Landerd

INGEZONDEN: Open brief aan de inwoners van Reek(1)

Door Piet Manders

Met veel belangstelling heb ik de open brief gelezen, die gericht was aan de MKB-ers in Landerd. Maar ook met verbazing. In die brief roept de schrijver namelijk op om gewoon man en paard te noemen. En wat blijkt? Zelf doet hij of zij dat niet! Want wie heeft die brief geschreven? Er wordt alleen gezegd, dat dit gebeurd is namens vele ondernemers en inwoners van Reek. Maar een naam ontbreekt en dat is niet zoals het hoort. Moet ik uit de omschrijving “vele ondernemers en inwoners van Reek” de conclusie trekken, dat er in Reek ook mensen zijn, die niet achter deze oproep staan? En hoeveel zijn er dat dan? En wie zijn dat dan? Zelf ook graag gewoon man en paard noemen zou ik willen zeggen.

Veel belangrijker is echter denk ik, dat er achter de problematiek omtrent de vestging van een Aldi een heel ander verhaal schuilgaat, al heb ik daarvoor geen keiharde bewijzen, maar wel heel sterke aanwijzingen. Er is namelijk volgens mij een direct verband met de gemeentelijke herindeling. Beste mensen uit Reek, lees maar eens mee.

Het is heel begrijpelijk dat verreweg de meeste mensen uit Reek een Aldi in hun dorp willen hebben. Net zo begrijpelijk is ook, dat de Reekse Politieke Partij zich sterk maakt om die vestiging gerealiseerd te krijgen. Daar scoort de partij natuurlijk mee. Het lijkt erop, dat die grote wens in vervulling zal gaan. De grote vraag is nu, hoe dit resultaat tot stand is gekomen.

Om het allemaal goed te kunnen begrijpen gaan we terug in de geschiedenis, en wel naar het jaar 1942. Toen werd namelijk de zelfstandige gemeente Reek opgeheven en ondergebracht bij de gemeente Schaijk. Of hiervoor in Reek voldoende draagvlak was, werd niet gevraagd, zeker niet in oorlogstijd. Het woord draagvlak bestond misschien nog niet eens. Zeker is echter wel dat een aantal inwoners van Reek die samenvoeging helemaal niet zag zitten. Er groeide een afkeer tegen alles wat met Schaijk te maken had, want zeiden ze, Schaijk wordt altijd bevoordeeld boven Reek. Dat leidde tot de uitspraak: “Schaijk komt altijd vóór Reek, behalve in het telefoonboek”.

Ook al is die fusie al bijna tachtig jaar geleden, vandaag de dag zijn er nog steeds mensen in Reek, bij wie dat gevoel van afkeer is blijven bestaan. Jammer natuurlijk, maar het is wel zo. Het zou bij gerezen problemen rond de vestiging van een Aldi veel beter geweest zijn, als alle belanghebbenden rond de tafel waren gaan zitten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Nu worden door beide partijen meteen de hakken in het zand gezet, met als gevolg wederzijds wantrouwen. Als sommige Reekse mensen Schaijk een hak kunnen zetten, dan zullen ze dat beslist niet laten. Denk maar aan het jaar 1994, toen de gemeente Landerd ontstond. Dank zij de politici uit Reek kwam het gemeentehuis van Landerd niet in Schaijk maar in Zeeland.

Menigeen zal zich nu afvragen, wat dit allemaal te maken heeft met de vestiging van een Aldi en met de gemeentelijke herindeling. Mijn antwoord is “veel, zo niet alles”. Dat vertel ik echter volgende week pas, want anders wordt deze brief veel te lang en dan wordt hij niet geplaatst. Dus tot de volgende week.

Piet Manders, Schaijk

 

|Doorsturen

Mari van der Linden

2020-10-12 15:28:00

Hallo Piet en lezers

In bovenstaand artikel schrijft Piet over de fusie van Reek en Schaijk in 1942. Deze week brengt de Heemkundekring Schaijk en Reek de Sprokkeling nummer 36 uit.  Hierin staat een uitgebreid artikel over de fusie van Reek en Schaijk in 1942. De leden krijgen de Sprokkeling gratis. Niet- leden kunnen de Sprokkeling kopen voor € 7.50 . 

Quintin van Zuijlen

2020-10-12 21:06:19

Die brief, zoals op deze website te lezen en waarover in het Brabants Dagblad ook bericht van gedaan is, is geschreven door de heer Roland Werring, toevallig ook voorzitter van de RPP al schrijft hij op persoonlijke titel, en hij verwoordt hiermee naar eigen zeggen ideeën die "veel ondernemers en inwoners van Reek" steunen, maar het is naar Roland Werring en niemand anders dat wij ons moeten richten als wij hier mee oneens zijn. Het koste mij nog geen seconde om dit vast te stellen door de link hier te volgen.

Pietje, je stelt vragen maar hebt overduidelijk geen enkele moeite gedaan om de antwoorden te vinden. Als je zelf geen onderzoek hebt gedaan, wat is jouw schrijven dan waard? Nog minder dan het papier waarop het geschreven is. Je zegt zelf dat je "geen keiharde bewijzen, maar wel heel sterke aanwijzingen." maar het is duidelijk dat je zelfs dat niet hebt. Hoe kun je de auteur van waar je op reageert niet eens kennen en toch aanwijzingen hebben waar het verder over gaat?

Pietje, ik heb het eerder over andere onderwerpen gezegd, het zou beter zijn als jij je pen laat liggen en eerst een boek opent (metaphorisch dan wel, ik heb twijfel of je dit begrepen zou hebben). Je toont het hier weer aan, je weet niks, maar doet alsof jij meer weet dan ieder ander. Op de een of andere manier lukt het je om jezelf te overtuigen dat het feit dat jij iets niet weet iets anders betekent dan dat jij het niet weet. Dit is totaal nutteloos. Op basis van je eigen onwetendheid zaai jij onrust en meer ook niet.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties