Landerd

INGEZONDEN: Open brief aan de inwoners van Reek (4)

Door Piet Manders

In mijn vorige brief beweerde ik dat Bakermans geen integer persoon is. Ik zal u laten zien waarom dat zo is, aan de hand van een aantal feiten.

- Terwijl hij als burgemeester boven de partijen moet staan, bemoeit hij zich intensief met de herindeling, een kwestie die politiek gezien heel gevoelig ligt. Daar is een burgemeester niet voor. Hij zegt, dat hij dat mag doen omdat hij het dossier over herindelen in zijn portefeuille heeft, maar dan kon alleen maar gebeuren, omdat de leden van de coalitie hun eigen taak en verantwoordelijkheid niet kennen.
- In januari 2018 liet hij weten, dat er geen nieuw referendum zou komen. Dat was twee maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen! Hoe wist hij toen al, dat er geen nieuw referendum zou komen? Hij kon natuurlijk onmogelijk weten wie er voor de nieuwe gemeenteraad gekozen zouden worden. Toen ik hem met deze uitspraak confronteerde, was hij in eerste instantie woedend, al probeerde hij zijn kwaadheid zoveel mogelijk te onderdrukken. In een telefoongesprek daarover gedroeg hij zich tegenover mij ronduit onbeschoft. Ik kreeg nauwelijks gelegenheid om iets te zeggen. Er was weinig over van zijn charmante manieren om mensen te overtuigen.
Toch moet hij beseft hebben, dat hij zijn mond voorbij had gepraat. Daarom nodigde hij mij uit voor een gesprek, zeer tot mijn verrassing. Op woensdag 19 juni 2019 vond dat gesprek plaats in een gemoedelijke sfeer. Hij liet mij weten, dat hij ook vond, dat er een nieuw referendum moest komen. Dat zei hij echt, helemaal in tegenstelling van zijn eerder gedane uitspraak. Hij zei: “Ofschoon ik het dossier over de herindeling in mijn portefeuille heb, kan ik dat niet afdwingen, want daar gaat de gemeenteraad over en die zullen er niet al te moeilijk over doen”. Hij gaf nog een advies. Als er gezorgd zou worden voor een lijst met minstens vierhonderd handtekeningen, dan zou hij ervoor zorgen, dat het referendum een agendapunt zou worden op de volgende gemeenteraadsvergadering. Dat is echter nog niet gebeurd en dat zal ook niet gebeuren, want dat heeft weinig zin. Voor een raadgevend referendum was in de gemeenteraad al geen meerderheid te krijgen, laat staan voor een bindend referendum. De burgemeester was hiervan heel goed op de hoogte, dus wat hij tegen mij was pure huichelarij.
- Ongeveer een jaar lang hebben er in Schaijk en ook misschien wel in Reek en Zeeland hatelijke spandoeken gehangen met daarop stompzinnige teksten. Op die doeken stond steeds “Op weg naar de gemeente Maashorst”. Geen sprake van rekening houden met opvattingen van andere burgers of met de mening van buurgemeentes, neen, wat hij wil, zal en moet doorgang vinden. Last van de gemeenteraad heeft hij zoals al eerder gezegd helemaal niet, want hij windt ze allemaal om de vinger. Die coalitie stelt echt helemaal niets voor, waar het de herindeling betreft.
- In de rubriek “Bellen met de burgemeester” in de Arena heeft hij het woord “Oss” al die jaren nooit gebruikt, terwijl daar vaak alle aanleiding toe was. Toen er een raadsvergadering was, waarbij geprotesteerd werd door de organisatie “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden” kon hij er echter niet omheen. Maar in dergelijke situaties was hij ook heel creatief, want dan verscheen zijn rubriek gewoon niet. Of zou zijn telefoon dan toevallig kapot zijn geweest?

Volgende keer de laatste aflevering met een belangrijk advies aan de mensen uit Reek.

Piet Manders
Schaijk

Lees ook:
* https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/ingezonden-open-brief-aan-de-inwoners-van-reek-1 
* https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/schaijk/ingezonden-open-brief-aan-de-inwoners-van-reek-2 
* https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/ingezonden-open-brief-aan-de-inwoners-van-reek-3 

 

|Doorsturen

anton coolen

2020-11-24 16:47:34

Beste Piet,

Met alle respect, maar echt iets nieuws heb je tot op heden niet gemeld. Ik denk ook dat het een beetje zinloos is, je ingezonden brieven. Uiteraard ben je heel gefrusteerd over de gang van zaken. Maar het is wel politiek en zeker jij moet weten hoe het werkt.

De plaatselijke politiek heeft een keuze gemaakt en dat kan pijn doen. Maar ja, dat is de democratie. Is maar goed ook.

Doch er is nog wel een groot aantal andere lieden die een laatste poging ondernemen. De politiek is dus nog niet uitgesproken. Uiteraard is de kans van een ander oordeel niet erg groot. Maar men heeft pas gewonnen op de eindstreep. 

Heb inmiddels begrepen dat een aantal politieke partijen in de Tweede Kamer toch meer achtergrondinformatie wil. Verder een vooraanstaand lid van de VVD-burgemeester van Oss en o.a. mede-programmamaakster voor de Tweede Kamerverkiezingen van de VVD, heeft een aantal seriueze afspraken gemaakt in Den Haag  en wil daar namens een groot aantal politieke partijen uit Oss haar visie geven. Dit geldt ook voor de vertegenwoordigers van de 1500 handtekeningzetters uit Schaijk. 

Wij zullen zien wat het is op de eindstreep.

Dit is dus misschien de laatste paragraaf van het politieke spel 'Herindelen'. 

Blijf gezond. Het leven gaat gewoon door en dat is maar goed ook. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties