo nu en dan huur je specialisten in, maar dan hoef je ze ook niet een heel jaar op de loonlijst als er geen werk is. Samenwerkingsverbanden met andere gemeentes blijven altijd nodig, ook na een herindeling. Het argument dat raadsleden hier geen invloed op hebben is onjuist, zij moeten hier gewoon aandacht aan besteden.

Onderzoeken tonen aan, dat er voor de burgers na een herindeling geen voordelen zijn. Behalve het wat duurdere Boekel zijn de lasten voor de burger in de omliggende gemeentes overigens vrijwel gelijk aan die van Landerd. Bij een samenvoeging met Uden of Oss valt voor de Landerdse burger een relatieve prijsstijging (ca. 40 Euro) te verwachten, met name doordat Landerd een gemiddeld hogere WOZ-waarde heeft . Verder heeft in Landerd ongeveer 73 % een eigen woning, in Oss/Uden is dat ongeveer 63 %. U begrijpt, men ziet Landerd graag komen met zoveel OZB betalers. Ook de kosten van een herindeling, ca. 1 miljoen Euro zal opgebracht moeten worden. Maar voor die extra kosten heb je dan ook een eigen zwembad en theater…

Bij de referendum-vragen zijn er slechts 3 relevant voor Zeeland en het Oventje. Naast zelfstandigheid kun je ook kiezen voor Uden en de Maashorst-gemeente. Nu heeft Bernheze al aangegeven niet mee te werken aan een Maashorst-gemeente, dus die optie heeft voorlopig geen toekomst. Ook op langere termijn zal alleen Nistelrode in zo’n Maashorstgemeente terecht komen, waardoor het verschil met het kiezen voor Uden wel erg klein is.
Of de gemeente Landerd gesplitst wordt, ligt niet in Zeelandse handen. Immers voor Zeeland is alleen Uden een optie, en als men daar in Schaijk/Reek anders over denkt, dan kiezen zij voor splitsing. In Zeeland zal mogelijk wel een grote werkgever –het gemeentehuis- verdwijnen, met alle directe en indirecte gevolgen van dien.

Bij het referendum kunnen meerdere hokjes aangekruist worden. Dit is gedaan om te voorkomen dat je denkt tactisch te moeten stemmen om een ongewenste uitslag zeker te voorkomen. Met deze “meerdere-hokjes-methode” wordt gevraagd om dat aan te kruisen wat je acceptabel vindt. En dan is je stem wel krachtiger met minder kruisjes.

Hoe gaat het CDA met de uitslag om?
De uitslag van het referendum is raadgevend. Het CDA ziet de uitslag als een zwaarwegend advies van de kiezers.
Wanneer op meer dan 50 % van alle stemformulieren ook zelfstandigheid is aangekruist, dan blijft Landerd zelfstandig. De uitslag in de individuele dorpen is hier niet van belang. Een nog grotere keuze voor bijvoorbeeld Maashorst of Uden is evenmin van belang. Dat is een indicatie voor de toekomst, als er later betere kansen zijn op een regionale herindeling.Is minder dan 50 % voor zelfstandigheid, dan wordt de uitslag gevolgd van de alternatieven. Met een meerderheid voor de Maashorst zal er ook niet veel gebeuren, dat is immers voorlopig geen optie. Met een meerderheid voor heel Landerd naar Uden (of voor splitsen van Landerd), dan gaan we met de gemeentes Uden (en Oss) in gesprek, immers zij zullen dit toch ook moeten willen. Nu zal dat bij splitsen geen groot probleem geven, Landerd heeft dan weinig meer in te brengen. De organisaties in Oss en Uden veranderen niet, en zij zullen als tussendoortje de dorpen van Landerd er wel bij gaan nemen.

Met zijn allen naar Uden lijkt een redelijke oplossing. In dat geval zal het CDA proberen om ook de gemeente Boekel hiervoor warm te krijgen, zodat we een behoorlijk evenwicht hebben in de besprekingen. In Boekel wil men echter voorlopig zelfstandig blijven, totdat herindeling aantoonbaar een verbetering voor de burgers is. En daarmee lijkt deze optie niet snel mogelijk en zal Landerd tamelijk ondergeschikt bij Uden moeten aansluiten.

Alles overwegend vindt het CDA-Landerd een zelfstandig Landerd nu nog wel zo handig.

De zes belangrijkste argumenten voor zelfstandigheid
Op 25 november vindt het referendum over de toekomst van Landerd plaats. Het CDA Landerd kiest voor zelfstandigheid. In dit artikel zetten wij onze belangrijkste argumenten om voor zelfstandigheid te kiezen op een rij.

Kleine afstand tussen gemeente en inwoners
In de gemeente Landerd is er een ons kent ons cultuur. De gemeente kent hun inwoners en de inwoners kennen de mensen van de gemeente, waardoor de gemeente beter benaderbaar is. Door de kleine afstand tussen gemeente en inwoners is er meer persoonlijk contact en ben je geen nummertje die zijn paspoort op het gemeentehuis op komt halen.

Kleinschaligheid: groter is niet beter
Gemeenten zijn altijd te groot voor de ene taak of te klein voor de andere. Een ideale schaalgrootte voor gemeenten bestaat niet. De samenwerkingsnoodzaak verdwijnt niet. Zo zullen gemeenten altijd blijven samenwerken om leerlingenvervoer of afvalinzameling te regelen. Door kleinschaligheid kan er bijvoorbeeld sneller worden gereageerd op zorgvragen. In het gemeentehuis zijn korte lijnen, waardoor afstemming over de oplossing van de vraag sneller gevonden is.

Zelf onze dorpskernen klaarmaken voor de toekomst
Door voor zelfstandigheid te kiezen kunnen we zelf onze ambities bepalen. Ambities als het dorpsontwikkelingsplan Reek en het centrumplan Zeeland kunnen op korte termijn niet waargemaakt worden als er voor herindeling wordt gekozen. We hebben zelf de kennis en kunde in huis om onze dorpskernen toekomstbestendig te maken. Zo staat het centrumplan Schaijk in de steigers en is er busvervoer naar Uden geregeld.

Samenwerking in plaats van schaalvergroting
Samenwerken doen we al jaren, zoals belastinginning (BSOB), milieuadvies (ODBN), leerlingenvervoer, sociale werkvoorzieningen (IBN) en bij de onlangs overgedragen taken in de zorg. Wat de gemeente zelf wil doen, doen ze zelf. De gemeente kent immers haar inwoners het best. Schaalvergroting heeft zijn meerwaarde nog niet bewezen. Zo leidt schaalvergroting niet tot belastingverlaging of dalende ambtelijke kosten. Dus waarom opgeven wat goed gaat?

Financieel gezond blijven
De gemeente Landerd heeft financieel gezien een gezonde positie in de regio. Wanneer er voor schaalvergroting wordt gekozen is het afwachten wat er met onze middelen gaat gebeuren. Er is geen garantie dat deze middelen in onze eigen kernen worden geïnvesteerd.

Zekerheid
Een nieuwe gemeente betekent nieuwe regels en afspraken. Er komen onvoorspelbare veranderingen af op bewoners, verenigingen en bedrijven. Nu weten we waar we aan toe zijn en dat is zo slecht nog niet.

Daarom: Landerd zelfstandig, wel zo handig.

 

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties