Landerd

Grondprijzennota 2020

Landerd: grondprijsdifferentiatie per kern en kavel

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - Het Landerdse college van B & W heeft, in het kader van de herziening van het geldende grondprijsbeleid, een advies gevraagd over de te hanteren grondprijzen bij de uitgifte van gronden voor woningbouw en bedrijventerrein. Het gaat hier om de uitgifte voor projectmatige ontwikkeling en bij verkoop aan particulieren. Het advies is uitgevoerd door een extern taxateur en heeft geleid tot de Grondprijzennota 2020.

Wethouder Hans Vereijken: “In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college een actief grondprijsbeleid gaat voeren waarvan in ieder geval grondprijsdifferentiatie per kern of kavel een onderdeel is. Daarnaast moeten er marktconforme grondprijzen vastgesteld worden”.

Advies door extern taxateur
De grondprijzen zijn door een externe taxateur getaxeerd en zijn marktconform. Verder zal de grondprijzennota (en dus de grondprijzen) jaarlijks worden geactualiseerd. Tenminste eens in de 5 jaar worden ze weer getaxeerd, tenzij er omstandigheden zijn die vragen om een eerdere taxatie.

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de grondprijzennota 2020 vast te stellen. De nota staat op de agenda van de raadsvergadering van 28 mei.

 

|Doorsturen

Jeroen van den Berg (adviseur grondzaken en economie)

2020-03-26 19:53:55

Mooi dat grondprijs differentiatie alsnog wordt ingevoerd. Heb ik in 2011 geadviseerd aan toenmalig wethouder. Differentiatie doet recht aan de verschillen qua lokale woningmarkt. En is daarom juist marktconform. 

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties