Landerd

INGEZONDEN: Referendum Ja/Nee

Door Ad Princen en Nico van Casteren

Je krijgt in Landerd het gevoel dat de inwoners al hun rechten hebben afgestaan aan de gemeenteraad en zich dus nergens meer mee mogen bemoeien. Want... de raadsleden weten alles het beste, zeker op momenten dat ze boven zichzelf uitstijgen. Zie de ingezonden brieven.

Ze vergeten dan dat elke belangrijke beslissing van de gemeenteraad begeleid wordt of moet worden door informatieronden, inspraakprocedures en mogelijkheden om bezwaar te maken tot aan de rechtbank toe. Want ook raadsleden laten wel eens steken vallen. Zeker als ze hun beslissingsproces alleen in eigen besloten kring voorbereiden en alles voor de burger verborgen houden.

En dat is in het herindelingsproces van Landerd aan de hand.

Heeft de gemeenteraad ooit een openbare bijeenkomst georganiseerd waarin de burger geïnformeerd wordt over de mogelijke varianten van herindelen?
Heeft de gemeenteraad ooit een openbare discussie over de herindeling in de dorpen georganiseerd?

Nee! We zijn één keer opgetrommeld naar De Phoenix om te aanhoren dat de gemeenteraad werkte aan een plan om een nieuwe gemeente Maashorst te gaan vormen samen met de gemeenten Uden en Bernheze. Al snel bleek dat dit plan onhaalbaar was.

Op voorhand had de gemeenteraad van Landerd al besloten dat men op geen enkele manier iets met Oss wilde doen. Nee, het moest hoe dan ook Uden worden. In die fase zitten we nu.

En inderdaad, het volk begint zich te roeren. 1800 handtekeningen uit Schaijk worden weggezet als zijnde afkomstig van gemanipuleerde oudjes die eigenlijk zo verstandig zouden moeten zijn om zich nergens mee te bemoeien. Dat leest niet fijn en zulke opmerkingen zijn zééér ondemocratisch. Oudjes kennen het verleden. In een democratie heeft iedereen een stem en die mag gebruikt worden.

Laten we beginnen met het ondertekenen van de aanvraag van een raadgevend referendum.

Doe mee!

Ad Princen en Nico van Casteren

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-02-02 15:05:29

Ik vind het tekenend hoe "democratie" als woord door een kleine groep in Landerd misbruikt wordt. Een kleine groep mensen spreekt hardhandig hun mening uit dat een specifieke vorm van democratie moet beslissen over één kwestie. Het klinkt mij als democratie voor nu en dan nooit meer. Als ik dat zie betwijfel ik dat men werkelijk democratie wil.

Als men werkelijk democratie wou zou men een veel bredere beweging opzetten, niet voor één kwestie, maar voor een algehele hervorming van machtsstructuren. Dan zou men niet alleen zeggen tegen de gaande herindeling te zijn, maar ook dat men ervoor staat dat hoe de herindeling ook verloopt, Schaijk uiteindelijk tot een gemeente zal behoren die democratischer is dan Oss, Uden en Landerd in het heden zijn. Dit zie ik in het algeheel niet gebeuren. Noch in het herindelingsproces waarin sowieso één nieuwe gemeente wordt gevormd noch bij provinciale en landelijke overheden maken zij kenbaar democratischere gemeentes te willen. Ik zie enkel een oppositie zonder dat zij ergens voor staan.

Politieke oppositie heeft niet de taak enkel tegen de voorstellen van de heersende macht te zijn, maar vooral om die voorstellen onder handen te nemen en aan te geven hoe deze in hun mening verbeterd kunnen worden ook zonder deze fundamenteel overhoop te halen. Wat dat betreft is de oppositie in de herindelingsprocedure met name vanuit het kamp dat voor democratie pretendeert te staan volledig ineffectief. Wat er ook gebeurt, hun inbreng levert geen langdurige vergroting van onze democratie op. Wij zullen ofwel behoren tot een onveranderd en evenzo democratisch Oss, ofwel tot een nieuwe gemeente waaraan zij niets bijgedragen hebben.

Was er een beweging die een verandering van bestaande machtstructuren ten behoeve van een betere democratie voorstaat, dan zou ik hier graag deel van uitmaken, maar de annexationisten zijn duidelijk democratie alleen gezind als het hen uitkomt.

anton coolen

2020-02-02 16:18:53

PL heeft gewoon BEWUST kiezersbedrog gepleegd. Eerlijk dat Roel van Schaijk dit ook bevestigd heeft.

Een wethouder voor PL was belangrijker dan een toezegging om de bevolking te peilen. Het belangrijkste punt tijdens de verkiezingen.

Daarnaast is de rol van Pijnappels al langer bekend. PL gaat verdwijnen en hij stapt in bij zijn oude club in Uden. Dus wat zal het PL deren wat men van hun moraliteit vindt in Schaijk.

Over doorzichtig gesproken.

Quintin, het gaat, klopt, over een kwestie, wel om het belangrijkste item bij de verkiezingen. "Herindelen".

Daar zijn wij gewoon als kiezers en inwoners van Schaijk mee bedonderd door PL. Met als aanvoerder Pijnappels. Pijnappels wilde altijd al naar Uden en voor Böhmer was een wethouderszetel belangrijker dan DE BELANGRIJKSTE toezegging. Dus het een-tweetje was snel gespeeld ondanks veel problemen hierover intern bij PL.

Er zijn nog heel mooie tv-opnames (Omroep Walraven) van toezeggingen van Böhmer dat hij altijd terug zou komen bij de burger. Dit tijdens de inburgering van Ploegmakers naar de Vrijstaat. (dit tijdens zijn verkiezingstoespraak aldaar)

De troost is het zoals meestal "de politieke zuiverheid" van dit soort mensen.

Van bijzaken geen hoofdzaken maken.  Het is kiezersbedrog en heel bewust.

Groet,

een echte liberaal en geen DS'er.

PS: Het gaat niet om Arie de Kleijn, maar om de inwoners van Schaijk, jong en oud.

Laatste bericht van mij op deze inzending.

Blijf gezond.

Quintin van Zuijlen

2020-02-02 20:47:14

Anton, ik zie niet wat het uitmaakt hoe belangrijk deze ene kwestie is. Er zijn vele belangrijkere kwesties die ons aangaan waar ik niets van hoor, en er zijn vele minder belangrijke kwesties die net zo goed democratisch getoetst mogen worden. Arbitrair wordt deze kwestie eruitgeplukt alsof deze alleen en geen ander besloten moet worden door "democratie".

En sowieso ben ik er niet van overtuigd dat de belangrijkste gemeentelijke kwestie is of de gemeentegrens nou bij Herperduin of de Schaijkse Heide moet liggen. Er zijn zoveel meer consequentiële kwesties die ook in de herindelingsprocedure netjes ter sprake hebben kunnen komen en die van veel groter belang zijn. Als het argument is dat alleen de allerbelangrijkste kwesties "democratie" verdienen dan ben ik niet overtuigd dat herindeling daar een van is.

In het oorspronkelijke stuk wordt gesproken over mogelijkheid tot bezwaar maken tot de rechtbank aan toe. Maakt men hier werkelijk werk van of weet men maar al te goed dat hun bezwaren bij voorbaat ongegrond zijn en probeert men daarom elkander tegen elkaar op te zetten?

Men had ook direct in juni een referendum kunnen aanvragen, parallel hieraan de petitie kunnen houden en dit alles had allang voorbij kunnen zijn. Inmiddels heeft de Raad op 24 oktober al een besluit genomen over een referendum met dezelfde strekking en is de aanvraag dus nagenoeg al bij voorbaat verworpen. Al wat men in de tussentijd heeft gepresteerd is Schaijk in een kwaad daglicht zetten en met allerlei leugens onrust gestookt.

U heeft het gezien, u kunt het niet ontkennen, er wordt vanuit het annexationistenkamp alom gelogen en van die leugens distantiëert niemand zich. Zelfs de petitie opent met een leugen in haar eerste constaterin. Allemaal leugens gemaakt voor een doel en een doel alleen en dat is niet democratie maar het doordraven van één mening ongeacht wat men ervoor moet doen.

Els Bromvlieg

2020-02-03 11:06:39

Quintin slaat de spijker op zijn kop! Verfrissend om te lezen. 

Carel

2020-02-03 11:48:37

Laat Oss ook maar aanschuiven. Waarom alles op Uden? Waarom niet vergelijken?

Voor Bakermans en zijn oderdanen is het nu jammer dat de actiegroep (geen kleine groep) de droom van een Maashorstgemeente hebben verstoord. Zelfs Oss dreigt Schaijk en Reek los te weken uit de minivariant (Uden + Landerd). Zou echt een nachtmerrie worden voor de gemeenteraad maar niet voor Schaijk. Je moet toch niet aan denken dat alleen Zeeland en Uden overblijven. Deze mini mini variant zal dan worden opgeslokt door Meierij Stad en dat wil Uden niet. Je moet je voorstellen, het gemeentehuis in Veghel, maar dat kan echt niet..daar zijn wij in Uden veel te trost voor om dat toe te laten. Nee dan liever Schaijk meesleuren, dat dorp ergens achter de bossen.

Gert van de Voet

2020-02-03 11:59:33

Els,

Quintin hoort bij het groepje van PL.  Daarom geen reactie op het verhaal dat de inwoners van Schaijk belazerd zijn en worden.

Quintin van Zuijlen

2020-02-03 13:24:09

Gert, ik ben geen lid van PL, heb nooit op PL mogen stemmen en heb geen enkele persoonlijke associatie met PL. Ik ben een onafhankelijke Schaijkenaar die jarenlang toe kon kijken omdat ik buiten Schaijk woonachtig was maar desalniettemin betrokken. Ik vertegenwoordig niemand dan mijzelf. Ik vertegenwoordig grotendeels niet eens een mening, ik observeer enkel kritisch wat gezegd wordt en toon aan wat hier niet aan klopt. U heeft het over belazeren, u zou mij toe moeten juichen.

Ik vindt het triest dat u mij zoals zovelen in een hokje probeert te duwen. U moet u schamen. U ziet het mij niet doen. Ik laat mensen zelf hun associaties maken. Ik associeer niemand met de Actiegroep die hier geen lid van is, en niemand met het annexationisme die niet openlijk van mening is dat Schaijk absoluut geannexeerd moet worden door Oss.

Maar u heeft gelijk, de inwoners van Schaijk worden belazerd. Ik heb keer op keer aangetoond dat annexationisten alles bij elkaar liegen. Er is nagenoeg geen substantiële uiting vanuit de Actiegroep die niet één aantoonbare leugen bevat.

Gert van de Voet

2020-02-03 13:43:11

Mijn excuses Quintin.

Ik ben verkeerd geïnformeerd aangaande uw betrokkenheid met PL. Daarom mijn excuses. Dus mijn eerste regel trek ik terug. Tweede regel blijft wel. 

Quintin van Zuijlen

2020-02-03 14:05:04

Gert, uw verontschuldiging siert u. Velen zouden van uw voorbeeld moeten leren. Ik mag hopen dat u hiervan ook geleerd heeft dat uw bron gebrekkig betrouwbaar is.

Nico van Duren

2020-02-03 14:19:14

Quintin heeft gelijk als het gaat over stellingen die niet kloppen.  De eerste regel van de petitie getuigt daarvan: "Wij willen recht doen aan de enquête waarbij de meerderheid van Schaijk koos voor Oss."

Mensen die dat geloven worden belazerd. Dat klopt. Waarom dan nog een referendum nodig, beste Gert, als dat werkelijk zo zou zijn?

carel

2020-02-03 16:03:09

Of schaijk voor Uden heeft gekozen. Laat mij niet lachen. Er valt gewoon niks te kiezen. Uden wordt door de strot geduwd. Of moet ik het de nieuwe gemeente maashorst noemen. Een grote leugen. Lekker gewoon Uden laten noemen, niks nieuwe gemeente.

Arjan Lemmers

2020-02-03 18:02:52

Beste Ad en Nico,
De uitdaging van elk referendum is wat je met de uitslag gaat doen!

Als de meerderheid van Landerd voor Uden kiest, gaan we dan met zijn allen naar Uden?

Of kijk je per dorp; als de meerderheid van Reek voor Uden kiest en de meederheid van Schaijk voor Oss, wat ga je dan doen?
Reek en Schaijk splitsen?

Is dat wat jullie willen?

Carla

2020-02-03 19:48:46

De inwoners per dorp bepalen. Dus Reek niet voor Schaijk en Schaijk niet voor Reek. Maar zeker niet Marnix en zijn politieke vriendjes van de Maashorst en PL.

CDA blijft voorlopig in de luwte en dat geeft een beetje hoop.

Jullie in Reek hebben via de coalitie gekregen wat jullie wilden. Dus nu even een duidelijk standpunt innemen en jullie inwoners laten kiezen.

Mathieu de Klein

2020-02-03 21:27:13

Onderstaande wordt dan even vergeten (of niet iedereen volgt wat op het politieke vlak gebeurt):

Amendement 1. CDA (herindeling)
De raad van de gemeente Landerd, bijeen in vergadering op 22 mei 2014, bij de
behandeling van het coalitieprogramma 2014 -2018
Overwegende :
-
-
dat het overleg en onderhandelingen met buurgemeenten slechts vertraging
oplevert waarmee de belangen van Landerd op geen enkele manier gediend zijn
dat gegeven de situatie in de regio en in de gemeente Landerd een herindeling als
gehele gemeente Landerd met de gemeente Uden als enige optie realistisch te
noemen is
past het coalitieprogramma als volgt aan:
1. Het presidium stelt voor de eerstvolgende raadsvergadering de agenda vast met
dien verstande dat er in deze vergadering en in een eventuele voorbereidende
vergadering als agenda-punt wordt opgenomen: Pincipe-besluit tot opheffing van
de gemeente Landerd en samenvoeging met de gemeente Uden, uit te voeren op de
kortst mogelijke termijn.
en gaat over tot de orde van de dag.

Sybren

2020-02-04 01:06:35

Dag Mathieu, 

Dat is, bijna 6 jaar na dato, goed onthouden. De uitslag van deze politieke motie was, dat alle partijen tegen waren. En nu zijn de coalitie-partijen allemaal voor. Het kan verkeren. En wellicht wij ook nog steeds, hoewel we al bij het aantreden van deze coalitie hebben gevraagd om speciale aandacht voor het verdeelde Schaijk in deze kwestie. Dat is dus weer een nieuwer geluid dan de motie.

Willem van Tilburg

2020-02-06 08:52:11

Het gaat lekker "los" op Arenalokaal.nl, goede discussies. Er valt mij wel 1 ding op. Er wordt regelmatig gesproken over een gelopen race. Dat er in 2015 al een besluit is genomen om het traject met Uden te vervolgen. Hierboven wordt door Mathieu de Klein ook nog eens geïnsinueerd dat in 2014 al de weg naar Uden is ingeslagen.

De vraag die ik mijzelf daarom stel, waarom is er dan gedurende de verkiezingscampagnes door verschillende partijen en politici de indruk gewekt dat een uiteindelijke keuze bij het volk ligt? Naar nu blijkt is deze inspraak of keuze nooit mogelijk geweest en wist men dat destijds ook al...

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties