Landerd

INGEZONDEN: Wethouder Böhmer

Door Actiecomité voor Democratie in Landerd

In het kader van het charmeoffensief dat het gemeentebestuur al een tijdlang aan het voeren is, moest wethouder Böhmer (foto) natuurlijk ook op een zeker moment op komen draven. Daarom verscheen er in de Arena van 22 december 2018 een artikel van hem met als titel “We maken samen met de inwoners een nieuwe gemeente”.

Vorige week hebben we al geschreven, dat wethouder Brands liet weten, dat een fusie met Oss meer voordelen zou bieden dan een fusie met Uden. Zelf besefte hij overigens de betekenis van deze ondoordachte daad niet. Hopelijk begrepen veel inwoners van Landerd de strekking hiervan wel.
Bijna een jaar geleden is aan de Landerdse politieke partijen door een van ons de volgende vraag voorgelegd:
Ervan uitgaande dat er in Schaijk en Reek mensen zijn, die liever een fusie zien met Oss dan met Uden, vind je het dan objectief gezien eerlijk dat bij de voorlichting over de gemeentelijke herindeling een fusie met Uden bijna alle (positieve) aandacht krijgt en dat een eventuele fusie met Oss totaal buiten beeld wordt gehouden?

De heer Böhmer, toen nog fractieleider van Progressief Landerd, antwoordde in alle eerlijkheid: “Nee”. Meteen daarna stelde hij echter een wedervraag, die als volgt luidde:
“Vind je het eerlijk dat inwoners in de komende raadpleging gedwongen worden om een keuze te maken terwijl ze daar te weinig informatie over hebben?”

Natuurlijk vinden wij dat niet eerlijk. Maar wat wil Böhmer dan? Dat wij als individuele burger die informatie gaan verstrekken? Toch zeker niet? Beseft hij dan niet dat dit juist een taak is van de lokale overheid, dus ook van hemzelf? Een duidelijker brevet van onvermogen kun je jezelf toch niet geven! En zo iemand is dan wethouder geworden. Iemand die niet op de hoogte is van zijn eigen taken. Iemand die het een zegt en het ander doet. Zo iemand noemen wij onbetrouwbaar.

In bovengenoemd artikel schrijft hij over de te vormen Maashorstgemeente het volgende. “Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met zes krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst”. Allemaal politieke lariekoek. Bovendien voor een deel misleidend. Bij die zes krachtige kernen horen dus ook Reek en Odiliapeel. Met alle respect, maar moet hier indruk gemaakt worden met twee dorpjes die respectievelijk ongeveer 1800 en 2000 inwoners hebben? Dat is toch een lachertje. Die zes zogenaamde krachtige kernen liggen volgens Böhmer rondom natuurgebied De Maashorst. Wij zouden hem willen adviseren om de kaart van de Maashorst toch maar eens goed te bekijken. Die kernen liggen namelijk allemaal aan de zuid- en oostkant en dus beslist niet rondom dat natuurgebied. Dat zou wel het geval zijn als Bernheze mee zou doen, maar dat zit er niet in. Zou dat misschien nog niet doorgedrongen zijn tot de bestuurders van de gemeente Landerd? Het lijkt er inderdaad op. Odiliapeel en Volkel grenzen bovendien nog niet eens aan de Maashorst! Als dit allemaal bekend is bij de gemeentelijke bestuurders en dat mag je toch verwachten, dan is er zelfs sprake van bewuste misleiding.

In het artikel lezen we ook, dat de gemeentebesturen van Uden en Landerd het betrekken van inwoners een heel belangrijk onderwerp vinden. Dat kunnen ze dan wel vinden, maar dan bedoelen ze toch vooral, dat het voor hen belangrijk is, om juist de burgers van Landerd niet te laten beslissen over de keuze van Oss of Uden. Laat ze dan niet aankomen met het resultaat van het referendum uit 2015. Als ze er na vier jaar nog niet achter zijn, dat dit referendum een schertsvertoning was, dan wordt het toch tijd, dat ze plaats maken voor mensen die wél hun gezonde verstand kunnen gebruiken.

Voor alle helderheid zeggen we het nog maar eens een keer. Ons comité heeft geen enkel belang bij de keuze van Oss of Uden. Het enige wat wij willen is een democratische rechtsgang door middel van een referendum, dat aan drie voorwaarden voldoet:
1. Het moet eerlijk zijn. Dus geen dubbele bodem zoals in 2015.
2. Het moet bindend zijn.
3. De uitslag moet per kern bepaald worden.

Zolang niet aan deze gerechtvaardigde wens wordt voldaan, gaan wij door tot het gestelde doel bereikt is. Wordt vervolgd.

Het Actiecomité voor Democratie in Landerd

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties