Landerd

INGEZONDEN: Waarom een eerste stap Landerd-Uden?

Door Bas Keijzer

Vier jaar geleden hebben wij als VHL de roep om opschaling op de kaart gezet. Met deze roep wonnen we de verkiezingen. We kwamen vanuit niets met 4 zetels als grootste partij in de raad. We dachten dat we de opschaling in 4 jaar tijd wel konden bewerkstelligen. Dat bleek politieke naïviteit van onze kant; te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Gedurende de afgelopen 4 jaar is het proces naar een opschaling op z’n zachtst gezegd met horten en stoten gelopen. Een leerproces voor alle betrokkenen, inclusief wijzelf.

Langzaam maar zeker is echter voor deze raad duidelijk geworden dat het noodzakelijk is voor de gemeente Landerd om op te schalen. Zelfs onze collega raadsleden van DS’97 hebben onlangs aangegeven dat een herindeling onvermijdelijk is. Dat is een mooie ontwikkeling aangezien ze tot voor kort hebben aangegeven dat zelfstandigheid hun voorkeur had. Daarmee is deze raad het er nu unaniem over eens dat er opgeschaald moet gaan worden. Voor sommigen is de richting echter nog niet duidelijk. Voor ons wel.

VHL heeft gedurende de campagne voor het referendum in 2015 ingezet op een splitsing van Landerd, echter altijd met de toezegging dat wij de richting die de mensen aangeven zullen respecteren en uitvoeren. Daar hebben wij ons dan ook na het referendum vol voor ingezet. Over deze richting vindt in deze raad en daarbuiten, opnieuw discussie plaats. De uitslag van het referendum zou namelijk nu niet exact uitvoerbaar zijn en dus zou het referendum waardeloos zijn.

Bernheze
Wij zijn het daar niet mee eens en wel hierom; op 1 oktober 2015 heeft Bernheze aangegeven de komende jaren zelfstandig te willen blijven. Dit was algemeen bekend en hebben wij als VHL ook actief in onze campagne uitgedragen. Het referendum vond plaats op 25 november 2015. Dit was dus bijna 2 maanden later. Genoeg tijd om de uitspraak van Bernheze tot je te nemen.

Er is bij het referendum met een opkomst van 52% met ca. 71% in ruime meerderheid gekozen voor een opschaling. Hierin bleek de optie voor het vormen van een Maashorst gemeente met een deel van Bernheze de meest gekozen optie. Wij gaan ervan uit dat de kiezer zelf goed kan nadenken voordat hij/zij tot een keuze komt en een welbewuste keuze heeft gemaakt om een nieuwe gemeente te gaan vormen, ook al wilde Bernheze op dat moment (nog) niet meedoen.

Bernheze heeft nadien nogmaals aangegeven op dit moment zelfstandig te willen blijven en dus (nog) niet mee wil doen met het vormen van de Maashorst Gemeente. Ik zeg bewust ‘nog niet’, want in de verkiezingsprogramma’s van coalitiepartij D’66, Progressief Bernheze en de VVD valt te lezen dat men opnieuw de discussie over een opschaling wil voeren na de verkiezingen. Dat is hun goed recht, net zo goed als het ons goed recht is om dan niet op Bernheze te gaan zitten wachten. Wij vinden dat onverantwoord. Zoals eerder aangegeven wordt een opschaling unaniem door deze raad als noodzakelijk en/of onvermijdelijk gezien. Nu niet bewegen zorgt ervoor dat we als gemeente op termijn onze basisdienstverlening niet meer op een door ons gewenst niveau kunnen handhaven. Onacceptabel wat ons betreft.

Vormen nieuwe gemeente
Waarom dan een eerste stap zetten tot het vormen van een nieuwe gemeente door Landerd en Uden? Precies daarom: we gaan een nieuwe gemeente vormen in plaats van aansluiten bij een bestaande gemeente. Een essentieel verschil; zelf de ingrediënten toevoegen om te komen tot een nieuwe gemeente of aanschuiven bij een gemeente waar alles al is voorbereid. Dat is wat ons betreft geen diskwalificatie van de Gemeente Oss of een kwalificatie van de gemeente Uden, want beide hebben hun kwaliteiten en tekortkomingen, maar dat is ook niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat uit het referendum duidelijk is gebleken dat de inwoners het creëren van een nieuwe gemeente verkiezen boven het aansluiten bij een bestaande gemeente. Dat is dan ook wat wij willen uitvoeren door in eerste instantie deze stap te zetten met Uden.

Wij hebben de laatste weken ook vaak het argument gehoord dat de keuze van de Zeelanders wel duidelijk is gebleken uit het referendum, namelijk samen met Uden verder, maar die van Schaijk en Reek niet. DS’97 heeft recent in een interview in het Brabants Dagblad, aangegeven; “Voor Zeeland ligt Uden voor de hand, maar voor Schaijk en Reek ligt dat zeker veel genuanceerder”. Waarop is dat gebaseerd? De enige betrouwbare meting om dit op te kunnen onderbouwen is het referendum van 2015 geweest. In deze tijd van fake news, alternative facts en ongefundeerde uitspraken door politici, hebben wij daarom aan fact checking gedaan door de officiële uitslag van het referendum op de gemeentelijke website erbij te pakken.

Wat blijkt nu: In Zeeland is 29,7% van de uitgebrachte stemmen op de optie Maashorst gevallen. Dat is bijna 1/3 van de uitgebrachte stemmen in Zeeland. Best veel en inderdaad een duidelijk signaal; Maar wat blijkt als we verder gaan kijken: In Schaijk is 40,2% van de stemmen uitgebracht op de optie Maashorst en in Reek maar liefst 54,6%! Wat ons betreft een even helder en duidelijk signaal dat de inwoners van deze kernen het vormen van een nieuwe gemeente verkiezen boven het aansluiten bij een bestaande gemeente.

Volksraadpleging
Laten we helder zijn. VHL is niet tegen een volksraadpleging. Daarvoor hebben wij in 2015 gepleit en dit heeft geleid tot het referendum, waarvan wij de uitslag zien als een wens tot het creëren van een nieuwe gemeente rond de Maashorst. Waar wij wel tegen zijn is een nieuwe volksraadpleging uit te laten voeren omdat de eerdere uitslag je niet bevalt of je dit wilt aangrijpen om stiekem toch nog 4 jaar zelfstandig te kunnen blijven of misschien zelfs wel enkel voor korte termijn electoraal gewin. Wel zijn wij van mening dat de inwoners actief moeten worden meegenomen en geraadpleegd over de vorming van de nieuwe gemeente, gelukkig is dat ook een wettelijke voorwaarde van een fusie traject. Voor ons is vanaf de uitslag van het referendum duidelijk geweest dat we een nieuwe gemeente moeten gaan vormen. Dat is nu ook bevestigd in het onderzoeksrapport waarin het advies wordt gegeven om een volgende stap te zetten met Uden in het vormen van een nieuwe gemeente. Natuurlijk zal de volgende raad uiteindelijk over de uitvoering van de motie gaan, maar wij verwachten dat de partijen die deze stap en motie onderschrijven dit ook na de verkiezingen, de ultieme enquête wat ons betreft, zullen doen. Wat ons betreft is de missie van VHL volbracht en kunnen we vanaf nu volle kracht Maashorst Vooruit!

Bas Keijzer
Geboren én getogen Schaijkenaar, inwoner van Landerd

|Doorsturen

Annie Manders

2018-02-14 15:55:39

Beste mijnheer Keijzer, u schrijft: [...Laten we helder zijn. VHL is niet tegen een volksraadpleging. Daarvoor hebben wij in 2015 gepleit en dit heeft geleid tot het referendum, waarvan wij de uitslag zien als een wens tot het creëren van een nieuwe gemeente rond de Maashorst...] En natuurlijk mag u de uitslag lezen zoals u wilt. Maar kunt u mij dan uitleggen waarom ruim tweederde (68,5%) van de deelnemers aan de Arena-poll https://goo.gl/dRcDs9 wil dat de inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland via een enquête zelf kunnen beslissen of hun dorp bij de gemeente Oss of Uden wordt gevoegd?

Bas Keijzer

2018-02-14 16:15:35

Beste Annie,

Er is door deze zelfde Arena eerder al een poll gehouden waarin gevraagd werd: "Doet de vorming van een 'Maashorstgemeente' met alleen Landerd en Uden recht aan de uitslag van het referendum 2015?". Door 70,2% van de deelnemers werd JA gekozen.

Karin

2018-02-14 16:25:03

Het referendum was ook heel duidelijk. Alles maar op de gemeente Maashorst aansturen en u weet zelf dat ie niet gaat komen. Tja.... U denkt nog steeds dat gemeente Uden Maashorst wil heten? Nee hoor, het wordt gewoon gemeente Uden. Laat Uden (samen met Zeeland) lekker naar buurman veghel gaan maar het probleem is dat ze niet onder veghel willen vallen en dus nu naar zieltjes aan het zoeken zijn (schaijk en reek). Uden is gedoemt om te mislukken omdat ze niet groot genoeg zijn, ook met Landerd. Je hebt dadelijk twee grote (goede) gemeenten, Meijerij stad en Oss, en gemeente Uden loopt achter de feiten aan. Bernheze zal trouwens wel opgesplitst worden, als het zover komt, en misschien dat dan nistelrode naar uden wil maar ik zou de veilige weg pakken. Dag Maashorst!

Peter

2018-02-14 16:36:55

Volgens mij is de bedoeling dat Landerd samen gaat met Uden. Dus de uitslag van een Maashorstgemeente is helemaal iets anders.

Heeft dus helemaal niets te maken met wat jullie van plan zijn.

Gewoon een fusie met Uden.

70,2 procent heeft betrekking op jouw sprookjesbos.

J@n

2018-02-14 18:00:01

Beste Bas,

De mensen kozen voor een nieuwe gemeente met Uden EN Bernheze.

Bernheze doet niet mee en heeft dat ook nooit gedaan. Gevolg is dan ook dat die optie niet meer aan de orde is. 

Dan had je bij het referendum geen fabeltjes moeten vertellen en meteen moeten vragen naar de keus “fusie met Uden.

De uitslag van het referendum zo uitleggen dat het in je eigen straatje past is op z’n zachts gezegd niet netjes.

Maashorst is geen fusie met alleen Uden. 

Annie Manders

2018-02-14 20:33:47

Beste Bas, voor jou en andere belangstellenden hier even wat uitkomsten. Los van al die cijfers die kennelijk op veel manieren uitgelgd kunnen worden gaat het er om dat de burgers beloofd is zelf te mogen stemmen.

Poll 11-01-2018: 346 keer gestemd
De inwoners van Schaijk, Reek en Zeeland moeten via een enquête zelf kunnen beslissen of hun dorp bij de gemeente Oss of Uden wordt toegevoegd.
68,5% = 237 Ja
31,5% = 108 Nee

Uitslag referendum
20,6% Landerd moet zelfstandig blijven
  5,3% Landerd samenvoegen met Oss
14,0% Landerd samenvoegen met Uden
37,3% Maashorst gemeente
17,9% Landerd opsplitsen: Reek & Schaijk bij Oss
  5,0% Landerd opsplitsen: Reek & Zeeland bij Uden

Poll 11-10-2016 282 keer gestemd
Doet de vorming van een Maashorst gemeente met alleen Landerd en Uden recht aan de uitslag van het referendum?
70.2% = 198 Ja
29.8% = 84 Nee

Poll 16-06-2015 463 keer gestemd
Landerd gaat herindelen. De gemeente moet...
47,7%= 22 Samen met Uden en Bernheze
30,9%= 18 Samen met Oss en Bernheze
48,4%=224 Splitsen Zeeland naar Uden; Schaijk&Reek naar Oss

Annie Manders

2018-02-15 07:22:10

Door het verplaatsen van de cijfers bij de poll van 16-06-2015 zijn deze verkeerd vermeld, waarvoor mijn excuus. Hieronder de juiste cijfers.
Poll 16-06-2015 463 keer gestemd
Landerd gaat herindelen. De gemeente moet...
47,7% = 220 Samen met Uden en Bernheze            
  3,9% =   18 Samen met Oss en Bernheze                
48,4% = 225 Splitsen Zeeland naar Uden; Schaijk&Reek naar Oss

Carin

2018-02-15 14:41:11

Als u niet bij Uden wilt aansluiten, dan weet u, dat u niet op Maashorst Vooruit moet stemmen. Daarnaast als u wel bij Uden wilt aansluiten kunt ook op de VVD, PL of RPP stemmen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties