Landerd

INGEZONDEN: Wij willen niet gedeporteerd worden naar Uden

Door Piet Geurts van Kessel

Beste raadsleden van Landerd,
Al bijna 75 jaar ben ik een rasechte Schaijkenaar die naast zijn 44 jaar betaalde arbeid ruim 40 jaar vrijwilligerswerk gedaan heeft, waarvan de laatste 12 jaar als voorzitter van de stichting Belangenbehartiging Ouderen Landerd en als mede-initiatiefnemer en –oprichter van de Zorgcoöperaties Schaijk, Reek en Zeeland.
Het belang van Schaijk ligt mij nauw aan het hart. En ik weet dat ik daarin niet alleen sta.

Piet Geurts van Kessel.

Landerd is niet meer toekomstbestendig en daarom moet Landerd op zoek naar één of meerdere partners die...
1. goed bij Schaijk passen;
2. die meerwaarde bieden;
3. die juist de toekomstbestendigheid garanderen.
Het antwoord op die drie belangrijke punten heb ik in de voorbereidende raadsvergadering van 25 oktober uitgebreid toegelicht. Ook heb ik toegelicht dat u op ondemocratische gronden een principebesluit gaat nemen om als geheel Landerd te gaan fuseren met Uden.
U noemt het ‘samen een nieuwe gemeente vormen’, met de nadruk op ‘samen’.
• Daarbij gaat u voorbij aan de meerderheid van Schaijk die naar Oss wil;
• Daarbij sluit u de ogen voor de bewezen meerwaarde die Oss kan bieden;
• En daarbij is het nog maar de vraag of die nieuwe gemeente ‘Groot-Uden’ sterk en toekomstbestendig genoeg zal zijn.

De coalitie weet duidelijk niet wat er in Schaijk leeft aangaande de voorgenomen fusie van Landerd en diezelfde coalitie trekt zich geen snars aan van de mening van de inwoners van Schaijk. Ik durf te stellen dat de coalitie daarmee minachting heeft voor de inwoners van Schaijk en dat ze die in de kou laat staan.

Maar beste gemeenteraad: DAT PIKKEN WIJ NIET LANGER!

Wij pikken het niet langer...
1. Dat de coalitie en de burgemeester net doen alsof de inwoners van Landerd bij het referendum gekozen hebben voor de optie “Landerd bij Uden zonder Bernheze”;
2. Dat door de coalitie en de burgemeester de herindelingsoptie met de meeste Schaijkse stemmen : “Schaijk en Reek bij Oss” terzijde is geschoven nadat de optie “Maashorstgemeente” is komen te vervallen;
3. Dat door de coalitie en de burgemeester geen rekening wordt gehouden met de opvattingen van veel burgers;
4. Dat door de coalitie en de burgemeester geen rekening wordt gehouden met de uitslag van de enquête, die tegelijk met de laatste gemeenteraadsverkiezing werd gehouden door DS97, waarbij de meerderheid van Schaijk kiest voor samengaan met Oss;
5. Dat de coalitie niet bereid is de inwoners van Landerd per kern te laten kiezen met welke gemeente ze willen samengaan;
6. Dat het democratisch gehalte van dit herindelingsproces “0” is omdat de coalitie heeft beslist dat er “Eén Maashorstgemeente” gaat komen bestaande uit Uden en geheel Landerd en de bewoners daarna nog slechts mogen meepraten over de invulling. Dat is je reinste schijndemocratie. Je zou ook kunnen zeggen ‘een doekje voor het bloeden’ voor al die Schaijkenaren.

Tijdens de verkiezingen stelde lijsttrekker Moritz Böhmer van Progressief Landerd nog dat onderzocht moet worden wat het beste is: fuseren van Landerd met Uden tot een nieuwe Maashorstgemeente of splitsing van Landerd waarbij Schaijk en Reek naar Oss gaan.
En diezelfde lijsttrekker van Progressief Landerd zegt dat de inwoners de kans moeten krijgen zich uit te spreken over een herindelingsvoorstel met een enquête of referendum. Nu na de verkiezingen horen wij niks meer van dat alles. “Kiezersbedrog” noemen wij dat in Schaijk en dat pikken wij niet langer!

Geachte raadsleden, in het “Beleidskader gemeentelijke herindeling” staat dat de Rijksoverheid toetsingscriteria hanteert. Zo beoordeelt het kabinet in ieder geval de volgende 5 punten bij een gemeentelijke herindeling:
1. draagvlak; 2. interne samenhang/een dorps- en kernenbeleid; 3. bestuurskracht; 4. evenwichtige regionale verhoudingen; 5. duurzaamheid.
Draagvlak voor een herindeling is belangrijk, zegt het kabinet. Een gemeentelijke herindeling is een ingrijpende verandering. Het streven moet zijn gericht op herindelingen die op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen van alle betrokken gemeenten en hun inwoners.

Geachte burgemeester en coalitie, u bent op een ondemocratische en eigenzinnige manier bezig om zonder voldoende draagvlak, in elk geval in Schaijk en misschien ook wel in Reek, geheel Landerd te laten fuseren met Uden. Dit mag bestempeld worden als “machtsmisbruik”.
Wees ervan doordrongen, beste burgemeester en coalitie, dat wij ons als kiezers van Schaijk en wellicht ook Reek, door deze handelwijze geschoffeerd voelen en dat wij deze autocratische houding niet langer pikken!

Wij zullen dit, indien de burgemeester en de coalitie niet ‘op haar schreden terugkeert’, massaal aan de orde gaan stellen bij de Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Commissaris van de koning, de Tweede Kamer en de Minister van Binnenlandse Zaken, met het dringende verzoek om de gemeenteraad en het college van B & W van Landerd tot de orde te roepen en te gebieden het herindelingsproces over te doen volgens de richtlijnen van het “Beleidskader gemeentelijke herindeling”.

Ik hoop dat u gevolg geeft aan het spreekwoord: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Want wij willen gehoord worden en niet gedeporteerd worden naar Uden; zo voelen wij dat!

Piet Geurts van Kessel
Schaijk

(tekst ingesproken tijdens de raadsvergadering van 8 november)

|Doorsturen

Schaijkenaar

2018-11-08 22:49:11

Limerick:

Piet,
heeft verdriet.
Naar zijn stem,
luisteren ze niet.
Maar dat is niet ons probleem,
maar meer van hem

Nico Degen

2018-11-09 08:08:47

Ach Piet toch,

Zo je best gedaan met je overtrokken analyse. En het woord “deporteren” geeft aan dat je geheugen je compleet in de steek laat. Wat een misbruik van taal om je zin te krijgen en bovendien werkt het averechts en verdwijnt je miezerige stuk in het riool waar het thuishoort.

Carel

2018-11-09 12:36:34

Piet heeft gewoon gelijk. Of wat is dan niet waar?

Landerd is na een gemeentelijke herindeling ontstaan per 1 januari 1994 en gelegen in de Peelrand. De gemeente telt 15.440 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) en behoort tot het landelijk gebied binnen de Stedelijke Regio Oss. Het dorp Zeeland ligt echter dicht bij de Stedelijke regio Uden-Veghel. Die stedelijke regio Uden-Veghel is door bestuurlijke arrogantie van Uden en vileine intriges van een wethouder (die thans burgemeester van Landerd is) niet van de grond gekomen omdat Uden alle verhoudingen in de regio heeft verziekt. Nu omdat wij zo klein zijn (uden-zeeland) gaan we schaijk er maar bij betrekken.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties