Landerd

INGEZONDEN: Volksverlakkerij

Door Nico Degen

Om de herindeling met Uden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, zijn veel mensen van goede wille hard aan het werk. En ik verzeker u, daar komt nogal wat bij kijken, maar vele handen maken licht werk. Er zijn ook tegenstanders van een herindeling, die willen liever zelfstandig blijven, echter bestuurlijk gezien is dit helaas niet mogelijk.

Een aantal tegenstanders van een herindeling meent nu door anonieme reacties in de Arena dwars te moeten liggen tegen de keuze van de gemeenteraad voor Uden. Niet omdat ze tegen de keuze voor Uden zijn, maar omdat ze weten dat tegen de herindeling te zijn, geen zin heeft. DS'97 speelt daar uiterst negatief op in. Zij stellen dat Schaijk zelf zijn keuze moet kunnen maken. Maar geen woord over de samenwerking met nog veel meer dorpen in Oss of Uden na de komende herindeling. Kunnen wij niet samenwerken met onze dorpen maar ineens wel met een andere gemeente die uit nog veel meer dorpen bestaat? Volksverlakkerij van de bovenste plank door de voorzitter van DS'97.

|Doorsturen

Smous

2019-12-16 10:01:55

En zo is het Nico!! Goed verwoord deze keer

Carel

2019-12-16 14:27:17

Applaus voor Nico!! 

Mimi van der Meer

2019-12-16 14:34:37

Oei oei oei, Nico Degen. Dat is toch wel het toppunt hè, dat er mensen in Schaijk zijn die menen dat ze zelf hun eigen keuze moeten kunnen maken. Het moet niet gekker worden. 

Stel je toch eens voor dat mensen zomaar zelf besluiten gaan nemen. En dan ook nog besluiten waar ú het niet mee eens bent. Nee, kan echt niet, u heeft volkomen gelijk.

nico degen

2019-12-16 17:01:07

Het kernwoord beste Mimie is: SAMENWERKING wat voor DS97 een onoverkomenlijke drempel schijnt te zijn. Immers straks moeten er met veel meer voormalige gemeenten besluiten genomen worden.

En vanzelfsprekend mag Schaijk als dorp dan ook zijn laten horen. Soms zijn de burgers of individuele inwoners het daar mee eens, maar soms ook niet. Dan tellen de meeste stemmen beste Mimie, in de nieuwe gemeenteraad.

En u mag daarin mee gaan of niet, dat moet u zelf besluiten. Andere burgers en ook ik hebben datzelfde recht. Echter besluiten op bestuurlijk niveau worden alleen door de door ons gekozen leden van de raad genomen. Uw cynisme is hier volkomen misplaatst.

Ocin Diehmaaznee

2019-12-16 18:40:23

Mensen hebben aandacht nodig en dat gebeurt jammer genoeg op deze manier.

Hein Brocks

2019-12-16 22:14:09

"Kunnen wij niet samenwerken met onze dorpen maar ineens wel met een andere gemeente die uit nog veel meer dorpen bestaat?"

Hier legt Nico zonder het zelf te beseffen de vinger op de zere plek. 

Het gedrocht (mag ik het zo noemen?) Landerd is ontstaan door een fusie tussen dorpen die he-le-maal niets met elkaar hadden. Nu wordt er wederom een gedrocht door de Schaijkse kelen gedouwt om naar de pijpen te gaan dansen van een groot dorp (want dat is Uden) waar eveneens 0,0 raakvlak/binding mee is.

Als herhaaldelijk aangehaald door vele Schaijkenaren, is die binding met Oss er wél!

Waarom zou je je ziel aan de duivel verkopen en op voorhand al weten dat je inbreng binnen de nieuwe gemeente Uden (want dat wordt het toch) 0 is terwijl je aan de andere kant van de A50 (alleen maar het viaductje over) ziet dat de vele kernen die Oss rijk is, een hele grote inbreng hebben.

Het is een heel simpel 1+1tje en ik hoop met heel mijn hart dat men dit in Den Haag / Den Bosch ook zo ziet. 

Schaijk hoort niet bij Zeeland en al helemaal niet bij Uden. 

Men zal inmiddels toch wel geleerd hebben van in het verleden gemaakte fouten?? 

nico degen

2019-12-16 23:27:38

Beste Hein, Dank voor je compliment, dat ik zelf niet besef wat ik schrijf, maar de rest van je reactie is niet in overeenstemming van het gestelde. Het Oss waar jij het over hebt, bestaat al lang niet meer. Het is meer een smeltkroes van vele gemeenten nog veel meer dorpen en dat zullen er nog meer worden. Zoals je zelf zegt: vele kernen die een grote inbreng hebben. Konden we in Landerd, een gedrocht zoals jij het noemt, middels de gemeenteraad onze dorpen goed besturen, zullen wij dit in Oss dat wel moeten vergeten.

De na-ijver die hier tussen onze dorpen bestaat is helemaal niets in vergelijking tot de situatie na de herindeling. Het ingenomen standpunt dat we beter hier dan daar bij horen is pure onzin. Bovendien hebben de raadsleden, met de juiste beweegredenen besloten, voor Uden te kiezen.

Quintin van Zuijlen

2019-12-17 09:55:50

Schaijk hoort niet bij Zeeland en Uden? En wat dan van de tijd dat van Ravenstein tot Boekel wij onafhankelijk waren en Oss het buitenland was? De historie toont enkel aan dat Schaijk nooit bij Oss heeft gehoord en enkel door overheersing van buiten met Oss gegroepeerd is uit gemak voor die overheersers, terwijl Schaijk, Zeeland en ja, zelfs Uden een historische eenheid hebben gevormd. 800 jaar lang maar liefst. En nu heeft 200 jaar Haagse overheersing dit tenietgedaan? Nonsens. Schaijk past nog steeds minstens zo goed bij Uden en die keuze is met alle goede reden gemaakt. Nu probeert u deze keuze te verhinderen door de Haagse overheersers deze teniet te laten maken. U doet alsof u rebelleert tegen het gezag, maar niets is minder waar, u laat de overheersing maar weer mooi onze eenheid opsplitsen. De laatste beetjes onafhankelijkheid die Schaijk heeft ten opzichte van het vroegere buitenland wilt u enkel opgeven.

nico degen

2019-12-17 16:17:14

Dames en heren van DS 97 neem dit tot u en ga u schamen, of ga uit de partij zoals ieder weldenkend lid zou doen. Immers wat heb je aan de partij die er alleen maar op uit is de burgers tegen elkaar op te zetten onder leiding van een voorzitter die echt wel het historisch besef heeft dat wij nimmer bij Oss hebben gehoord. Met dank aan aan Quintin van Zuijlen.

Kees Zeeuw

2019-12-17 22:03:12

Natuurlijk heeft Quintin gelijk. We moeten dan ook streven naar een nieuw Land van Ravenstein volgens de historische grenzen, dus inclusief Groot Ravenstein. De naam Maashorst vervalt dan natuurlijk, Oss ook weer tevreden. Het wordt dus de gemeente Land van Ravenstein met hoofdplaats Uden. 

Gonny uit Ravenstein .

2019-12-18 12:32:34

Dus simpel beginnen met een aansluiting met Oss. Beginnen met de Vrijstaat Land van Ravenstein inclusief Schaijk. 

Natuurlijk onzin, een aansluiting eerst bij een rest gemeente Uden.

Daarnaast Uden als hoofdplaats is natuurlijk een kwatsverhaal van onze Kees. Natuurlijk moet dat zijn Oss i.p.v. van een kleine kern Uden.

nico degen

2019-12-18 13:33:19

Iedereen mag er iets van vinden, echter een ander zijn mening een kwatch verhaal noemen is een ander die vrijheid niet gunnen.

Verder als jij graag de aan jouw toevertrouwde verantwoordlijk wil kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in een gemeenteraad kan je dit niet beste Gonny. Simpelweg omdat jij niet gekozen bent door de stemgerechtigden.

Carel

2019-12-19 18:22:51

Onze Nico is boos

Jan Dijkhof

2019-12-19 19:35:13

Nico verwoordt het enigszins vreemd. Maar de keuze zoals gemaakt wordt door de meerderheid van Schaijk gesteund. Enkele senioren en 'altijd-boos-denkers' steunen onbewust de aanvoerder van dit geheel, zoals hij dat al 25 jaar doet.

Mimi van der Meer

2019-12-20 15:35:45

@Jan Dijkhof:

Je vergist je. ik zal je geheugen even opfrissen wat betreft de keuze van Schaijk bij de laatste verkiezingen in 2018:

---------

pro-Uden:

Maashorst Vooruit 416 stemmen

VVD 215 stemmen

RPP 293 stemmen

--------

pro-Oss en/of pro-referendum:

DS'97 1529 stemmen

CDA 272 stemmen

Progressief Landerd 696 stemmen (was weliswaar pro- Uden, máár beloofde de kiezer het laatste woord in de vorm van een referendum)

--------

Kijk en trek je eigen conclusies.

nico degen

2019-12-22 11:24:51

Wat mevrouw van der Meer doet of tracht te doen is een oude beproefde methode om uitslagen te vervagen. Je gaat dan de uitslag in gemeenten per dorp opdelen. En als dat nog niet voldoende tegemoet komt aan het doel dat jij wil doordrukken, dan kun je het altijd nog per buurt doen of zelfs per straat.

En vervolgens ga je de stemmen interpreteren met en/of en vervolgens voeg je een door DS97 georganiseerde enquête ‘Oss of Uden’ in. En dan ga je de enquêteformulieren presenteren als dé uitslag alsof het hier een verkiezingsuitslag betreft. Handig maar dom, omdat naar een tijdje veel mensen dit doorhadden.

En tot slot wil ik mevr. Van der Meer er op wijzen dat raadsleden hun mening kunnen en mogen bijstellen naar aanleiding van nieuw verkregen informatie en inzicht. Zelfstandigheid kan helaas niet meer, maar in het gemoedelijke Uden leggen wij tenminste nog een behoorlijk gewicht in de schaal.

lezer

2019-12-22 12:47:30

Ik heb verder niet gelezen en niet gerekend.

Maar nog steeds weet ik NIET wat de financiële consequenties zijn van de verschilllende alternatieven.

Ik weet wel hoe bepaalde voorvechters het privé doen.

Dat wil niemand weten. Is echter voor bestuurders belangrijk.

Hoe betrouwbaar zijn ze? Zijn er geen eigen belangen in het geding? Oss is heel druk aan het bezuinigen.

Van de discussie Ravenstein en daarom wel naar Zeeland en niet bij Ravenstein. Reek wilde niet naar Grave, maar bij Schaijk blijven. Wilde na een vroegere samenvoeging met Schaijk ooit in een ver verleden niets met Schaijk.

Misschien iets meer concreet?

Tijdens de bijeenkomst van 24 oktober zag ik geen harde voorvechters aan het woord. Dat waren de leiders die een groep mensen samen had gebracht.

Ze gingen na een speech lekker naar huis.

Verder weet ik nog steeds wat de inhoudelijke consequenties zijn.

IK hoop dat er nog iets is wat daarover inzocht geeft.

Ik heb alleen een luid BOE geroep gehoord daar.

De rest was niets te verstaan van wat op het doek (scherm) te zien was.

Ik heb aan een geweldige leuke en zinvolle bijeenkomst in Oss mogen deelnemen. Helaas is dat voor een groot deel weg bezuinigd. Ik vraag me nog steeds af en heb geen antwoorden gevonden.

nico degen

2019-12-22 17:14:36

Ik wens een ieder pettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2020

Gonny uit Ravenstein

2019-12-22 18:40:43

Hopelijk reageert gij ook eens op de cijfers van Mevr. v.d. Meer.

Dan bende gij wel heel stil.

nico degen

2019-12-23 11:07:10

Beste Gonny,

Zonder achternaam, als je mijn bericht van 2019-12-22 18:40:43 hierboven leest waarin ik vertel dat mevr. Van der Meer de cijfers vervaagt en ze bovendien per dorp door midden snijd en vervolgens ze met haar interpretatie aan ons presenteert. Verder dat de gemeenteraad voor Uden heeft gekozen namens alle inwoners van Landerd een keuze compleet met het hoe en waarom, is nu langzamerhand iedereen wel duidelijk. Als je even op het internet zoekt dan krijg best je wel wat je zoekt. Ik zou dat best voor je willen doen, echter je toon van je bericht laat dat niet toe.

Gonny uit Ravenstein .

2019-12-23 12:43:37

Mevr. v.d. Meer schrijft helemaal iets anders. Zie haar cijfers.

Totaal geen vervaging. Reageer op haar cijfers. Helemaal de goede cijfers. Ze snijdt helemaal niets doormidden. Het zijn de cijfers van Schaijk en het gaat steeds over de mensen uit Schaijk die zelf willen kiezen. Deze cijfers kloppen helemaal.

Ik geef het ook op, bij u is er geen wil van een open discussie.

Daarnaast, u leest anders dan andere mensen.

De groeten uit ons Ravenstein, daar hebben ze het wel begrepen jaren terug.

Mimi van der Meer

2019-12-23 12:58:28

@nico degen: U beticht mij van dingen die u zelf doet, niet ik. Ik kom altijd met argumenten en probeer zuiver te blijven in mijn benadering van zaken én personen.  Uw eigen discussietechnieken echter, zijn zeer discutabel: u trekt zaken uit hun verband, ridiculiseert door uitvergroting tot in het absurde (interpreteren van uitslagen op straatniveau), interpreteert verkeerd, legt mensen dingen in de mond die ze nooit gezegd hebben (ik zou doen alsof uitslag van enquête verkiezingsuitslag is, ik zou iets beweren over het al dan niet mogen bijstellen van mening door raadsleden).

Vervolgens komt u zelf met volslagen niet ter zake doende, niet feitelijke en ononderbouwde argumentatie aan (gemoedelijkheid van Uden) om uw eigen wensen te ondersteunen.

Kijk eens wat vaker in de spiegel, meer Degen. Wat u zegt over anderen, zegt eigenlijk meer over u.

Mimi van der Meer

2019-12-23 13:00:35

@lezer: U schrijft anoniem, u schrijft in raadselen.
Wat u zegt prikkelt de verbeelding en zet aan tot verdere vragen. Én u beweert nogal wat, er zitten beschuldigingen onder van handelen uit eigenbelang (corruptie) door eveneens niet bij naam genoemde personen. U pretendeert insider te zijn en meer te weten dan anderen.

Misschien hebt u hele goede dingen in te brengen in het debat, u lijkt mij niet dom.

Ik zou zeggen: kom naar voren onder uw eigen naam, en noem dán man en paard. Want op deze manier voegt u niets van waarde toe.

Want wat u nu doet heet op z'n Schaijks gezegd gewoon "een stiekemerd die anoniem steukt". Erg jammer.

Lezer

2019-12-23 18:58:54

Ik kreeg "Forbidden area" toen ik mijn bijdrage wilde toevoegen.

Beste Mimi, Ik weet niet wat jouw keuze is. Zelfs niet die van mezelf, want daarvoor is de informatie niet transparant genoeg.

Cijfers kunnen alle kanten op. Statistisch gezien niet voldoende onderbouwd. Maar dat zegt neits. Ik ben wel eerlijk genoeg om te vragen om financiële informatie wat het kost.

Dat staat los van oordelen over cijfers. Dat heb ik niet.

Lezer

2019-12-23 19:33:20

Beste Mimi, deze keer lukt het dus wel om iets te posten.

Het voegt niets toe om mijn identiteit hier open en bloot te tonen.

Bepaalde personen die wel stiekem stoken. Die zou ik graag willen ontmantelen. Maar dat komt misschien nog wel.

Van mij mag de beste winnen. Zelfs als het niet mijn keuze is.

Maar ik zou erg dom zijn als ik me zou voegen in een discussie waar ik ondertussen mijn buik van vol heb. Door mijn ervaring - zonder openlijk te stoken, maar juist om te onderzoeken hoe integer bepaalde bestuurders zijn. De meesten ken ik niet eens.

Ik kan anders wel het onderscheid maken tussen neerbuigend en het zich beter voordoen dan ze zijn.

Wie kleineert, die is het grote weert?

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.

Verder is het beter om geen bijdragen te geven, want ik heb het denken over wat het beste zou zijn opgegeven. Dat staat los van iemand een bepaalde hoek in duwen. Dan heb ik het NIET over Mimi. Maar meer in een ruimer en breder verband.

Het lukt me toch niet om de kern te raken waar het wel om gaat. De kern van dat wat wel belangrijk is.

Prettige feestdagen en hopelijk een 2020 waar alles beter zal verlopen. Ik werd gekleineerd. Dat wil niemand ervaren.

Ik hoop op het beste.

Grootbanken henk

2019-12-23 23:00:29

Ravenstein is mooi maar zo triest ......Ze hebben daar de keurvorst ( 10 kunstenaars aan de bar ) 70 Euro omzet ....... voetbal geluk dat die boeren uit odd erbij zijn schilt voor hun enorme omzet. , maar goed van niks naar iets is al veel ......alle omzet komt uit de buurdorpen ook uit Schaijk eigenlijk is een museum zonder bestaansrecht ......nee daar is de samenhang verre van best !!!!!!!!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties