Landerd

INGEZONDEN: Vergeten wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn

Door Bob Geurts van Kessel

Met groeiende verbazing volg ik sinds anderhalf jaar de gebeurtenissen en de gesprekken rondom de voorgenomen herindeling van Landerd. Ik ben na bijna vijfentwintig jaar teruggekeerd naar mijn geboortedorp Schaijk en viel dus midden in de discussie. Vanwege die lange periode van afwezigheid zie ik mezelf nu meer als een soort toeschouwer dan burger, hoewel ik dat feitelijk wel ben. Die onafhankelijke positie van toeschouwer bevalt me wel, met name omdat het helpt om de dingen zo objectief mogelijk te zien.

Wat mij opviel tijdens het lezen van de twee artikelen in de laatste Arena van 28 december jl. hierover, was de manier waarop de burgemeester alsook de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartijen cirkelredeneringen en ongeldige argumentatie hanteren. Een voorbeeld. Op de vraag hoe Progressief Landerd omgaat met de Schaijkse ontevredenheid en het verzoek om een referendum – iets dat deze partij in haar verkiezingsprogramma blijkbaar voorstond – antwoordt de heer Pijnappels: “Je moet in dit kader onderscheid maken tussen campagnes en bestuurlijke verantwoordelijkheid.” Wat gebeurt hier?! Deze persoon is vergeten wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn! Alsof alles dat een partij in haar verkiezingsprogramma schrijft vervolgens in de jaren van het uitvoeren van datzelfde programma geen waarde meer heeft en ondergeschikt raakt aan het bestuurlijk zo vlekkeloos mogelijk ten uitvoer brengen van beleidsplannen. Nee! Juist dat is de taak van een volksvertegenwoordiger: om vast te houden aan zijn principes, die bovendien de reden zijn dat het volk hem tot vertegenwoordiger verkozen heeft. Let op meneer Pijnappels, u draagt verantwoordelijkheid tegenover de mensen die u verkozen hebben! Neem ze a.u.b. serieus!

Ik woonde niet in Schaijk toen deze volksvertegenwoordiging werd gekozen, maar desondanks is het nu wel de raad waarmee ook ik het moet doen. Als ik lees dat bijna de 1800 mensen een volksinitiatief hebben getekend en overhandigd aan de burgemeester, dan is dat iets om serieus te nemen. (Mensen, zoek het op, lees wat een volksinitiatief inhoudt.) Maar wat lees ik tot mijn verbazing? De burgemeester geeft in reactie op het verzoek tot een referendum al bij voorbaat aan dat zoiets er niet komt. “We nemen jullie zienswijze mee en vragen de raad dit te laten meewegen bij het besluit. Het is jullie goed recht een referendum aan te vragen. Ik wil wel meegeven dat het onderwerp in de raad al meermaals besproken is. De tendens is dat de gemeenteraad niet per se op een nieuw referendum zit te wachten.”
Hoe kan een volksvertegenwoordiger dit zeggen? Ook hier lijkt het mij dat de burgemeester zijn taak vergeten lijkt. Hij zou zich moet onthouden van inhoudelijk commentaar, maar hij beïnvloedt de raad met deze woorden. Doet hij dat dan toch, dan zou hij de raad juist moeten adviseren om gehoor te geven aan een verzoek van dergelijke omvang! Deze zienswijzenprocedure is immers daarvoor bedoeld: om de bevolking alsnog inspraak te geven in de besluitvorming. Maar wanneer de zienswijzen voorgelegd worden aan een gemeenteraad die het er aan gelegen is om de plannen uit te voeren in plaats van de kiezers een stem te geven, dan is de hele procedure slechts een betekenisloze onderneming. Zoals de heer Pijnappels al zegt: “We hebben mensen echt volop de kans gegeven om te reageren. Met een festival, met challenges en nu weer met de zienswijzenprocedure.” Je kunt dus een zienswijze indienen, zelfs met 1800 mensen, maar als men er toch niets mee doet, is het allemaal dus enkel bedoeld voor de vorm! Ik lees dit en voel de minachting van die man! Ongelofelijk.

Het festival dat genoemd word, is door een paar honderd mensen bezocht las ik eerder, slechts een klein percentage van ongeveer 3 tot 4 procent van de Landerdse bevolking. Dat staat niet in verhouding met de grote hoeveelheid Schaijkse handtekeningen. 1800 stuks staat op de voorpagina van Arena. Dat is ongeveer 25% op 7000 inwoners, waarvan bovendien eenzelfde percentage minderjarig is. Dus van de kiesgerechtigde bevolking is dit ruim een derde (!)
De uitspraak boven het stuk in Arena luidde: “Wij zijn boven onszelf uitgestegen”. Als dat geen misplaatste arrogantie is.

Ik ben in anderhalf jaar tijd het vertrouwen in deze volksvertegenwoordiging verloren. Ik vind dit een ernstige zaak en ik roep anderen in Schaijk op om hierover hun stem te laten horen. Schrijf, roep, stap op de trekker voor mijn part, maar spreek uw volksvertegenwoordiging aan op hun verantwoordelijkheid. En dat staat helemaal los van Oss of Uden, dat gaat over uzelf!

Bob Geurts van Kessel

|Doorsturen

Willem Van Tilburg

2019-12-28 13:55:41

Tjonge Bob, ik ken je niet persoonlijk, maar wat sla jij de spijker op z'n kop. Een ontzettend krachtig betoog, dank voor jouw inzichten.

Mimi van der Meer

2019-12-28 18:48:28

Volkomen mee eens! @BobGeurtsvanKessel @WillemvanTilburg

Hein Brocks

2019-12-28 21:52:29

Diepe buiging, staande ovatie!

Dit zijn niet 1, niet twee, maar drie spijkers op z'n kop. 

anton coolen

2019-12-29 10:10:08

Hein Brocks,

Onderschrijf helemaal Uw serieuze complimenten naar De Heer Bob Geurts van Kessel.

Aangaande de Heer Bakermans, een kopie van dit stuk sturen naar de provincie  en de C.v.K.

Aangaande Pijnappels, een kopie naar zijn partij PvdA en naar de leden van de Tweede Kamer van de PvdA.

Heel veel dank voor de het beste ingezonden stuk van de afgelopen jaren aangaande deze materie. Duidelijk, eerlijk en transparant, maar vooral goed leesbaar, voor een ieder, aangaande de inhoud en de boodschap.

Voor een ieder een prettige jaarwisseling voor zover dat mogelijk is.

Blijf gezond.

Anton Coolen

Henk krol

2019-12-29 16:44:06

Je snapt het niet en zult het nooit snappen.

Hans de Rooij

2019-12-30 16:39:27

De heer Bob Geurts van Kessel weet in klare taal te verwoorden wat een groot deel van de Schaijkse inwoners in deze ervaren.
Hoe frusterend is het echter te moeten constateren dat een groot deel van de, door u en mijzelf gekozen, vertegenwoordigers nog steeds blind blijft voor hun starre houding. Mijn vertrouwen in de plaatselijke politiek heeft hierdoor een flinke knauw gekregen.

Dossier: Herindelen

2020-01-08 14:54:21

"Ik woonde niet in Schaijk toen deze volksvertegenwoordiging werd gekozen, maar desondanks is het nu wel de raad waarmee ook ik het moet doen."


Misschien aardig om eens in dit dossier te duiken, en dan vooral te kijken naar de voorafgaande verkiezingen, coalitiebreuk en volksraadpleging die al is geweest. Het zal een openbaring zijn welke rol DS'97 heeft gespeeld, die hadden als doel zelfstandig te blijven en hebben voor zoveel mogelijkheid ruis op de lijn veroorzaakt dat ze met lege handen staan. Doel van vandaag is om alles in het werk zetten om zo lang mogelijk op hun zetels te blijven zitten, waarvan er eentje al weg is, omdat deze meneer zich wel voelt wat de wens van de meerderheid is in Schaijk. Je brief zal voor een kleine groep met open armen worden ontvangen, omdat deze bezig zijn om te drammen naar Oss. Zienswijzen; van deze 1800 personen heeft nauwelijks iemand zich laten horen. Mensen uit Schaijk worden er moedeloos, kijk maar de reacties op Facebook. Laat je niet leiden en gebruiken door de hetze die wordt gecreëerd. Overigens het verhaal dat de burgemeester zijn eigen toekomst aan het bepalen is moet nog maar blijken, hij zal ook netjes moeten solliciteren bij een nieuwe gemeente. 

Mimi van der Meer

2020-01-09 00:27:49

@dossier herindelen:

U voelt blijkbaar een grote rancune naar de partij DS'97. Dit beneemt u kennelijk het zicht op de realiteit. U kunt het niet opbrengen om de vele mensen die de petitie getekend hebben om voor hen moverende redenen, te respecteren en serieus te nemen. Of om zelfs maar te geloven dat die mensen überhaupt bestaan. Maar ze bestaan wél, en willen graag gehoord worden. Evenals u. Wie bent u om hen dat niet te gunnen?


Bovendien: u lijkt mij politiek geëngageerd, hoogst waarschijnlijk persoonlijk betrokken bij een politieke partij. Maar u schrijft onder een schuilnaam. Misschien kunt u - als u uw naam niet wilt verbinden aan uw uitspraken - beter gewoon zwijgen. 


Voor alle duidelijkheid tenslotte: ik ben zelf aan geen enkele plaatselijke politieke partij gelieerd, ik spreek voor mijzelf. 

Willem van Tilburg

2020-01-09 11:33:45

Ik ben blij om te vernemen dat er eindelijk een tegenreactie komt op Bobs schrijven. Helaas bleek Bobs relaas te sterk beargumenteerd, waardoor het vanuit het pro-Uden of anti-Oss (of anti-DS97?) kamp lang stil is gebleven. Jammer alleen dat de discussie weer een minder inhoudelijke wending krijgt door de vooroordelen (en inderdaad rancune) die door "dossier: herindelen" genoemd worden.

Sowieso een rare opmerking dat de raadsleden van DS97 langer op hun zetel wensen te zitten? Het gaat nu om samenvoeging met Uden of Oss, niet meer om herindelen of zelfstandig blijven. Wat Mimi overigens terecht verwoordt, is dat de keuze voor Oss of Uden los staat van partijpolitiek. Feit is, er heerst in Schaijk onvrede, dat men zich niet gehoord voelt. Dat daar tegenover ook mensen staan die geen zin meer hebben in de discussie en daar zich op Facebook over uitlaten, dat klopt ook. Zo werkt het nu eenmaal, er zijn voor- en tegenstanders, maar dat wil niet zeggen dat de discussie monddood gemaakt mag worden.

anton coolen

2020-01-09 18:05:48

Dossier Herindelen,

Maak uw naam bekend.

Dit i.p.v. deze mega-onzin te deponeren onder een SCHUILNAAM.

De 1800 hadden en hebben reeds gereageerd. Je kunt toch niet verwachten dat men twee keer diens mening geeft. Alles is netjes overgedragen aan de burgemeester en voor 100% controleerbaar.

Zie tevens de ingezonden brief van vandaag over de rekenmethode van de burgemeester. Je zult het zo doen in het bedrijfsleven...!

Ga uit van de juiste rekenmethode, dan is het denk ik duidelijk.

Blijft daarnaast onverlet het uitstekende betoog van Bob. Inhoudelijk op basis argumenten, geen enkel tegenwoord ontvangen met vermelding zonder Schuilnaam.

Geef in ieder geval de 1800 inzenders respect voor hun mening. 

Daarnaast, kijk ook even naar de duidelijke en zuivere rekenmethode van Mimi.

Vertrouwen in de politiek??? Zie de reactie weer van de burgemeeste. Politiek  fatsoen?

Blijf gezond.

Op deze ingezonden brief mijn laatste reactie.

nico degen

2020-01-10 10:20:55

Je kan verklaren dat voor of tegen een keuze van de gemeenteraad bent, maar de raad of anderen voorschrijven wat zij zouden moeten besluiten in uw reactie in de Arena is dwaas en kortzichtig. En regelmatig verklaren dat dit uw laatste reactie is bijzonder grappig. Met uw woorden is alles gezegd en wet geworden. Alsof na uw gewauwel er niets meer mag of kan gezegd worden. Wat een eindeloze hoogmoed.

Carel

2020-01-10 17:24:42

@nico..heb je het over de gemeenteraad? 

Kees

2020-01-10 19:41:05

Wat een drukte om NIKS. Wat kan mij het schelen waar naar toe. Of we door Oss of Uden gebeten worden. Het is toch ons kent ons (vriendjes politiek) eerst eigen baantjes veilig stellen, en flink zeveren en vergaderen (kost alleen maar €€). Ja zeggen den KENNERS : Oss is goedkoper in ....... ( zeg het maar). Totdat we (stel) naar Oss gaan, worden ze van zelf duurder.  Weg gegooid geld.  Zeeland en Reek naar Uden. En schaijk naar oss , incl maathuis zijn oerkoeien en stieren. Ook zo'n miskleun wat veel geld gekost heeft..KLAAR. UIT GEAUWEHOERD. GEZEIK allemaal

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties