Landerd

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marnix Bakermans:

‘Landerd is geen weeffout, we hebben het goed voor elkaar’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

ZEELAND - Op het gemeentehuis in Zeeland vond maandag 7 januari de officiële nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Landerd. Het college van burgemeester en wethouders fungeerde als gastheer. Veel verenigingen, stichtingen, raadsleden en andere belangstellenden lieten hun gezicht zien en luisterden naar de toespraak van Marnix Bakermans. Kijkers thuis konden via Landerd TV live meegenieten.

Bakermans startte zijn toespraak met een terugblik op 1994, het jaar dat door de herindeling van de gemeenten Schaijk en Zeeland de gemeente Landerd ontstond. “In deze tijd is er veel gebeurd. Ondanks de vaak roerige politieke discussies, is Landerd een gemeente geworden, waar we de zaken prima voor elkaar hebben. Veelal kijken we hierbij naar de zichtbare zaken zoals de nieuwe basisscholen, de dorpshuizen, het volledig nieuw ontwikkelde centrum van Schaijk, natuurlijk de vele initiatieven op en rond De Maashorst en de ontwikkeling van de woningbouw, waardoor de bevolking van Landerd de afgelopen 25 jaar met een kleine 1.500 mensen is toegenomen. Deze zaken zijn van groot belang, omdat zij invulling geven aan hetgeen waar het werkelijk om gaat. Het creëren van een leefwereld waar voor iedereen plek is. Soms als goede buur, en veelal in de straat, buurt of in de eigen kern.”

‘Mooie dingen’
Er zijn volgens de burgervader mooie dingen ontstaan in Landerd. “Denk aan de zorgcoöperaties die met vele vrijwilligers zorgen dat onze eenzamere bewoners erbij getrokken worden. Wanneer blijkt dat een goede vaste busdienst naar het ziekenhuis ontbreekt, zorgt de coöperatie dat vrijwilligers opstaan en dat er een buurtbus wordt bemand, zodat het ziekenhuis en centrum van Uden bereikbaar zijn.”

‘Grote flauwekul’
Dat de gemeente Landerd soms wordt bestempeld als een weeffout is volgens Bakermans ‘grote flauwekul’. “Na 25 jaar Landerd mogen we concluderen dat we het hier in Landerd goed voor elkaar hebben. Op 1 januari 2022 is er de nieuwe Maashorstgemeente en tot die tijd zullen we verder bouwen aan Schaijk, Reek en Zeeland. Zo wordt de komende periode de nieuwe woonvisie gepresenteerd. Belangrijk om bij de gewenste versnelling van de woningbouw de goede keuzes te maken. De bouwproductie blijft achter en moet ook in Landerd versneld worden. Nieuw te ontwikkelen woongebieden worden aangewezen en de eerste stappen naar gasloos bouwen worden gezet. De gemeenteraad heeft in het nieuwe bestuursakkoord een hoge ambitie uitgesproken op het terrein van duurzaamheid en daarvoor ook de nodige middelen vrijgemaakt. De komende periode wordt duidelijk over de wijze waarop hier invulling aan gegeven wordt.”

‘Burgerparticipatie’
De burgemeester ging ook in op een aantal initiatieven die in de drie Landerdse kernen zijn opgestart. “Afgelopen december is in Zeeland het stichtingsbestuur voor het nieuwe dorpshuis geïnstalleerd. Zij gaan de komende maanden aan de slag met werkgroepen en een klankbordgroep om zo snel mogelijk te kunnen starten met het bouwproces. Ook in Reek zijn de randvoorwaarden voor de invulling van de multifunctionele sportaccommodatie zo goed als rond. De werkgroepen, met zeer enthousiaste Reekenaren, hebben hard gewerkt om zicht te krijgen op de gewenste accommodatie, organisatie, exploitatie en beheer. Ook hier is er sprake van burgerparticipatie en co-creatie. Dit jaar worden alle voorbereidingen afgerond en kan het bouwproces opgestart worden. Afgelopen jaar is ook in Schaijk hard gewerkt aan een soortgelijke invulling. Verwoord in de harten van Schaijk ligt er een ambitieuze en uitdagende agenda om de komende jaren de schouders onder te zetten. We omarmen deze initiatieven graag, maar merken ook dat we soms nog moeten wennen aan de veranderende rol die de gemeente heeft. Na de verkiezingen is de nieuwe gemeenteraad hier direct mee aan de slag gegaan. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft de eerste eigen ontmoetingen georganiseerd rond het thema participatie.”

Maashorstgemeente
Uiteraard ging Bakermans ook in op de nieuw te vormen Maashorstgemeente, die op 1 januari 2022 een feit moet zijn. “Een groene gemeente, met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Een gemeente die past bij onze kernwaarden: een groen en gezond buitengebied, toerisme en recreatie, een sterk verenigingsleven, solidariteit en zorg voor elkaar. Een plek dus, waar mens, natuur en economie samenkomen. Een gemeente die ertoe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen. Het wordt een gemeente die we met de betrokkenheid van onze inwoners gaan vormen. In februari komt het plan van aanpak naar de gemeenteraad, maar ik wil alvast een oproep doen: doe mee, denk mee, vertel je ideeën, je dromen en je zorgen. En pak je kansen. Als inwoner, ondernemer, als vereniging, als netwerkorganisatie. Ga met je partners in Uden praten. Ontdek welke kansen deze nieuwe gemeente voor jou biedt en zorg dat wij hier invulling aan kunnen geven.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties