Landerd

Groen met monumentale status

Landerd actualiseert lijst met beeldbepalende bomen

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - In de gemeente Landerd hebben beeldbepalende bomen een extra beschermde status: ‘monumentaal’ of ‘potentieel monumentaal’. Deze bomen staan op een lijst die dit jaar wordt geactualiseerd. Beeldbepalende bomen zijn belangrijk voor de uitstraling en het karakter van de dorpen. Groen is belangrijk voor mens en dier, zeker in tijden van verdere verstening en klimaatstress. Daarom wordt voorzichtig omgegaan met het bestaande groen en blijft dit zoveel mogelijk behouden.

Deze beuk aan de Kerkstraat in Zeeland is een van de bomen met een beschermde status.

Vanaf 29 juli gaat Vermeulen Boomadvies uit Zeeland de inventarisatie in opdracht van de gemeente Landerd uitvoeren. Dit neemt ongeveer drie weken in beslag. Het bedrijf loopt de bomen met de huidige (potentieel) monumentale status na. Het betreft particuliere en gemeentelijke bomen. Daarnaast wordt bekeken of er nieuwe bomen in aanmerking komen voor de monumentale status. Soms kan het noodzakelijk zijn dat de inspecteur bepaalde particuliere percelen betreedt. Hier vraagt hij de bewoner toestemming voor.

De huidige lijst met (potentieel) monumentale bomen is te vinden op  www.landerd.nl/inwoners/bomen-kappen_41883. Wanneer je van mening bent dat bomen een monumentale status verdienen die niet op de kaart staan, kun je contact opnemen met de inspecteur via roel@vermeulenboomadvies.nl. Hij beoordeelt vervolgens of de bomen aan de monumentale criteria voldoen.
Het geactualiseerde bomenbestand krijgt, na vaststelling door het college van B en W, de status ‘beschermde houtopstanden’ en wordt opgenomen in de gemeentelijke bomenverordening. Hiermee zorgt Landerd ervoor dat deze bomen niet gekapt mogen worden en behouden blijven voor de toekomst.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties