Landerd

Landerd past werkwijze vergunningen aan

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De gemeente Landerd gaat haar werkwijze rond het aanvragen van (omgevings)vergunningen aanpassen. "We willen graag kwaliteit leveren", laat de gemeente weten. "Ook als het gaat om soms ingewikkelde en langlopende procedures. Denk hierbij aan het aanvragen van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of het indienen van een principeverzoek. Om de kwaliteit te kunnen blijven bieden hebben we onze werkwijze op een paar punten aangepast. Dit was nodig omdat we steeds meer aanvragen krijgen en de werkdruk toeneemt. De herindeling, maar zeker ook de invoering van de Omgevingswet, maken aanpassingen op dit moment noodzakelijk."

Landerd blijft het mogelijk maken dat bestemmingsplanwijzigingen voor het verwijderen van intensieve veehouderij-aanduidingen kunnen worden ingediend. "Dit in het belang van volksgezondheid. Ook bestemmingsplanwijzigingen voor lopende projecten nemen we nog steeds in behandeling."

Wijzigingen op een rij
De volgende wijzigingen worden doorgevoerd om de werkdruk te verlichten en de kwaliteit op peil te houden:

1. "Bestemmingsplanwijzigingen nemen we ná 1 april 2021 niet meer in behandeling. Dit omdat we deze dan niet meer tijdig af kunnen handelen, vanwege de invoering van de omgevingswet. Wie ná 1 april 2021 een bestemmingsplanwijziging wilt indienen, moet dit doen door middel van een omgevingsplan of een omgevingsplanactiviteit. Deze kunnen we dan pas na 1 januari 2022 in behandeling nemen.

2. De behandeltermijn voor principeverzoeken omgevingsvergunningen verlengen we naar 12 weken. Dit is nu nog 8 weken.

3. Is een verzoek niet vergunningsvrij? Dan nemen we dit als een principeverzoek in behandeling. De aanvrager krijgt hierover een brief en kan dan zelf besluiten om daadwerkelijk een principeverzoek te doen.

4. Een principeverzoek nemen we pas in behandeling als er duidelijke en volledige tekeningen en adviezen zijn.

5. Moet het principeverzoek worden aangepast ? Dan moeten we hiervoor een nieuw principeverzoek ontvangen. De aanvrager moet dan ook opnieuw leges betalen."

Duidelijkheid en reële verwachtingen
"We snappen dat sommige van deze wijzigingen vervelend kunnen zijn voor inwoners", geeft de gemeente aan. "Maar we moeten helaas keuzes maken. We willen hiermee ook voor de mensen die een aanvraag doen meer duidelijkheid en reëlere verwachtingen scheppen. Een goed doorlopen principeverzoek, leidt uiteindelijk tot een efficiënter vervolgtraject."

Vragen over eigen situatie
Inwoners met vragen over hun eigen situatie kunnen hiermee terecht bij team Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente via het algemene nummer: 0486-458111.

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties