Landerd

Bijeenkomst op woensdag 3 juli

Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De gemeente Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. "We willen graag dat alle inwoners met ons nadenken hoe we het buitengebied in de toekomst gaan inrichten. Daarom houden we op woensdagavond 3 juli een bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden over de toekomst van het buitengebied." De avond start om 19 uur en vindt plaats in de Buitenhorst aan de Franse Baan 4 in Schaijk.

Het huidige bestemmingsplan houdt volgens de gemeente onvoldoende rekening met ontwikkelingen die nu spelen in het buitengebied. "Denk bijvoorbeeld aan veehouderij en gezondheid. Daarom stellen we nieuw beleid op in de vorm van een omgevingsvisie voor het buitengebied. Later werken we deze omgevingsvisie nog verder uit in een omgevingsplan. We willen het nieuwe beleid samen met inwoners en belanghebbenden opstellen. Daarom is hun inbreng op 3 juli belangrijk."

In 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn ontstaan, worden samengevoegd in één nieuwe wet, stelt de gemeente. "Beleid en regels over bouwen en gebruik van grond leggen we nu nog vast in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de nieuwe omgevingswet gebruiken we hiervoor andere instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet wil Landerd daarom voor het buitengebied een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen."

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 1 juli via mirjam.kuper@landerd.nl.  voor maandag 1 juli.Meer info is verkrijgbaar bij Dolf Derks via 0486-458111 of dolf.derks@landerd.nl.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties