Landerd

College presenteert begroting voor 2020

Landerd staat er financieel goed voor

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De gemeente Landerd staat er financieel goed voor, zo blijkt uit de begroting voor 2020 die het college van B en W aanbiedt aan de gemeenteraad. "We kunnen ook komend jaar onze belangrijkste beleidsvoornemens oppakken en uitvoeren", zegt wethouder financiën Hans Vereijken. "Daarmee bereiken we wat we willen bereiken: krachtige kernen in de Maashorst, dorpen met een eigen karakter met goede voorzieningen waar het van jong tot oud fijn wonen is."

Volgens Vereijken is de gemeente goed voorbereid om in 2022 als nieuwe gemeente Maashorst de toekomst in te gaan. "Landerd kan met deze gezonde begroting, sterke financiële positie en positieve herindelingsscan vol vertrouwen verder met het herindelingsproces. Als je ziet wat er de afgelopen jaren geïnvesteerd is in de dorpen en dat we dat de komende tijd kunnen blijven doen, dan kun je alleen maar trots zijn. Samen met inwoners hebben we gewerkt aan een prachtig vernieuwd centrum van Schaijk. Ook zijn we volop aan de slag met een nieuw dorpshuis in Zeeland en investeren we in sport en spel Reek. Verder zijn er stappen gezet voor de komst van de Aldi naar Reek in 2020. De Landerdse begroting is op orde en met de reserves kunnen we eventuele tegenvallers opvangen."

Sport en gezondheid
Naast het investeren in gebouwen is er ook aandacht voor sport en gezondheid. Vereijken: "De BuurtSportCoach blijft actief in de dorpen, we gaan natuurgrasvelden renoveren en bij DAW Schaijk een kunstgrasveld vervangen. Verder blijven we ondersteuning bieden aan mensen die niet als vanzelfsprekend mee kunnen doen."
Landerd heeft met natuurgebied De Maashorst een trekpleister voor zowel inwoners als toeristen, stelt de wethouder. "We hebben de ambitie om recreatie en toerisme nog verder te ontwikkelen. Dat biedt ook economisch kansen. Samen met ondernemers werken we aan het toekomstbestendig maken van de recreatieparken."

Lastenverhoging
De Landerdse burger krijgt in 2020 te maken met een lichte lastenverhoging. Zo gaan de woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) gemiddeld met 4,3 procent omhoog. "Concreet betekent dit voor een huishouden met een eigen woning een kostenstijging van 31 euro per jaar en voor een huishouden met een huurwoning 18 euro per jaar", geeft Vereijken aan.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties