Landerd

INGEZONDEN: Waarom zo stil?

Door Bob Geurts van Kessel

Ik schreef enige tijd geleden een stukje over mijn kennismaking met het Landerdse herindelingsproces en mijn verbazing over de manier waarop de burgemeester en coalitiepartijen omgaan met de kritische geluiden die in dit proces klinken. En niet alleen in Schaijk rommelt het met betrekking tot de herindeling.

De naam van de nieuw te vormen gemeente staat zeer ter discussie, in Uden zowel als in de omliggende gemeenten. Nu lees ik dat de uiteindelijke beslissing hierover feitelijk pas zal plaatsvinden wanneer de nieuwe gemeenteraad daarover besluit. Dat is dus na de verkiezingen in 2022. En in Uden zijn de SP en Gewoon Uden ervan overtuigd - ik denk terecht - dat het dan gewoon neer zal komen op de naam 'Uden'. Dat is logisch want de meerderheid beslist en de nieuwe gemeenteraad zal zonder twijfel voor het grootste deel uit Uden komen. En anders zal men ook in Uden een volksraadpleging eisen, zeggen SP en Gewoon Uden.

Wat vindt men daar in Schaijk van, waar het verzoek om een nieuw referendum afgelopen week door een hele grote groep kiezers werd getekend. Met betrekking tot het referendum uit 2015 zijn volgens een grote groep mensen de verkeerde conclusies zijn getrokken door de Landerdse gemeenteraad omdat de meest gekozen optie, samen met Uden en Bernheze bij voorbaat al onhaalbaar bleek. Als nu blijkt dat het straks hoogstwaarschijnlijk zal neerkomen op Landerd toegevoegd aan de gemeente Uden, dan is dat dus niet zoals de burger het aangegeven had. Dan is dat ten tweede male een verkeerde uitkomst. Die optie werd in 2015 ook geboden, maar kreeg slechts 14% van de stemmen, minder dan zelfstandig blijven van Landerd enerzijds of opsplitsen anderzijds.

Kan iemand van de lezers, liefst iemand uit de gemeenteraad of zelfs de burgemeester, mij uitleggen hoe deze ontwikkeling zich laat rijmen met enerzijds de stugge nietsontziende houding van burgemeester en raad waar het gaat om het Schaijkse protest en anderzijds de belofte van een gelijkwaardige verhouding Landerd - Uden in de nieuw te vormen gemeente?Dit lijken mij twee problemen met draagvlak die deze twee burgemeesters niet zomaar naast zich neer kunnen leggen zoals dat in de reactienota zienswijzen gebeurt. Daarin lees ik enkel een herhaling van de eigen standpunten. Ik zou heel graag een sterke uitleg van hen horen. Vooralsnog merk ik veel betrokkenheid van de burgers, zowel voor- als tegenstanders, maar lees ik werkelijk geen enkele inhoudelijke reactie of uitleg van de mensen die de besluiten nemen. Waarom geen gesprek met de mensen die hier zo nadrukkelijk om vragen? Waarom zo stil?

Bob Geurts van Kessel

|Doorsturen

anton coolen

2020-02-17 14:20:38

Op naar het referendum wat vele mensen in Schaijk gaarne voorstaan. Daarna weten wij meteen wat de niet-stemmers voor het referendum willen. Daarnaast weten wij ook wat de voor-stemmers van het referendum willen. Daar zit ook een aantal voorstanders van Uden bij.

Let op met cijfers, Bob Geurts van Kessel. Je loopt het grote risico dat je van de wiskundeleraar meteen straf krijgt. Quintin zal zeker aantonen dat jij het niet goed ziet. Zijn repliek zal weer goed onderbouwd worden met heel veel woorden.

Ik neem voorlopig aan dat hij zal aantonen dat B&W gelijk hebben en dit is totaal niet subjectief. Jammer dat PL kiezersbedrog pleegt. Nogmaals: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Wederom dank voor je inzending. De vorige is zeker bij heel veel mensen positief binnengekomen. Zowel bij tegenstanders als voorstanders van een referendum.

Eerlijk en heel duidelijk.

Quintin van Zuijlen

2020-02-17 14:31:07

Wat betreft tegenstand tegen de herindeling is natuurlijk duidelijk dat deze zich in alle kernen tot een minderheid beperkt. Deze is gehoord en erkend maar kan natuurlijk geen reden zijn tot wijziging van de koers, onafhankelijk van hoe men in het verleden heeft gedacht. Veel meer hoeft daar niet over gezegd te worden.

Wat wel belangrijk is, en daar kan ik het niet mee oneens zijn, is dat aan de wederzijdse gelijkheid van de fuserende gemeenten recht gedaan moet worden. Daarom is het ook essentieel dat de nieuwe gemeente niet de naam van één helft overdraagt en ook dat deze al voorafgaand aan fusie voor beide gemeenten goedgekeurd is. Wat dat betreft mag Landerd zich zeker sterk maken jegens Uden en een veto uitspreken over de naam "Uden". Er mag best na fusie pas definitief besloten worden welke naam gedragen zal worden, maar dan wel uit opties die vooraf goedgekeurd zijn door beide fuserende gemeenten.

Maar goed, als het dan toch zo rommelt om die naam "Maashorst", wat zijn dan redelijke alternatieven? Misschien terugpakken naar de geschiedenis naar eerdere eenheden waar alle 6 dorpen bij hoorden? Het Land van Ravenstein verenigde deze 6 dorpen uiteraard, maar al vind ik dat Oss deze geschiedenis niet van ons kan claimen, toch vind ik dat deze naam evenzozeer aan Boekel toebehoort en het niet juist is deze voor onszelf te nemen.

Wellicht de onderverdeling van dat Land in het Maaskantgericht en Heikantgericht kan een naam bieden. Schaijk en Uden zijn natuurlijk tegenwoordig qua inwonertal de hoofdplaatsen van deze deelgebieden, dus bijvoorbeeld "Maaskant en Heikant" of "Maas- en Heikant" of zelfs zo simpel als "Maas en Hei" zouden mooi uitkomen. Met die laatste komt men zelfs heel dicht bij "Maashorst" in gedachte zonder daarmee buurgemeenten ons vreemd aankijken.

Uit de zienswijzeprocedure zijn mijns inziens geen geschikte alternatieve namen gekomen. Wel is hierin goed benoemd waarom voor Maashorst gekozen is en waarom het belangrijk is voor een verbindende naam te kiezen. Dat "Uden" door een eveneens kleine groep Udenaren naar voren geschoven wordt maakt nog niet dat deze naam het overwegen waard is. Ons is een fusie belooft, geen annexatie, dus laat het wederzijds bediscussiëerd worden.

J@n

2020-02-17 14:54:40

Beste Quintin,

En jij denkt dat na de ”fusie” Landerd nog iets heeft in te brengen in de gemeenteraad van Uden.

Uden heeft dan zijn zin en Landerd bestaat dan niet meer.

Daar veranderd een veto van te voren weinig aan. 

J@n

2020-02-17 15:03:24

Beste Quintin,

Je hebt het over een beloofde fusie.

Er is wel meer beloofd door de politici en kijk wat daarvan terecht gekomen is.

Van begin af aan is er al sprake van annexatie.

Oud-wethouder van Uden wordt burgemeester van Landerd en tegelijkertijd zegt Uden een beoogde samenvoeging met Veghel af.

Dat is een beetje TE toevallig allemaal. 

Het is gewoon een vooropgezet plan.

Joost Siebers

2020-02-17 16:51:39

J@n

...En zo is't! Hoe duidelijk wil je het hebben!

Quintin van Zuijlen

2020-02-17 17:10:12

Jan met de korte achternaam, na de fusie bestaan geen Landerdse of Udense gemeenteraden, enkel de Maashorstse, ongeacht welke naam deze uiteindelijk zal krijgen. De Landerdse raad heeft voor de fusie nog van alles te zeggen en kan absoluut een veto uitspreken over de naam "Uden" dat ook na de fusie bindend blijft.

Zonder die Landerdse raad was van fusie ook helemaal geen sprake geweest. Uden was niet de initiatiefnemer, dus van vijandige annexatie is van begins af aan geen sprake. En nee, de uit Uden afkomstige burgemeester is daar niet de veroorzaker van, daarvoor moet u toch echt bij Maashorst vooruit, voorheen Vereniging Herindelen Landerd zijn. Maar goed, u bent annnexationist toch, dus annexatie moet u niet op tegen zijn.

Zolang de fusie nog niet voltooid is moeten alle besluiten tenaangaande de fusie in overeenstemming tussen Landerd en Uden gebeuren, en geen van beide gemeenten kan hierin de ander dwingen. Als je bang bent dat Landerd weinig in te brengen zal hebben in de Maashorstse raad dan kan ik je alvast garanderen dat Schaijk in de Osse raad nog veel minder te zeggen zou hebben en zich maar te schikken zou hebben naar wat die raad in het verleden al heeft besloten.

Anton Coolen

2020-02-17 17:27:43

Dames en heren,

Wat een humor. Jan met de korte achternaam. Quintin weet blijkbaar niet dat Oss grotendeels geregeerd wordt door de dorpen, ook groot deelgenoot in het college. In Uden is dat niet zo. Quintin doet erg zijn best voor het college. Mag ook.  Quintin weet alles het beste. Daar moet je vrede mee hebben.

Gewoon een referendum houden, maar dat durft onze allesweter niet. PL is heel blij met Quintin en probeert hem de kastanjes uit het vuur te laten halen.

Blijf gezond.

Bob Geurts van Kessel

2020-02-17 17:43:09

Ik verzoek in mijn stukje met name de leden van de gemeenteraad en de burgemeesters om zich hierover duidelijk uit te spreken. Volgens mij is de naam van de nieuwe gemeente een belangrijk punt, waarvan men nu niet kan zeggen 'dat komt later wel'. Het maakt volgens mij zelfs verschil voor de uitkomst van het eventuele referendum, dat hiermee des te meer van belang wordt. Ik vind niet dat de Landerdse gemeenteraad daar nog omheen kan. Maar nogmaals, graag een reactie van die mensen, niet van - met alle respect - Dhr. Van Zuijlen.

Joost Siebers

2020-02-17 18:15:44

Hoezo zonder de Landerdse raad geen sprake geweest van een fusie Quintin..? Uden nam niet het initiatief... Wie dan wel? Landerd zelf? Waarom zijn er geen concrete gesprekken geweest met de gemeente Oss?

Is het puur toeval dan dat na het mislukken van een fusie Uden met Veghel/Schijndel de gem. Landerd in zicht kwam

Is het dan puur toeval om vervolgens een Udense wethouder als nieuwe burgemeester van landerd aan te stellen..?

Is het dan puur toeval dat deze burgemeester de portefeuille "herindelen" toegestopt is..?

Is het dan puur toeval dat vervolgens deze burgemeester van meet af aan zelf pretendeert Landerd in zijn geheel GAAT fuseren met Uden en geen andere opties mogelijk acht..?

Is het dan puur toeval dat deze burgemeester voor het in de raad besproken is meedeelt dat een referendum er niet zal komen..?

Niet toervallig is dat de de gemeente Oss dat de dorpsbelangenpartij zo'n beetje de grootste fractie is en dat dorpen daar aardig in de pap te brokkelen hebben..

Ook geen toeval is dat "een goede buur beter dan een verre vriend"...

Joost Siebers

2020-02-17 18:27:16

Sorry Bob ;-)

Nu is het afwachten op een reactie hunner zijde, zo heb ik Quintin ook al gevraagd om eens niet te reageren voor zijn beurt en eens af te wachten wat PL of Roel zelf te vertellen hebben...

Mimi van der Meer

2020-02-17 18:27:41

Beste Bob, ik vrees dat je geen antwoorden gaat krijgen van de raadsleden of burgemeesters. Althans niet hier, op dit platform. Een publieke discussie, daar doen ze niet aan, tot nu toe. Ik heb begrepen dat je ze persoonlijk mag bellen, de telefoonnummers staan op de site van de gemeente. Ik hou me aanbevolen als je antwoorden zou krijgen, hoop dat je ze dan hier weer wilt delen met ons. Reuze benieuwd naar. 

Bob Geurts van Kessel

2020-02-17 19:12:01

Mevr. Van der Meer dat zou ik toch jammer vinden als er niemand wil reageren. Bellen vind ik niet passen in dit geval, het gaat immers om een publieke zaak. Wanneer een journalist dezelfde vragen zou stellen neem ik aan dat men wel een antwoord zou geven, dus waarom niet in Arena? Ik heb inderdaad Roel van Schaijk al eens voorbij zien komen in de reacties bij een ander stuk, dus ik heb goede hoop op een antwoord (niet per se van hem), dat is wel zo beleefd.

anton coolen

2020-02-17 19:24:58

Quintin,

Er is geen kleine groep in Uden die gekozen heeft voor de naam Uden. 

De meerderheid van de Raad en de bevolking kiest voor Uden. Is ook normaal bij een annexatie. Dus aub geen rekenvoorbeeld dat ik het fout heb.

Daarnaast: de naam is een bijzaak waar men handig een hoofdzaak van wil maken. Het gaat er om te mogen kiezen in Schaijk.

Gewoon een referendum. Groet aan uw vrienden die u gebruiken of misbruiken. Dat laatste kan ik niet inschatten. Waar zijn uw vriend Pijnappels en Roel? Wethouder Böhmer mag niet reageren en dat begrijp ik.

Nico van Duren

2020-02-17 20:16:41

Anton,Bob,Mimi en Joost.

Het lijkt me meer dan logisch dat de politiek hier op dit forum niet gaat reageren. Zolang j@n en andere fakers niet worden aangepakt door de redactie heeft het hier toch echt wel "Geen stijl" gehalte of "Dumpert"

En jullie kunnen wel door blijven gaan om de burgemeester en Uden aan de hoogste boom op te hangen maar het zijn toch echt de partijen van de dorpen van Landerd die bepalen wat er gebeurt!

Carel

2020-02-17 20:18:31

@quintin...schaijk heeft meer te zeggen in Uden dan in Oss? Wat een wijsheid. Schaijk heeft nu al niks te zeggen in landerd!!! En straks in Uden al helemaal niks. Daar in Uden kunnen ze schaijk nog amper spellen

Bob Geurts van Kessel

2020-02-17 20:28:52

Meneer van Duren,

Ik ben het met u eens dat dit forum niet de plek is, de papieren versie van Arena echter wel. En wat betreft uw tweede opmerking: ik denk dat het juist nu belangrijk is dat de onrust die heerst serieus genomen wordt. Ik denk dat het zwijgen de raadsleden en burgemeester, en zelfs het herindelingsproces zelf, nu meer kwaad dan goed doet. Vergis u niet in het belang van een sterk draagvlak, dat is waar de herindeling mee staat of valt volgens mij, niet zozeer of het proces juridisch correct (wat men democratisch noemt) is doorlopen. 

Nico van Duren

2020-02-17 20:30:13

Ach ja, Faker Carel was ik nog vergeten... Prachtige inzending weer hoor. Slaat nergens op.

Carel, Landerd heeft meer te zeggen, met bundeling van alle partijen, in Uden dan in Oss. Daar hang je aan de laatste mem.

Jeroen

2020-02-17 20:43:48

Nu even de feiten:
- kiezersbedrog. Een aantal partijen hebben een duidelijke ommezwaai gemaakt ten aanzien van hun programma
- Bakermans was wethouder Uden en nu verantwoordelijk voor dossier herindelen. Van toenadering tot Oss is nauwelijks ooit sprake geweest
- Referendum is op verkeerde data opgesteld, Bernheze afgehaakt, vraagstelling dubieus en naam Maashorst is niet bij voorbaat uitvoerbaar
- Inwoners zouden beslissend (moeten) zijn. Er wordt een soort van schijndemocratie annex rookgordijn opgeworpen
- Er is nooit een goede vergelijking tussen Oss en Uden voorgespiegeld
- Er is veel weerstand op de huidige gang van zaken. Er wordt vanuit Bakermans nauwelijks iets ondernomen om dit ongenoegen weg te nemen. Hij zou als Burgermeester boven de inwoners moeten staan en een referendum aan te moedigen. Dit doet hij, mogelijk bewust, niet.

Nico van Duren

2020-02-17 20:56:56

Ah en nu weer faker Jeroen.....Nou vooruit dan "Jeroen"

- Is DS 97 niet omgezwaaid alsmede CDA? Ze hadden een nobel streven NIET HERINDELEN. 

- Bakermans kan het dossier dan wel beheren maar de partijen beslissen.

- Wie stond er aan de basis van dat referendum? Welke partijen ook alweer.....?? Ik meen toch echt ook DS 97 en nu zeggen dat het allemaal niet deugt wat ze aan vragen hebben verzonnen? Zo kun je aan de gang blijven.

- OK als dat werkelijk zo is? Maar iedereen kan toch zelf wel een beetje nagaan wat de pro's en contra's zijn?

- Nee Bakermans mag dat helemaal niet doen in zijn functie.

Carel

2020-02-17 21:21:24

JaaJH Nico...je hebt gelijk . jij denkt echt dat PL en maashorst vooruit iets gaan betekenen voor schaijk in Uden. Tja....je hoort wel dat Nico v d er verstand van heeft. Lekker verder dromen in het maashorst bos 

Jeroen

2020-02-17 21:50:48

nico v D kan beter naar Kaatsheuvel gaan. Daar hebben ze een mooi sprookjesbos. Maar goed, hij zal wel weer eerst over het gefake beginnen..

Maashorst voorruit is gewoon op Zeeland-Uden gericht. Daar hoef je in Schaijk 0,0 van te verwachten. 

Nico van Duren

2020-02-17 21:59:17

Zolang de fakers inhoudelijk niets in hebben te brengen dan wat hierboven staat ben ik weg. Gefeliciteerd. De fakers hebben gewonnen. Geen reclame voor mensen uit Schaijk die het goed bedoelen zowel de pro Ossenaren als de pro Udenaren.

Joost Siebers

2020-02-17 22:01:45

Jeroen en Carel hebben niets ingebracht wat niet strookt met de werkelijkheid, dus als ik zo vrij mag zijn zal ik speciaal voor Nico van Duren mijn krabbel onder hunner tekst zetten... Iedereen blij ;-)

Nico van Duren

2020-02-17 22:13:35

Je bent geen faker dus nog één reactie. Het lijkt erop dat een groep mensen uit Schaijk zich Calimero voelen....Ach gut.  DS97 is dus niet in staat om een vuist te maken in Uden want iedereen is tegen ons....De Reek en Zeeland en een deel van PL, allemaal tegen jullie. Ach, ach, ik krijg echt medelijden.

Zeur toch eens niet zo en zoek binding want in Oss hang je erbij! Doei!!

Joost Siebers

2020-02-17 23:51:16

Jammer dat u met uw stelling afscheid neemt van ons Nico. Toch wel wil u graag bedanken voor uw bijdragen! Spijtig dat er inderdaad te weinig sympathisanten van uw gading deelnamen aan deze uiteenzetting van feiten en u daardoor uit frustratie uzelf even kwijt bent geraakt!

M.vr.gr. Joost

anton coolen

2020-02-18 07:30:59

Dank voor het betoog, Roel.

Doch vergeet je niet te zeggen dat er voor de verkiezingen al een informeel overleg was geweest. Dat daar de hoofdlijnen al waren aangegeven, blijkbaar nu ook geen referendum.

Dat er relatief heel snel een coaltie was. Dit vooral door het voorwerk van Maashorst Vooruit en PL. Knap gedaan trouwens van Maashorst Vooruit dat steeds eerlijk en duidelijk is geweest.

Dat aan de achterban van PL bij het coaltiebesluit niet is aangegeven geen referendum etc etc. Dat dit pas later kenbaar is gemaakt. Dat daardoor bij een flink gedeelte van de achterban van PL diens en haar onvrede is uitgesproken. Dat een aantal leden, zelfs heel belangrijke leden, zich bedonderd voelden en afscheid hebben genomen.

Dat nu PL de schuld geeft aan de andere coalitiegenoten dat er geen referendum komt. Gewoon in normaal Nederlands: dat noemt men kiezersbedrog. Daarnaast het voor de gek houden van een gedeelte van de eigen achterban. De vrede intern bij PL is daarom niet opgelost en dat is te begrijpen.

Beter tenhalve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zal niet meevallen bij de zeer starre Zeelander Pijnappels en zijn clubje uit Zeeland.

Gewoon een referendum dan weet iedereen hoe het zit. Of het nu Uden of Oss wordt.

Doch ik denk dat men te bang is voor een uitslag die eventueel niet welgevallig is. Jammer dat jij niet meer in de raad zit. Dan was het nooit zo gelopen.

Roel van Schaijk

2020-02-18 15:47:46

Anton,

Jij bent blijkbaar anders geïnformeerd dan ik aangaande je eerste twee alinea's. Prima.

Je noemt t maar zoals je wilt, ik heb er het mijne over gezegd. 

Jij hebt overigens mijn vraag van 2 weken geleden nog steeds niet beantwoord: wat hebben jij en je VHL en je vrienden van DS97 eigenlijk gedaan in de 2,5 jaar nadat de coalitie in 2015 gevallen was? Ik herinner me van toen geen of weinig concrete stappen m.b.t. herindeling, splitsing of inspraak voor de burgers. Toen hadden jullie de bal in handen.

Blijf gezond, en met de carnaval pak ik er graag één op met je. Met jou overigens ook graag, Alex. (Met de rest ook, maar die zal ik niet herkennen dankzij de schuilnamen.)

anton coolen

2020-02-18 17:20:34

Waarde heer,

Ik drink heel graag een biertje met je. Ik ben in Schaijk in de politiek terechtgekomen door je voorganger en oom Huub van Schaijk. (voor mij de beste politicus van de afgelopen jaren in Schaijk)

Nu even een antwoord. Sorry, had ik eerder moeten doen. Bewust niet gedaan, is een beetje laf van mij. 

Als mens ben je een fijne vent en een heer en je opstelling verdient zeker een antwoord. Nadat de coalitie is gevallen is het dramatisch geweest. Coalitie was gevallen en niet nodig, maar is gekomen door de zeer halsstarrige en ondiplomatische opstelling van Pijnappels, die geen kant uit wilde en dat weet je erg goed. Daarnaast had VHL totaal geen politieke ervaring en dat brak duidelijk op met een wethouder van VHL die zijn plaats op het pluche heel belangrijk vond. Hij wilde samengaan met Uden.

Bij VHL was het hetzelfde probleem waar PL nu mee zit. Geen homogene club meer. Daarnaast is er een baggerreferendum opgesteld waar DS97 de grote boosdoener van was.  Zij wilden gewoon geen fusie of annexatie.

Daarom was de vraagstelling bagger, waar een gedeelte van de achterban van VHL niet gelukkig mee was, onder anderen ik. Het feestje van VHL was dus voorbij. 

Over het verbreken van de coalitie: enkele dagen daarvoor had Benno Maathuis iets anders beloofd, maar DS bleek ook geen homogene club te zijn en had inmiddels een een-tweetje met het CDA. VHL was meteen zijn sterke troef kwijt. De coalitiebreuk bleek achteraf zinloos, wij hadden moeten doorgaan om Pijnappels samen met jullie tot een compromis te laten komen. Helaas een grote gemiste kans.

Dus op naar het baggerreferendum. Alfons Smits met zijn aanhang wilde Maashorst (zie de brochure van toen), ondanks dat het sprookjesland was. Dit heeft veel stemmen voor de Maashorstgemeente opgeleverd. Hebben ze ook veel spijt van gehad en nog steeds. Het was echt sprookjesland. Stemmen op iets wat niet kan...

Dit is het eerlijke verhaal, waar niemand trots op mag zijn. Doch de nieuwe verkiezingen gaven weer licht aan de horizon, mede door het programma van CDA, PL en DS97: terug naar de burgers in onder andere Schaijk met een referendum, daar hamer ik steeds op.

Echter toen kwam de verrassing in 2019 van PL, met een achterban die gespleten bleek te zijn. Daarom ben ik zo gelukkig met de grote opkomst en de gemoederen in Schaijk. 

Uiteraard heeft Zeeland zijn doel bereikt en Reek...

Snel een referendum en iedereen weet het!

Prettige carnaval en blijf gezond.

nico degen

2020-02-19 09:07:05

Er is van alles gezegd over de herindeling, maar bijna niemand heeft het over wat er daarna gaat gebeuren. Een feit is bijvoorbeeld, dat een nieuwe anders samengestelde gemeenteraad besluiten over ons gaat nemen. Daarmee ontstaat een gevoel van afstandelijkheid omdat een andere gemeenteraad voor een veel groter gebied met veel meer burgers, verantwoordelijk is. De luidruchtige felle tegenstanders van het besluit om met Uden te herindelen zal er aan moeten wennen geen stem meer in Uden of Oss te hebben. Dan pas en niet eerder kunnen zij stellen dat zij zich niet gehoord voelen. Wil DS97 toekomstbestendig worden, zal zij samen met andere partijen Landerd moeten vertegenwoordigen om voor ons het beste te bereiken. Maak een einde aan de scheuring en verenig u.

anton coolen

2020-02-19 11:42:46

Heer Degen,

U hebt in mijn optiek helemaal gelijk als het over Uden gaat. In Oss wordt volop geregeerd door de dorpskernen. Daar is een uitstekende partij die daarin voorop staat. Dit hebben ze reeds meer dan 10 jaar bewezen. Ja, de tijd van DS is zeker voorbij, zoals ook die van PL.

Blijf gezond.

bert

2020-02-19 14:59:05

Nico,

In OSS: VDG, de partij van de dorpen, van de 37 zetels 10 zetels.

Verder zijn ze heel goed vertegenwoordigd in het college. Die weten wat samenwerken is.

In Uden: vertegenwoordigers specifiek voor de dorpen, nihil. In het college geen vertegenwoordigers uit de dorpen. Dus gewoon een annexatie en geen fusie te verwachten.

Nico van Duren

2020-02-19 16:41:17

Beste Anton,

Ik praat niet meer met fakers maar nog wel met jou. Op 16 juli 1942 is Reek geannexeerd tot grote spijt van de Reekenaren met mijn vader voorop. Toch heeft men in Reek niet stil gezeten met de oprichting van de RPP en die heeft toch heel wat voor elkaar gekregen. Ik zie dus helemaal NIET waarom in Schaijk de beide partijen geen rol meer zouden kunnen spelen in Uden, samen met RPP, Maashorst Vooruit, CDA en VVD. Dit machtsblok met aanvulling van de andere dorpen onder Uden maken heel veel meer kans dan in Oss. Hoe kun je nou toch zeggen dat DS97 en PL zijn uitgeblust??

Jeroen

2020-02-19 23:25:21

ach daar hebben we Nico v D weer.... Dacht dat je niet meer zou reageren maar kennelijk toch moeilijk loslaten....

Begrijp niet dat je blijft stellen dat het in Oss minder zou werken dan in Uden. Ik heb niets tegen Uden maar het is in Oss gedurende een lange tijd aangetoond dat er sprake is van een goed werkend systeem met goed functionerende dorpsraden en niet te vergeten (in het algemeen) TEVREDEN inwoners van die dorpen die zich gehoord voelen. Denk dat de Landerdse politiek daar nog veel van kan leren. In of met Uden zou het zomaar goed kunnen werken maar dat is toch niet vanzelfsprekend! Uden staat nou niet bepaald te springen om de kritische geluiden uit Schaijk serieus te nemen dus verwacht niet dat die opstelling gaat veranderen.

Bert slaat de spijker op zn kop overigens. 

Joris van Ras

2020-02-20 10:05:42

Hoi Quintin, je onderbouwing is sterk en daar gaan de drammers met oogkleppen op, niet op in. Advies is om er geen energie meer in te steken, de sfeer en de toon is al zo diep gedaald dat je alleen persoonlijke aanvallen gaat krijgen. Dat is de reden dat een groot deel van Schaijk en omstreken wel klaar is met al deze drammers. Constant gedraai met herhalingen van zetten om hun gelijk te halen. Je analyse en onderbouwing is compleet. Nu pakt deze coalitie hopelijk door. Laat ze maar praten Quintim, de meerderheid weet wel beter. 

anton coolen

2020-02-20 11:06:09

Toch fijn dat Joris weet ook wat de meerderheid is zonder te meten.

Meten is weten.

Weer een rekenwonder extra met uiteraard uitleg op persoonlijke beoordeling en uitleg, dus voor deze casus subjectief.

Zal deze keer verder niet in alles in herhalingen vallen. Ondanks dat dit wel verstandig is bij een campagne voeren. Zeker voor mensen die het bewust niet willen bereiken.

Gewoon een referendum dan weet een ieder hoe het zit. Of toch de angst, Joris!

1100, niet vergeten mensen die een referendum willen en dus niet hebben gekozen voor Oss doch voor een referendum te laten uitvoeren. Twee dingen niet met elkaar verwarren, rekenwonder.

Joost Siebers

2020-02-20 12:04:39

Beetje mosterd na de maaltijd Joris! Eerst laat je hem avond na avond ploeteren en bijna verdrinken in zijn hypotheses en dan pik jij ondertussen de populistische term "drammers" op van Facebook om dat hier even te ventileren... Overigens neemt niemand u kwalijk dat u ook verdwaald bent in het moeras ''Maashorst'' en daardoor niet meer helder ziet vanaf waar het gedram werkelijk vandaan komt...

Ondertussen is er ruim voldoende getekend, iedereen heeft zijn zegje gedaan en nu is het aan b&w en coalitie in er iets mee te doen die recht te doen aan hetgeen krom getrokken is...

anton coolen

2020-02-20 15:56:23

Beste mensen,

Er blijkt bij velen een misverstand te zijn over de vorm van het referendum.

Blijkbaar zijn velen niet op de hoogte dat wij spreken over twee soorten referenda. Zie ook de opmerking van Quintin van Zuijlen. Die steeds spreekt over een vorm van referendum.

Voor de duidelijkheid: Mogelijheid 1 is een raadplegend referendum dat uitgaat van de gemeenteraad .Doch deze vorm is afgewezen in 2019 door de gemeenteraad. (Ondanks de toezegging van PL bij de verkiezingen en het daardoor binnenhalen van kiezers. Dus kiezersbedrog. PL was de grote animator om geen raadplegend referendum te houden.

Mogelijkheid 2: Een raadgevend referendum dat uitgaat van de kiesgerechtigde kiezers van een gemeente. Het aantal benodigde aanvragen voor dit referendum is de kiesdeler: 437 in Landerd. Hiervan wordt relatief zelden gebruikgemaakt. Doch door het afwijzen van het raadplegend referendum is er een initiatief genomen en dat is het referendum waar het nu om gaat.

De meer dan 1100 aanvragen hebben niets te maken met wel of niet naar Oss of Uden. Maar alleen met het aanvragen van een referendum.

Dit is inmiddels gebeurd omdat het aantal van 437 ruimschoots is overtroffen.

De aanvraag heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bij het aangevraagde referendum kunnen de kiezers uit Schaijk nu pas echt kiezen tussen Oss en Uden. Mits de goedkeuring van de gemeenteraad volgt voor het uitschrijven van het door mega veel mensen aangevraagde referendum.

29.8.2019 in de Arena heeft de burgervader het referendumvraagstuk een keer uitgelegd met de volgende kop boven het artikel:

Marnix Bakermans: "Schaijk liever bij Oss? Referendum is mogelijk"

Indien er een referendum komt en  men kiest in meerderheid voor Oss, dan nog heeft de gemeenteraad het recht dit niet op te volgen.

Uiteraard is dat heel ondemocratisch maar dus mogelijk.

Hopelijk geeft dit extra duidelijkheid over de procedure.

Blijf gezond en veel eerlijke wijsheid, ook voor PL.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Joris van Ras

2020-02-20 18:24:18

Joost, vooralsnog heb jij werkelijk niks inhoudelijks vermeld. Maar fijn te zien dat jij je pleziertje hier hebt gevonden, op Facebook zijn ze je geneuzel al weken beu. Start eens punt voor punt de argumenten van Quintin te weerleggen.

Quintin van Zuijlen

2020-02-20 19:08:05

Meneer Coolen, u moet u schamen. Nog voor ik kans had een reactie te plaatsen was u ter plaatse om mij, een gewone burger die niks naar u te verantwoorden heeft, bij naam te noemen om een reactie uit mij te ontwrichten. Dit is toch echt een stap te ver. U bent voorbij gegaan aan alle etiquette. Ik hoef u niet te antwoorden en ik ga u ook niet antwoorden. U bent tot een niveau gezakt waar ik u niet meer zal achtervolgen. U heeft duidelijk nog nooit geleerd "nee" te accepteren, dus het wordt hoog tijd dat u dat doet. Doet u dat alleen graag in een veilige omgeving, en niet in het openbaar.

Quintin van Zuijlen

2020-02-20 19:45:58

Joost, ik zal je simpel antwoorden.

Ja, Landerd is de initiatiefnemer geweest van de herindeling, door initiatief van VHL. Dit initiatief heeft via enkele stappen ertoe geleid dat Landerd een cyclus later besloten heeft het concept van een Maashorstgemeente samen met Bernheze en Uden na te streven. Aangezien Oss daar geen deel in zou hebben is niet met Oss gesproken.

Nee, het is geen toeval want Landerd zette zichzelf in zicht.

Ja, het is puur toeval dat een voormalig Udens wethouder bijna een jaar voorafgaand aan de verkiezingen van 2014 aantrad als burgemeester. Hij heeft geenszins invloed gehad in de uitslag van die verkiezingen noch in de besluiten van de raad en coallitie die daarna gevormd is.

Nee, het is geen toeval dat de burgemeester de intergemeentelijke coördinatie van de herindeling in zijn portefeuille heeft gekregen, dat zou iedere burgemeester van een herindelende gemeente krijgen.

Nee, het is geen toeval dat de burgemeester het standpunt van de coallitie in de Raad verkondigt, dat is wat de burgemeester nou eenmaal verplicht is.

De burgemeester heeft nooit verkondigt dat een referendum er niet zal komen, hij heeft het zelfs op elke mogelijke manier gefaciliteerd. Hij heeft enkel het standpunt van de coallitie in de Raad verkondigd dat zij niet zitten te wachten op nog eens hetzelfde voorstel voor een referendum. Voor dat exact dat referendum verworpen werd heeft hij juist te kennen gegeven dat men een referendum kan verzoeken: https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/schaijk/burgemeester-bakermans-schaijk-liever-naar-oss-referendum-is-mogelijk Tenslotte wil ik wijzen op zijn woorden over de referendumaanvraag: "Het is geen tijdverspilling om te laten horen waar je voor staat...ik wens iedereen veel succes die een handtekening wil komen zetten...."

Nee, het is geen toeval dat de burgemeester meedeelt dat een aanvraag voor een referendum gelijk in strekking aan een die eerder aan de Raad voorgelegd is niet waarschijnlijk opgevolgd zal worden door diezelfde Raad. Dat is logisch.

Dat de "dorpenpartij" in Oss zo groot is zegt helemaal niks. Een vergelijkbare partij zou in Maashorst relatief net zo groot kunnen zijn. Ga maar eens uitzoeken welk percentage inwoners in Oss en Maashorst in de grootste plaats woont. Je zult zien dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Maar Schaijk heeft in Maashorst eenvoudigweg meer te zeggen dan in Oss, want in Maashorst is het de tweede plaats waar we in Oss mooi als derde mogen aanschuiven en een veel kleiner percentage zijn. In absolute zin heeft Schaijk bij Oss veel minder te zeggen dan het ooit tegen Uden kan hebben.

Je moet echt eens ophouden met complottheoriën. Er zijn helemaal geen rare dingen gaande. Alles wat er gebeurt is geheel openbaar en gewoon wat men verwacht. Landerd kiest voor fusie met Uden, en daar is een minderheid met name in Schaijk tegen, en die willen maar niet accepteren dat ze een minderheid zijn en met allerlei constructies graag hun wil doorzetten ongeacht wat de rest ervan vindt.

Alex Laurenssen

2020-02-20 20:05:28

Quintin,

Het is niet mijn bedoeling om je aan te vallen maar je schrijft veel. Wat naar ik nu lees, door een enkeling wordt aangehaald, als sterke onderbouwing. Toch heb ik op sommige vlakken mijn twijfels en heb u wat vragen gesteld 3 dagen geleden, maar ik heb daar van je niets meer gehoord. Misschien is het je ontgaan maar zou graag willen lezen welke uitweg je nu ons laat zien.

Het gaat over mijn reactie op artikel:

INGEZONDEN: Het beschadigen van burgemeester Bakermans
10-2-2020 om 21:16 Door Piet Manders
Reactie:
2020-02-17 21:06:19 &
2020-02-17 21:18:53

anton coolen

2020-02-20 20:53:30

Quintin van Zuijlen,

Allereerst oprecht excuus dat ik u blijkbaar beledigd heb.

Ik speel op de zaak en niet op de man. Naar ik heb begrepen bent u een aardige man.

Uw uitvoerige mathematische betoog geeft veel weer van uw intelligentie.

Doch, u bent uitgegaan van een verkeerd begin. De uitleg van mijn betoog aangaande de referenda is duidelijk, doch past niet in uw repliek. Daarom heb ik u rustig uw gang laten gaan. Nu een beetje boos zijn op mij is niet eerlijk naar mij.

De wijn staat klaar. Samen met Roel zal het zeker een aangenaam vertoeven kunnen worden.

Blijf gezond.

Daarom bent u nu een beetje verbeten .

anton coolen

2020-02-20 22:38:50

Door mijn antwoord aan Roel, die geschreven heeft op een andere site, heb ik bewust het antwoord gegeven op deze site. 

Dank dat u door Roel gevolgd bent op deze site.

Bob, een uitstekend verhaal.

Joost Siebers

2020-02-20 23:19:22

Ik ben nu eenmaal voorstander voor het referendum en steek dat inderdaad niet onder stoelen en banken... Hoop dat er nu geen handtekeningenactie komt om mij het zwijgen op te leggen Joris ;-) 

Ik ben wat directer en wat cynischer van stof en minder van de hele lange al dan niet onderbouwde verhalen...

Ps. Wilde je een 'vriendschapverzoek" sturen maar kon je niet vinden Joris?

Quintin van Zuijlen

2020-02-21 06:57:07

Anton, excuses gepaard met een verklaring waarom je toch gelijk hebt zijn helemaal geen excuses. Ik ben niet boos op je om wat je vindt of daarover uitspreekt noch over hoe je het niet eens bent met mijn argumenten. Ik heb een oneindig respect voor het recht op meningsuiting. Het lijkt erop dat het uwe zijn eind heeft gevonden en dat u nu overgaat tot pesterijen nog voordat u tegengesproken wordt. U begrijpt goed wat ik bedoel, ik refereer naar uw eerste bericht onder deze inzending. Dit gedrag kan niet door de beugel en wijst erop dat u niet volwassen kunt deelnemen aan deze discussie.

Quintin van Zuijlen

2020-02-21 06:59:40

Alex, ik heb je inmiddels geantwoord. Uiteraard antwoord ik wanneer en waarop ik wil, ik heb nou eenmaal niets te verantwoorden hier, en datzelfde recht respecteer ik in anderen.

anton coolen

2020-02-21 10:27:32

Beste Quintin,

U hebt blijkbaar moeite met een andere mening. Daarnaast heb ik geen behoefte aan pesterijen. Ik zie nu eenmaal de casus anders dan u. 

Mijn betoog aangaande de referenda is duidelijk en heel transparant en u staat daar anders in. U sluit de discussie en dat respecteer ik.

Uw en mijn mening zijn erg duidelijk.

Mijn laatste bericht op deze inzending. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen met herhalingen die nodig zijn.

Iedereen veel wijsheid en geef de burger wat beloofd is en waar om gevraagd is: een REFERENDUM.

Prettige carnaval en voor wie het gegeven is, blijf gezond.

Quintin van Zuijlen

2020-02-21 21:56:07

Anton, nee. Jij hebt aan uitlokking gedaan. Dit is niet acceptabel. Je hebt niet het recht mijn respect voor vrij meningsuiting in twijfel te trekken. Je bent wel degelijk overgegaan tot pesterijen. Jouw recht op meningsuiting verdient gerespecteerd te worden, maar jij persoonlijk verdient geen enkel respect meer. Je hebt aangetoond niet volwassen deel te kunnen nemen aan openbare discussie, dus het wordt tijd dat je dit begint te leren.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties