Landerd

INGEZONDEN: Wethouder Brands

Door Actiecomité voor Democratie in Landerd

Enkele weken geleden stond er in de Arena een ingezonden stuk, dat geschreven was door wethouder Brands (foto). De titel luidde “Een grotere gemeente heeft veel voordelen”. Bij het lezen ervan vroegen wij ons af waarom het nu nog nodig is om dit in de publiciteit te brengen. Iedereen is toch al lang overtuigd van de voordelen, die een grotere gemeente met zich meebrengt. Zelfs de partijen die bij de verkiezingen in 2014 nog kozen voor zelfstandig blijven, hoor je daar niet meer over. Er moet dus een andere reden achter zitten. Of is de wethouder misschien blijven steken in de opvattingen van vier jaar geleden. Je zou het bijna gaan denken. Bij nadere bestudering blijkt echter, dat de wethouder een ander doel voor ogen heeft. In het artikel breekt hij namelijk een lans voor de fusie van de gemeente Landerd met de gemeente Uden. Deze nieuwe gemeente zou dan ruim 57 duizend inwoners gaan tellen. Hij verdedigt deze stap met de opmerking, dat de schaalgrootte veel voordelen met zich meebrengt en hij kan het weten, want hij is een ervaren bestuurder op het gebied van de gemeentelijke fusies. Met andere woorden, wat moet Landerd toch blij zijn met zo’n politieke zwaargewicht als wethouder.

Iedereen, die een beetje verder denkt, kan de conclusie trekken, dat de voordelen groter zijn, naarmate de gemeente meer inwoners telt. Wij beseffen echter ook wel, dat de stelling “Hoe groter, hoe beter” niet helemaal opgaat. Als dat zo zou zijn, zou men van heel Nederland het best één grote gemeente kunnen maken. Dat is natuurlijk niet zo. Onderzoeksbureau Atlas heeft enkele jaren geleden geconcludeerd, dat Nederland het best verdeeld zou kunnen worden in 57 gemeentes. Gemiddeld zou een gemeente dan bijna 300.000 inwoners tellen. Daar komt de nieuwe gemeente Uden bij lange na niet aan.

Weldenkende mensen en die zijn er gelukkig in Landerd nog veel, beseffen dat een fusie met Oss in dit licht bezien, dan een veel betere optie is. Blijkbaar zijn die weldenkende mensen echter nauwelijks te vinden in het gemeentebestuur van Landerd. Dit leidt bij ons tot de conclusie, dat het zittende bestuur helemaal niet uit is op de beste keuze voor Landerd. Waarop ze dan wel uit zijn? Daarover een volgende keer meer.

Dat wethouder Brands in feite een pleidooi houdt voor aansluiting van heel Landerd bij Oss in plaats van bij Uden, doet de vraag rijzen of hij dat zelf wel door heeft. Als dat niet zo is en dat is zeer waarschijnlijk het geval, pleit dat niet voor zijn denkvermogen. Moeten we dan echt blij zijn met zo iemand als wethouder? Wordt het dan niet eens tijd, dat hij zichzelf afvraagt of hij wel de juiste man is om deze functie een verantwoorde invulling te geven. Zou het niet beter zijn, dat hij plaats maakt voor iemand die dat wel kan? Een kwestie om toch eens goed over na te denken.

Voor alle helderheid nog dit. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden. Ons comité bemoeit zich niet met de keuze Oss of Uden. Het enige wat wij willen is een democratische rechtsgang door middel van een referendum, dat aan drie voorwaarden voldoet:

1. Het moet eerlijk zijn. Dus geen dubbele bodem zoals in 2015.
2. Het moet bindend zijn.
3. De uitslag moet per kern bepaald worden.

Zolang niet aan deze gerechtvaardigde wens wordt voldaan, gaan wij door tot het gestelde doel bereikt is.

Wordt vervolgd.

Het Actiecomité voor Democratie in Landerd

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties