Landerd

INGEZONDEN: Provincie geeft groen licht voor gemeente Maashorst

Door Coalitie Landerd

De provincie heeft in de brief van 12 mei aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken steun uitgesproken voor het herindelingsadvies dat de gemeenteraden van Uden en Landerd op 16 april genomen hebben. De coalitie van Landerd is zeer verheugd over en tevreden met dit besluit en de snelheid waarmee het genomen is. In de bijgevoegde zienswijze geeft de provincie aan tevreden te zijn met het tot stand komen van het herindelingsadvies en de stappen die nu gezet worden om een en ander te effectueren. Letterlijk schrijft de provincie het volgende:

“Wij zijn verheugd te lezen dat de gemeenten nu reeds met de samenleving aan de slag zijn om deze visie verder vorm en inhoud te geven op belangrijke thema’s als zorg, wonen, economie, buitengebied en participatie”. De provincie geeft aan dat er een nieuwe toekomstige groene gemeente ontstaat met een stevige ambitie. Een nieuwe gemeente die haar rol kan pakken in de regio. Thema’s waarvoor de coalitie zich hard heeft gemaakt en waarvan de realisering of uitwerking nu een stapje dichterbij komt. Dat gaat het komende jaar gebeuren in visie- en werkgroepen, samengesteld uit diverse geledingen uit onze eigen Landerdse samenleving samen met raadsleden, de twee colleges en ambtenaren uit beide gemeenten. Het bouwproces gaat door, de inrichting van de nieuwe gemeente krijgt steeds meer vorm en betekenis. Daarmee wordt de basis gelegd voor de nieuwe gemeenteraad die op 1 januari 2022 aantreedt, na de verkiezingen in november 2021.
Ideeën en wensen zijn ook nu nog steeds welkom en kunnen aan een van ondergetekenden doorgegeven worden, de mailadressen vindt u op www.Landerd.nl

De provincie is positief over het proces en de creatieve en innovatieve wijze waarop het herindelingsadvies tot stand is gekomen. Lof is er ook voor de wijze waarop diverse belanghebbenden in het hele traject zijn betrokken. Het advies van de provincie: ga hiermee door en zorg ervoor dat straks de kernen goed vertegenwoordigd blijven in de nieuwe gemeente Maashorst.
Dat er gekozen is voor een ongedeelde herindeling (heel Landerd vormt samen met Uden een nieuwe gemeente) krijgt 100% provinciale steun. Dit zorgt voor een bestuurlijk evenwicht in de regio tussen Oss, Meijerijstad en de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Als toekomstige gemeente Maashorst doen we zo als volwaardig partner mee in de regio, in de zienswijze van de provincie is hier veel waardering voor.
De naamgeving ‘Gemeente Maashorst’ wordt ook kritisch tegen het licht gehouden en ten volle ondersteund. Er is tegelijkertijd begrip voor andere opvattingen over de naamgevingsvraag.

De Landerdse coalitiepartijen VVD, RPP, Maashorst Vooruit en Progressief Landerd zijn blij met de standpunten zoals deze door de provincie naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn verwoord. Erkenning voor allen die zich hiervoor ingezet hebben en actief zijn om dit proces tot een goed einde te brengen. Wij vertrouwen erop dat ook de minister een positief advies zal geven aan de Tweede Kamer en dat daarmee een lang gekoesterde wens van velen onder ons werkelijkheid wordt.
Op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl vindt u de zienswijze van de provincie en kunt u die nog eens op uw gemak doorlezen.

Madeleine Hoek (VVD), Jeroen van den Heuvel (MV), Harold van den Broek (RPP) en Jacques Pijnappels (PL)

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties