Landerd

Landerd vraagt ministerie om oplossing luchtwassers

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Het Landerdse college van B en W heeft een brief geschreven aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de vergunning voor een luchtwasser voor een agrarisch bedrijf aan de Schuifelenberg in Zeeland. Omwonenden zijn bezorgd over geuroverlast en hebben gevraagd de vergunning in te trekken. De gemeente wees dit verzoek af, omdat er geen wettelijke grond voor is. Toch begrijpen burgemeester en wethouders de zorgen van omwonenden. Daarom hebben ze een brief gestuurd aan de minister. Hierin vragen ze de Rijksoverheid meer verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem.

Aanleiding voor het verzoek van de omwonenden is de gewijzigde geuremissiefactor van de luchtwasser zoals die op het bedrijf vergund is. Dit is een zogenoemde combiluchtwasser. "Uit onderzoek is gebleken dat het in het verleden vastgestelde geurrendement van deze luchtwasser niet wordt gehaald. Hierdoor is de geuruitstoot van deze luchtwassers fors toegenomen", stelt de gemeente, die desondanks geen juridische grond heeft om de vergunning voor het bedrijf af te wijzen.

Al voor de afwijzing, maar ook daarna, namen omwonenden en gemeente gezamenlijk het initiatief om met elkaar in gesprek te blijven. Ook de ondernemer van het agrarisch bedrijf is betrokken bij dit overleg, waarbij wordt gezocht naar oplossingen om de mogelijke overlast van het bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast nam de gemeenteraad op 28 mei een motie aan. Hierin draagt de raad het college op te onderzoeken op welke manier sturing kan worden gegeven aan een duurzaam buitengebied met terughoudendheid bij de vestiging van intensieve veehouderij.

Wethouder Hans Vereijken ziet hierin ook aanleiding om samen met ondernemers en omwonenden in gesprek te blijven. "Ik zie een relatie tussen de bezorgdheid bij de omwonenden, de betrokkenheid van de raad uitgesproken in een motie en de verantwoordelijkheden van de overheid. Naast de gemeente spelen hier ook de provincie en het rijk een rol. Het college heeft dan ook het initiatief genomen om in een brief aan het ministerie de Rijksoverheid op te roepen haar verantwoordelijkheid te nemen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties