Landerd

INGEZONDEN: Samen herindelen!

Door Jacques Pijnappels van Progressief Landerd

Afgelopen donderdag hebben de gemeenteraden van Uden en Landerd ingestemd met het ‘Plan van Aanpak herindeling’. In dit plan staan alle stappen beschreven waarlangs de gemeente Maashorst tot stand dient te komen. Progressief Landerd is blij met het plan dat er tevens voor zorgt dat de mening van de inwoners een belangrijk plaats krijgt in het herindelingsproces. Op drie momenten worden de inwoners van Landerd en Uden actief betrokken om hun bijdrage te leveren.

Werkgroepen
De inwoners kunnen deelnemen aan één of meerdere werkgroepen en meedenken en praten over de toekomst van de nieuwe gemeente. Thema’s welke bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: wonen, buitengebied, werkgelegenheid, zorg en welzijn, economisch/financieel beleid en thema’s die inwoners zelf inbrengen. De opbrengsten uit deze werkgroepen worden opgenomen in het herindelingsontwerp wat door de colleges uit Uden en Landerd in oktober aan de gemeenteraden wordt aangeboden.

Consultatie
Voordat de gemeenteraden een besluit nemen over dit herindelingsontwerp worden inwoners in een zogenaamde consultatieronde om hun mening gevraagd. Een professioneel onderzoeksbureau neemt interviews af en werkt deze uit in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Met dit rapport kan de gemeenteraad aanpassingen aan het herindelingsontwerp aanbrengen.

Zienswijze
Het derde moment waarop inwoners hun mening kenbaar kunnen maken is bij de zienswijzeprocedure. Hierbij kunnen inwoners zich persoonlijk laten informeren en met eventuele hulp hun opmerkingen (zienswijze) op schrift laten zetten. Deze procedure wordt laagdrempelig ingericht op meerdere locaties. De zienswijzen worden aangeboden aan de raad en worden zo betrokken in het definitieve herindelingsbesluit in maart 2020.
Bovenstaande aanpak zorgt ervoor dat iedere inwoner die dat wenst betrokken kan worden in de bouw van gemeente Maashorst en zijn of haar mening hierover kan geven. Wat ons betreft een zorgvuldig herindelingstraject. Dus samen bouwen aan een nieuwe, groene en krachtige gemeente in de regio. Een gemeente waar we trots op mogen zijn, aantrekkelijk om in te wonen en werken.

Ik hoop dat u actief meedoet aan dit bouwproces, binnenkort leest u hierover meer.

Jacques Pijnappels
Fractievoorzitter Progressief Landerd

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties