Landerd

Begroting 2019:

Landerd investeert flink in de drie kernen

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Het Landerdse college van B en W wil in 2019 flink investeren in de drie kernen. "Investeringen van vele miljoenen moeten Reek, Schaijk en Zeeland krachtig houden en klaarmaken voor de toekomst, een nieuwe Maashorstgemeente waar het goed wonen, werken, sporten en ontspannen is." Dat staat in de begroting die burgemeester en wethouders deze week aanbieden aan de gemeenteraad. Eerder al praatte de gemeenteraad tweemaal mee over de begroting en naar aanleiding daarvan zijn aanpassingen gedaan.

“Zo is er voor de stichting Dorpshuizen voor 2019 en 2020 extra subsidie opgenomen en komt er een werkbudget voor Burgerparticipatie”, vertelt wethouder Hans Vereijken (foto). "Het is de eerste keer dat we de gemeenteraad al zo vroeg in het proces betrekken. Investeren in de kernen is ook voor de gemeenteraad een belangrijk punt en dat sluit naadloos aan op de uitgangspunten van het coalitieprogramma ‘Krachtige kernen in de Maashorst’. Met de investeringen die nu in de begroting staan pakken we de uitvoering van dat programma grotendeels op. Gelukkig hebben we de stijging van de lastendruk tot een minimum kunnen beperken: 2,5%, waarvan 1,4% als gevolg van inflatie.”

Duurzaamheid en kwetsbare groepen
In de begroting heeft het thema duurzaamheid een belangrijke plek gekregen. Samen met de Landerdse samenleving wil het college hier een flinke slag in maken. Er komt nog meer aandacht voor duurzame investeringen, duurzaam bouwen en ondernemen én voor de energietransitie. In de begroting 2019 is daar 150.000 euro extra voor vrijgemaakt. Daarnaast blijft er veel aandacht voor de kwetsbare groepen in de gemeente waarbij het uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving.

Inwoners maken de kernen
Vereijken: “We beseffen dat wij, mede door de beschikbare financiële middelen, niet aan alle wensen tegemoet kunnen komen en niet alles in 2019 kunnen oppakken. Toch gebeurt er heel veel in onze kernen dat bijdraagt aan een nog mooier Landerd. De inzet van onze inwoners vertaalt zich steeds meer in concrete projecten.“ Er komen bijvoorbeeld investeringen in de buitensportaccommodaties, het dorpshuis Zeeland en de sport- en spelvoorziening in Reek. De centrumplannen in Schaijk en Zeeland zijn in uitvoering en worden de komende jaren afgerond. We zien in deze projecten ook de resultaten van de ingezette weg van een veranderende samenleving: inwoners en gemeente moeten het samen doen. Daarbij pakken steeds meer organisatie zoals verenigingen, maatschappelijk organisaties, ondernemers maar ook individuele inwoners hun nieuwe rol met verve op.”

Belangrijkste prioriteiten voor 2019
• Uitwerken van concrete duurzaamheidsmaatregelen
• (Voorbereiden) bouw nieuw dorpshuis Zeeland
• Realiseren discounter Reek-Zuid
• Burgerparticipatie (werkbudget)
• Versterken toegang Sociaal Domein
• (Voorbereiden) sport- en spelvoorziening Reek
• Ontwikkelen en realiseren dorpsplannen Reek, Schaijk en Zeeland
• Afronding centrumplan Schaijk
• Ontwikkelen en realiseren dorpsplan Reek
• Centrum Zeeland; herinrichten openbare ruimte
• Afronden verbeteren buitensportaccommodaties
• Beheer van natuurgebied de Maashorst
• Versterken van de rol van de bedrijfscontactfunctionaris
• Versterken toerisme o.a. verbreden fietspaden Maashorst
• Blijvend aandacht voor ondersteuning vluchtelingen
• Zetten van stappen om te komen tot een Maashorstgemeente
• Stimuleren van duurzame teeltmethoden van voedsel en gewassen

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties