Landerd

Landerd en Uden sturen brief aan Tweede Kamer: 'Amendement schoffeert onze inwoners'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/UDEN - De burgemeesters Marnix Bakermans (Landerd) en Henk Hellegers (Uden) hebben donderdagmiddag namens de colleges van B en W van hun gemeenten een brief gestuurd naar de fracties van de Tweede Kamer. "Wij vragen de Tweede Kamer nadrukkelijk het amendement niet te steunen."

"Hoe kunnen de indieners van dit amendement zo met ons omgaan als verwoord in het amendement over de voorgenomen herindeling tussen de gemeenten Uden en Landerd?", vragen de burgervaders zich af. "In de toelichting op het amendement stellen de indieners dat wij vanaf 2017 onvoldoende aandacht gegeven hebben aan het draagvlak onder inwoners van de kern Schaijk en dat onze plannen voor de te vormen gemeente Maashorst niet tegemoetkomen aan de gewenste interne samenhang. Samen met onze twee gemeenteraden hebben we de afgelopen 5 jaar hard gewerkt om te komen tot het wetsvoorstel dat er nu ligt. Hierin hebben we zorgvuldig de belangen van de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers meegenomen. We hebben alle vereiste regels en procedures gevolgd en zijn daarbij altijd transparant geweest. Wij ervaren dit amendement daarom als een ondermijning van de legitieme lokale democratie wanneer de Tweede Kamer, zonder hoor- of wederhoor, ingrijpt in deze herindeling. Dit amendement schoffeert het grootste deel van onze inwoners van onze gemeenten die met grote betrokkenheid meegewerkt hebben aan het voorstel dat er nu ligt. Onze raadsleden hebben in die jaren uitermate scherp en kritisch toegezien op onze acties en hebben met grote meerderheid ingestemd met de voorliggende herindeling. Ook heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant goedkeuring gegeven aan ons plan."

Vragen
Bakermans en Hellegers stellen een reeks van vragen in hun brief aan de Kamer:
- Hoe kunnen de indieners van het amendement weten wat zich écht afspeelt in onze gemeenten? En hoe kunnen ze weten welke gevoelens er heersen bij alle inwoners?
- Hoe kunnen zij alle inwoners gehoord en geraadpleegd hebben die aandacht verdienen en inwoners hebben gesproken die je normaal niet hoort of ziet? Hebben de indieners alle inwoners of een representatief deel van de inwoners geraadpleegd?
- Hoe kunnen de indieners van het amendement van ‘horen zeggen’, een uitermate zorgvuldige procedure op een namiddag naar de prullenbak verwijzen?

'Goed voorbeeld'
"Wanneer u als Kamer constateert dat het vertrouwen in ‘de overheid’ nog steeds dalende is, dan ligt hier een belangrijke oorzaak", stellen de twee burgemeesters. "De indieners van het amendement creëren tegenstellingen tussen bestuurslagen die niets te maken hebben met controle, maar met het bestaan van krachten buiten het democratische proces. We durven te stellen dat ons proces om te komen tot een herindeling een goed voorbeeld is van hoe samen met de inwoners vorm te geven aan een nieuwe gemeente. Het is voor ons als bestuurders bijzonder frustrerend om de zorgvuldig beargumenteerde en gekozen gemeentegrenzen van Maashorst in dit amendement met een nationale gum en potlood te corrigeren. Het getuigt van een arrogantie waartegen terecht zoveel burgers ageren."

Bakermans en Hellgers verzoeken de Tweede Kamer dringend hun vragen te beantwoorden. "Wij zijn daarbij te allen tijde (24/7) bereid u van de aanvullende en juiste informatie te voorzien. Wij vragen u nadrukkelijk, namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Uden en Landerd, het amendement niet te steunen."

|Doorsturen

anton coolen

2021-02-18 19:25:04

Dit is toch voor ieder weldenkend mens geen verrassing dat het amendement doorgaat. Blijkbaar voor de twee heren wel.

Hoor en Wederhoor. Dat is eigen schuld en voor mij basis van respect naar de Tweede Kamerleden. 

Wij kregen overal en bij bijna iedere partij de gelegenheid op basis van feiten en argumenten, hoor en wederhoor. Doch wij hadden wel het fatsoen en het respect zelf contact op te nemen en zo hoort het ook. Ken je plaats is ook belangrijk in onderhandelingen.

Is het misschien ook niet belangrijk JUIST te vermelden dat zij het niet nodig vonden contact op te nemen met de Tweede Kamer. Wij hebben na de Tweede Kamer-vergadering  netjes alle vragen professioneel laten rangschikken per partij en leesbaar gemaakt. Dit vervolgens op privékosten  in de Arena gezet met een dubbele advertentie. De Coalitie heeft er helemaal niets mee gedaan. Wij natuurlijk wel. Die vragen waren toch heel duidelijk. Het is dan normaal dat je daarop gaat reageren. Nu zeggen: het is eenrichtingsverkeer... Nee, men zat al in een overwinningsroes. Verkiezingsdatum, nieuw gemeentehuis etc. etc. Nu ligt het eraan dat de Tweede Kamerleden niet zelf contact hebben opgenomen met deze heel belangrijke bestuurders. Dan nu ook alweer aangeven het amendement zal wel verworpen worden... Het blijft WEER dezelfde stijl. Dat horen ze natuurlijk ook in Den Haag.

Daarnaast, de coalitiefracties hadden toch ook naar aanleiding van de vragen kunnen reageren? De oppositie is wel zo verstandig geweest zelf contact te leggen. Is toch niet meer dan normaal?

Stop toch eens met zelfbeklag en andere lieden de schuld te geven! Kijk of er nog een referendum mogelijk is waar vanuit alle hoeken in Schaijk en Reek om gevraagd wordt, i.p.v. praten over 400 meldingen in een bijzondere oncontroleerbare peiling. Niet echt een sterk argument denk ik.

Luister eens naar al die mensen, groepen etc. die al jaren roepen om een referendum vanuit Schaijk en nu ook sterk vanuit Reek. Zeeland niet, dat is te  begrijpen, die hadden de eerste dag van de coalitie hun doel bereikt.

Veel wijsheid, theoretisch kan het nog. Doch wel op heel duidelijke zuivere voorwaarden. De uitslag is alleen voor de Burgemeesters duidelijk blijkbaar, maar ik denk dat dat schijnbaar is. Niemand weet het op dit moment zeker.

Blijf gezond en veel wijsheid.

J@n

2021-02-19 16:56:09

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3345749/burgemeesters-woedend-door-fusieplannen-zonder-schaijk-wat-een-stel-leeghoofden

En vervolgens worden door de burgemeester de indieners van het amendement ook geschoffeerd door ze leeghoofden te noemen.

Gaat wel lekker daar op het gemeentehuis.

anton coolen

2021-02-19 17:39:05

Burgemeester Marnix Bakermans.

Ja zijn bewoordingen en gedrag de afgelopen week en nu ook weer op Omroep Brabant. Tweede Kamerleden "leeghoofden" noemen... Voorbeeldfunctie voor onze dierbare jeugd?

Begint wel een niveau te worden dat niemand wil. Geen voorstander, geen tegenstander. Wel ook respect naar de Tweede Kamerleden. Dinsdag door J.Pijnappels naar Leonard Steetsel, totaal ongeciviliseerd, niet over de zaak, maar gewoon beschuldigingen die niet passen. Puur emotie.  Buiten de casus om gewoon schandalig. 

Prettig weekend. Het was het weekje wel.

Blijf gezond.

Carel

2021-02-19 18:30:10

Wat Marnix zegt op omroep brabant kan echt niet. Het is een Klein kind die maar wat roept en om zich heen slaat. Totaal niet geschikt als burgervader. Een soort trump maar dan iets minder machtig...gelukkig 

Buitenstaander

2021-02-19 18:49:14

Los van het inderdaad burgemeesteronwaardige taalgebruik heeft Bakermans inhoudelijk wél een punt.

Hij maakt zich terecht heel boos over twee Kamerleden die, zonder zich serieus te laten informeren over álle relevante opvattingen, een proces van 5 jaar frustreren.

Hoe kun je een zo verstrekkend amendement indienen en niet de bestuurlijk verantwoordelijken voor deze herindeling naar hun mening te vragen?

Hoeveel sympathie je ook voor de inzet en de argumenten van de tegenstanders kunt hebben, hiermee hebben de beide Kamerleden zichzelf, hun partijen én de democratie geen dienst bewezen.

ook een buitenstaander

2021-02-19 19:20:39

Wat mij zo verbaast is de arrogante houding van deze twee burgemeesters. Iedereen heeft het gedaan( de twee kamerleden, de actiegroep Schaijk bij Oss en de burgemeester van Oss), behalve zijzelf. Deze twee burgemeesters hebben bewust de deur voor Oss dichtgehouden...ze er niet bij betrokken. Dat kwam deze twee heren goed uit, een mooie rol voor Bakermans in deze zogenaamde nieuwe gemeente Maashorst. We weten allemaal dat het die naam niet zal krijgen, omdat er vanuit Oss en Bernheze teveel weerstand is.

Een eerlijk referendum voor de Schaijkse bevolking is de enige oplossing om een werkelijk beeld te krijgen. Of een onderdeel van Oss of een onderdeel van Uden. 

Bart van den Bogaert

2021-02-19 21:03:16

Beste buitenstaander,

Landerd heeft de regie verloren over de eigen herindeling, een zeer ernstige zaak. 

Kunt u nagaan wat een puinhoop men er van gemaakt heeft.

Een coalitie die 5 jaar lang niet de moeite heeft genomen kennis te nemen van alle zorgen en bezwaren die er leven. Niet eens wil weten hoe de verhoudingen echt liggen.

Hoe kun je een zo verstrekkende herindeling nastreven zonder de inwoners naar hun mening te vragen.

De gemeentepolitiek heeft de democratie geen dienst bewezen.

Waarom zou er nu ineens geluisterd moeten worden naar mensen die dat zelf jarenlang geweigerd hebben?

Het amendement is niet fraai, maar hoe had het nog anders gekund?

Het is werkelijk in- en intriest.

Buitenstaander

2021-02-19 21:23:09

Dat er veel mensen al een hele tijd boos op elkaar zijn, dat was me inmiddels wel duidelijk geworden.
Dat ze elkaar, tot welk kamp ze ook behoren, op een vaak onbeschofte manier de maat nemen óók. 

Neemt niet weg dat ik het merkwaardig blijf vinden dat Kamerleden zich op de beschreven manier in de discussie mengen. 'Niet fraai' is een understatement. 

Bart van den Bogaert

2021-02-19 22:33:01

Beste buitenstaander, 

Niet fraai is zeker een understatement, daar heeft u gelijk in. Daarmee blijft de vraag staan: wat had men anders nog kunnen doen?

Als de kamer zich er niet mee bemoeit gaat Schaijk naar Uden, we zullen nooit weten of dit werkelijk recht doet aan wat de meerderheid in Schaijk wil.

Als het amendement wordt aangenomen zullen we evenmin weten of dit recht doet aan wat de meerderheid wil.

Wat vast staat is dat de 'verliezers' alle reden hebben om ongelukkig te zijn. Zelfs in die mate dat de 'winnaars mijns inziens geen reden hebben om de overwinning te vieren. 

Zoals al vaak aangegeven door velen; uitzoeken wat de meerderheid per kern wil had dit kunnen voorkomen.

Is de ingreep van de 2e kamer onterecht? Tja dat hangt af vanuit welke invalshoek je het hele proces bekijkt. Het is geen optelsom met maar één mogelijke uitkomst. Het is wel een zet die een (dit gaat een beetje ongelukkig klinken) 'gelijk' speelveld heeft gecreëerd.

Tja merkwaardig is het inderdaad wel.

Buitenstaander

2021-02-19 23:04:15

Juist als het zo cruciaal is, juist als dat wat je besluit zoveel impact heeft, juist dan zou je maximale zorgvuldigheid mogen verwachten. Zeker van Kamerleden.

In die zin heeft Bakermans gelijk.
Los van de vraag of daardoor de conclusie van de beide Kamerleden anders zou zijn geweest. Want wellicht had het dan nog steeds tot het huidige amendement geleid.

Jo

2021-02-20 15:14:04

Er is maar een manier die recht doet aan deze tweespalt en dat is het direct opstappen van Bakermans en een referendum uitvoeren. Meer smaken zijn er niet!

anton coolen

2021-02-20 16:28:00

Buitenstaander,

Ik zal een keer naar u reageren. Neem eerst eens de moeite te lezen de ingezonden brief van Mevr. v.d. Meer. Duidelijker kan het niet. Dan vervallen veel van uw opmerkingen.

Kijk daar ook naar het  hoofdstuk 'de peiling' wat trouwens totale bijzaak is. Minimaal aantal stemmen uit Schaijk in verhouding. Nogmaals de peiling heeft niets te betekenen. Gewoon een referendum, maar daar hadden de initiatiefnemers van de peiling en coalitie geen zin in.  Te begrijpen, want dat is een te groot risico dat er misschien een uitslag Oss uit zou kunnen komen.

Belangrijker is de informatie en kennis en kunde van de Tweede Kamer. M. Bakermans scheldt ze gewoon uit (zie publicatie gisteren)

Zal zeker geen positieve indruk geven, mag ik aannemen.

Verder de maximale zorgvuldigheid. Zowel u als blijkbaar ook Bakermans weten dat blijkbaar niet en durven op basis daarvan toch conclusies te trekken. Lees dus ook mijn ingezonden brief, die is ook duidelijk. Uiteraard hoeft u het daar niet mee eens te zijn.

Verder, wij weten 100% zeker dat het CDA en GroenLinks en andere partijen tot achter de komma zijn geïnformeerd, al maanden kregen zij een wekelijkse update. CDA en GL zijn daarom weloverwogen met een amendement gekomen. Wij weten toch wat wij overgelegd hebben en veel lieden meer die dat gedaan hebben. Dus die politieke praat van de coalitie en het bestuur is gewoon ongefundeerd. Ze hadden de overwinning al gevierd. Ik ga verder niet opnieuw alles herhalen. Alles is gezegd wat er gezegd moet worden.

De methode nu van M. Bakermans komt niet echt fatsoenlijk en correct over. Maar dat is zijn verantwoording. Geeft wel aan zijn manier van zin proberen door te drijven. Daarom ook geen referendum gekomen, mede door hem.

Dus nogmaals, tot achter de komma is de Tweede Kamer geïnformeerd. Wij hebben dus netjes ons werk gedaan omdat wij verwacht hadden dat de coalitie niets zou doen naar de Tweede Kamer en dat is ook gebleken. Blijf mooi buitenstaander en geef gewoon uw naam. Blijkbaar schept het u als buitenstaander genoegen om wat olie op het vuur te gooien. Dat is te laat, er komt geen debat meer, maar alleen een stemming en de uitslag weet u niet en ook wij niet.

Blijf gezond en geniet van het mooie weer.

Buitenstaander

2021-02-20 16:54:16

Beste meneer Coolen,

wat een merkwaardige reactie op mijn eerdere bijdragen... 
Geen idee wat u er toe brengt om te vinden dat ik olie op het vuur gooi. Ik heb me in geen enkele bijdrage uitgesproken een voor- of tegenstander te zijn. Sterker, daar heb ik als buitenstaander ook geen mening over, laat staan dat ik er een belang bij heb.

Daar gaat en ging het mij dus ook niet om. Het enige waarover ik mijn verbazing heb uitgesproken is dat de Kamerleden, omwille van de zorgvuldigheid, blijkbaar niet álle partijen hebben gehoord voordat zij hun amendement indienden. Ik vind dus dat Bakermans op dit punt gelijk heeft.

U leest verder geen inhoudelijke reactie van mij. Van u wel overigens. Gemiddeld 3 tot 4 keer op een dag, zo is mij opgevallen. 
Ik constateer dat u het allemaal hoog zit. Zo hoog blijkbaar dat u geen onderscheid meer kunt maken tussen kritiek van andersdenkenden en kanttekeningen, die je ongeacht of je tot een 'kamp' behoort, bij dit proces moet kunnen maken.

Omdat ik het belangrijk vind dat u ook gezond blijft zal ik me vanaf nu op de vlakte houden. Blijkbaar is dat beter voor uw gemoedsrust.

Met vriendelijke groeten,
een echte buitenstaander

Louis Sparidans

2021-02-20 18:22:34


Ik ken Schaijk als een prachtig dorp. Ik kom er ook geregeld om vrienden te ontmoeten en ken er niemand die ruziet.

Maar tussen alle reacties door bemerk ik dat de lopende zaak ‘Hoe verder met Schaijk’ veel emoties losmaakt en ook onvriendelijke reacties jegens elkaar oproept. En dat is jammer.

Als inwoner van Grave wil ik me in politiek opzicht uiteraard helemaal niet met Schaijk bemoeien. Wij hebben trouwens al genoeg aan de tegenstellingen binnen onze eigen gemeente, een mengeling van gevoelens van emotionaliteit versus een verstandelijke benadering, waar het gaat om al dan niet herindelen. Wij zijn nog niet zo ver.

Overigens, ook in Grave gaat het er lang niet alleen maar amicaal aan toe!

Voor jullie in Schaijk is het wachten op een stemming in de Tweede Kamer aanstaande donderdag, die tussen andere stemmingen door op de agenda staat genoteerd tussen 16.45 en 17.30 uur.

In Grave vindt er in maart, tegelijk met de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer, tevens een inwonersraadpleging plaats. Hier zal de uitslag daarvan alle verschillen van mening in Grave moeten overbruggen.

Ik hoop dat een en ander voor onze beide gemeenten de gemoederen wat zullen kunnen doen bedaren.

Het ‘iedereen naar de zin maken’ zal niet gaan. Ik ga er wel van uit dat alle vriendschappen zullen blijven bestaan. Aan mij zal het niet liggen.

Louis Sparidans

anton coolen

2021-02-20 18:32:12

Buitenstaander, 

Dat was niet mijn bedoeling. Ik verwijs nogmaals naar de inhoudelijke berichten en feiten. Daar wordt inhoudelijk op de materie ingegaan.

Ik dacht daar inhoudelijk naar verwezen te hebben. De opmerking olie was niet gepast en ik bied daar mijn oprechte excuses voor aan. Zeker uw vorm van berichtgeving is fatsoenlijk. U hebt dus de opmerking van mij niet verdiend. Als u mij een keer treft na corona, drink daar graag een glas bier of wijn op bij Stadsherberg de Keurvorst (gem. Oss)

Bart Van Den bogaert

2021-02-20 19:09:16

Buitenstaander, terug komend op uw reactie op die van mij. Het zal mijn laatste reactie zijn in deze omdat deze site zich niet leent voor een ellenlange discussie. Bovendien denk ik dat ik mijn standpunt wel duidelijk heb gemaakt. U bent altijd welkom om het er onder het genot van een kop koffie met me over te hebben, dan blijft het hier een beetje leesbaar.

U weekt het amendement los van zijn voorgeschiedenis. Als je dat doet heb je gelijk. Ik denk alleen dat dat niet kan. Het amendement is een gevolg, niet de oorzaak. Natuurlijk ziet Bakermans dat anders, maar hij heeft de oorzaak nooit goed begrepen.

Ik geef u een klap, u slaat mij terug, ik ga tegen u te keer dat u dat niet had mogen doen, u moet mij gelijk geven.

anton coolen

2021-02-20 22:02:39

GEWOON EEN REFERENDUM, dan was dit allemaal niet nodig geweest.

Vandaag en morgen een folder uitgegeven door een gedeelte van de Coalitie.

Lees ook de dubbele pagina in de Arena en de opmerkingen van de Tweede Kamerleden. Nu de beslissers!!!

Jammer, een klaagzang in de folder en verder de inhoud moet u zelf bepalen of dat klopt in uw beleving. 

De roep om een referendum speelt het meest sterk in Schaijk. Dit al heel veel jaren. VHL is er daarom opgerich. Dit zijn de animators geweest van herindelen. en de roep om een EERLIJK referendum.

M. Bakermans was de eerste tegen herindelen.  Ik hoor het hem nog zeggen bij de voorlaatste verkiezing tegen ons in Reek. Herindelen, hoe verzin je het.

Maar hij kreeg plots het licht: "UDEN" gaat het worden en Oss is een doemwoord.

Referendum, dat woord is blijkbaar al jaren een doemwoord in de gemeenteraad en vergeet zeker niet bij de Burgemeester. Vorm daar ook zelf een mening over. 

Het amendement is niet zomaar gekomen. Dit hoeven wij niet meer uit te leggen.

Lees zeker de ingezonden brief van Mevr. v.d. Meer, die geeft veel duidelijkheid en inzicht in het gelopen proces. Wij danken haar voor dit duidelijke betoog. Zie Arena ingezonden stukken. Dit van een Schaijkse inwoonster.

Politiek, kijk eens of het nog mogelijk is, een referendum voor de stemming. Na de stemming is 100% die kans weg. Begrijp dat allemaal. Het is wel dan een wetgeving. De kansen zijn dan echt voorbij. Om het te formaliseren nog naar de Eerste Kamer.

Geen politiek hoog spel spelen, coalitie, denk aan alle Schaijkenaren, voor of tegen. Jeroen van Maashorst Vooruit zegt dat mooi op DTV.  Over je Schaduw heenstappen. Mag hij de eerste zet doen.

Het is heel kort dag.

Gelukkig blijven de Schaijkenaren aardig naar elkaar en dat zal niet doorbroken worden. 

Blijf gezond.

Thijs

2021-02-21 01:09:16

Geachte heer Coolen,

Ik ben het geheel met u eens. Ik ben zelf van mening dat het persoonlijke belang van de heer Bakermans boven de inwoners gaat. Vooral de laatste raadsvergadering was gewoon een poppenkast. Leden die Pro-Uden waren kregen uitgebreid het woord en degenen die voor Oss waren werden ronduit geschoffeerd! 

Nu uw actiegroep een tegengeluid laat horen en de leden van de Tweede Kamer constant op de hoogte gehouden heeft, wordt het te heet onder de voeten. In plaats van in te bezinnen en een referendum overwegen, gaan de heer Bakermans als een Donald Trump tekeer. Zelfs de burgemeester van Samson en Gert is nog geloofwaardiger!

Ik hoop echt dat de inspanningen door uw actiegroep op een positieve manier beantwoord worden door de Tweede Kamer. Want degenen die nu de coalitie vormen, die hebben mijn vertrouwen in hen geschaad door deze vorm van schijndemocratie. 

G@@f

2021-02-22 06:52:18

Wanneer bestuurders een eerdere petitie van het actiecomité wegwuifd, 1600 zienswijzen als één inzending afdoen en vervolgens diezelfde bestuurders 170 insprekers' op een in paniek ingelaste vergadering als overweldigend beschouwen, een petitie voor Maashorst openlijk toejuichen en aanspoort tot tekenen hiervan, dan kan een weldenkend mens nu al inschatten hoe serieus een om zich heenslaande burgemeester in Den Haag genomen zal worden... 

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties