Landerd

INGEZONDEN: Niet voldoende geluisterd naar de bevolking van Schaijk

Door Mimi van der Meer

Beste Schaijkenaren,
(En ik hoop dat ons Landerdse bestuur ook terdege notie wil nemen van wat ik te zeggen heb)

Of u nu naar Uden of naar Oss wilt, of het maakt u niet uit, dat is ieders goed recht en dat moeten wij respecteren van elkaar. Maar ik wil graag iets zeggen over wat ons bestuur nu doet, want ik vind het gevaarlijk. Ik vind dit niet  verstandig, niet goed, enorm kortzichtig en egocentrisch, wat onze gemeentebestuurders op dit moment aan het doen zijn.
Een bestuur heeft een zorgplicht, dient zorg te dragen voor een goede basis, voor harmonie in een gemeenschap. Begrip kweken en tonen, naar iedereen kunnen luisteren, reflecteren, brandjes blussen, uitleggen, consensus zoeken. Met respect voor iedereen. Zelf het goede voorbeeld geven.
Maar nu de tweede kamer zware kritiek heeft op hun herindelingsplan, en daarin iets veranderd wil zien, zijn ze furieus en in blinde paniek.

Maar waarom heeft die kamer kritiek? Dat zit als volgt:
De beide gemeenteraden, onze bestuurders, worden teruggefloten OMDAT ZE NIET VOLDOENDE GELUISTERD HEBBEN NAAR DE BEVOLKING VAN SCHAIJK - WAAR EEN STERK TEGENGELUID VANDAAN KWAM. De kamer twijfelt aan het draagvlak in Schaijk. De Tweede Kamer twijfelt daaraan, en dat is naar mijn mening terecht.
Draagvlak ís een probleem hier in Schaijk. Iets waar ons gemeentebestuur onvoldoende acht op heeft geslagen, overheen is gestapt. Daarmee werd geen recht gedaan aan onze gemeenschap. Daarmee werd de herindeling een splijtzwam in ons normaal zo gezellige en eensgezinde dorp. Een etterende wond. En het was en is nog steeds zo simpel op te lossen.
Vraag het gewoon! Dan weet je het. Dan hoeft nooit meer iemand zich uit te roepen tot zwijgende meerderheid, of anderen uit te schelden voor schreeuwende minderheid.

De Tweede Kamer controleert, dat is hun taak. Zij bewaken de democratie en ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Mijn vertrouwen in de plaatselijk politiek hier in Landerd was naar een eenzaam dieptepunt gedaald door deze gemeenteraad, dit college. Wat hier gebeurde voelde voor mij als een groot onrecht. En dat geldt voor velen met mij. De tweede kamer geeft mij op dit moment weer vertrouwen en hoop, zij willen echt luisteren en recht doen. Zij zoeken nu een manier om recht te maken wat krom is.

Mensen, ik roep u op. Maak nu eens even pas op de plaats, haal een keer diep adem, denk na. Er is gewoon iets niet goed gelopen, en hoe herstel je dat? Niet met keihard doorstampen.
Maar de adrenaline giert onze bestuurders door het lijf, en ze kiezen voor de vlucht naar voren: vechten dus. Keihard vechten. Geen enkele ruimte voor zelfreflectie of twijfel. Ze zijn alleen maar gruwelijk kwaad en verongelijkt.
Nu organiseren ze zelf precies zo’n zelfde online petitie als eerder door voorstanders van Oss gedaan werd. Die werd toen door de raad niet serieus genomen, verdacht gemaakt want fraudegevoelig, en werd simpelweg naast zich neergelegd. Maar nu ineens is precies zo’n zelfde online petitie dan iets wat wél serieus moet worden genomen, en waardoor de Tweede Kamer zich moet laten overtuigen - hoeveel boter kun je op je hoofd hebben?

En het wordt nog erger. Ik keek naar die vergadering van 18 februari. Onze bestuurders stoken nu de bevolking op. Ze schreeuwen moord en brand, gebruiken termen als KOM IN OPSTAND, HET IS BELACHELIJK, ONDEMOCRATISCH, SCHANDELIJK, ONGEHOORD, DE TWEEDE KAMER SCHOFFEERT DE BEVOLKING, EN NOG VEEL MEER LELIJKS. Bestuurders onwaardig.
Beschuldigende vingers worden ook uitgestoken naar burgers en naar individuele politici in buurgemeentes en de provincie. Zonder blikken of blozen, zonder wat voor bewijs dan ook, worden keiharde beschuldigingen geuit naar personen die zich niet kunnen verdedigen en er bovendien part noch deel aan hebben gehad. Een Schaijkse burger werd bij naam en toenaam voor leugenaar uitgescholden door meerdere Landerdse raadsleden in functie - tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 16 februari. De burgemeester was “pislink” (zijn eigen woorden). Wat een verlies aan decorum. Zeer pijnlijk.

Dames en heren van de gemeenteraden in Landerd en Uden: u draait de zaken precies om. Kijk alstublieft in de spiegel, kijk naar uzelve. Wat hebt u zelf gedaan ten aanzien van een zeer grote groep Schaijkse burgers? U heeft hen genegeerd, geschoffeerd, u bent uw verkiezingsbeloften niet nagekomen. Die burgers hebben alles gedaan en geprobeerd om wel gehoord te worden, maar het was aan dovemansoren gericht.

Ik som op:
1. een referendumverzoek (1121 ondertekenaars),
2. een enquête (door 80% van de kiezers ingevuld, meerderheid wou naar Oss)
3. een online petitie aangevuld met handtekeningenactie (1800+ ondertekenaars)
4. talloze ingezonden stukken van bezorgde burgers in Arena
5. heel veel door bezorgde burgers ingediende zienswijzen, goed beargumenteerd

Alles heeft u hooghartig van u afgeworpen. Het ene oor in, het andere uit. “Wij hebben u gehoord”. “Volgende!”

En ook de verkiezingsuitslagen van 2014 en 2018 gaven - in tegenstelling tot wat de coalitiepartijen claimen - geenszins dat positieve uitsluitsel over wat de bevolking wou. Net zomin als de uitkomst van dat warrige en onzuivere referendum in 2015. Al leek het er cijfermatig wel heel sterk op dat tenminste in Schaijk een flinke meerderheid voor Oss zou willen kiezen. Dat dan weer wel. (Pak de verkiezingsuitslagen er maar bij.) Zo ga je niet met je burgers om. En dat heeft de Tweede Kamer heel goed gezien!

Mensen in Schaijk, haal een keer diep adem en wees eerlijk naar uzelf en naar elkaar. Laat u niet opjutten tegen elkaar, of opzetten tegen een tweede kamer die uiteindelijk uw belangen dient.
Eis en verzoek massaal om een referendum, bij diezelfde Tweede Kamer, vraag een eerlijk referendum per kern. Ik ben ervan overtuigd dat de Tweede Kamer daaraan mogelijk wél recht zal willen doen, als u dat allemaal vraagt. Daar zullen ze eerder naar willen luisteren, dan wanneer u, net als ons bestuur, op hoge toon blijft eisen dat voldaan moet worden aan uw wens, ongeacht wat.

Tenslotte: burgemeester en coalitiepartijen, u bent ons allen een heel groot excuus verschuldigd. Aan de totale bevolking - ongeacht hun herindelingsvoorkeur - iedereen. U heeft de belangen van onze gemeenschap niet gediend door uw kokervisie, en door de mensen tegen elkaar én tegen onze volksvertegenwoordiging op te zetten.

Met zeer bezorgde groet,
Mimi van der Meer, Schaijk

|Doorsturen

anton coolen

2021-02-19 15:03:39

Dank voor het eerlijk betoog .

Thijs

2021-02-19 15:09:20

Mevrouw van der Meer,

U schrijft precies mijn gedachten. Vooral de laatste raadsvergadering was een farce. Het leek wel een herhaling van wat er in Amerika gebeurde, toen (ex)-president Trump zijn aanhangers opjutte. (Hij en Bakermans hebben beide rood haar, zou het daar aan liggen?).

Ik hoop dat de Tweede Kamer een weloverwogen besluit neemt en in tegenstelling tot Amerika wel tot een Impeachment komt en deze Landerdse schijndemocratie een halt toegeroepen word . Zij hebben middels een amendement al laten zien dat ze WEL naar de Schaijkse bevoling luisteren.

Jos Cornelissen

2021-02-19 15:30:40

'Helemaal mee eens Mimi. Zo jammer dat de raad, aangevuurd door een onprofessioneel optredende burger'vader' , deze kans niet wil aangrijpen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de verdeeldheid in onze 'krachtige kern'. Want het kàn natuurlijk ècht niet dat de tweede kamer uitmaakt dat Schaijk naar Oss zou moeten (of ergens anders). Maar de tweede kamer kan wel  constateren dat het draagvlak in de bevolking van Schaijk - en Reek - onvoldoende is aangetoond. en daar hebben ze gelijk in. Alle kritische geluiden over de aanpak werden gewoon genegeerd. Het had het college en de raad gesierd als ze zich er nu sterk voor hadden gemaakt om dat draagvlak nu echt aan te tonen dmv een goed georgnaiseerd referendum. De serieuze petitie van de Actiegroep Schaijk naar Oss (waarbij dubbeltellingen e.d waren uitgesloten) gewoon negeren en dan nu een - overigens begrijpelijke en best sympathieke 'poging tot petitie' (zonder waarborgen van voorkomen van dubbeltelling etc.) - zelfs vanuit het College promoten, vind ik verbijsterend. 

Marieke

2021-02-19 16:21:28

Als een burgemeester en een groep raadsleden voldoende invloed hebben om de Schaijkse bevolking tegen elkaar op te zetten, dan toont dat wel pijnlijk aan hoe broos en voorwaardelijk eensgezindheid kan zijn.

Joost

2021-02-19 16:31:03

Top gesproken Mimi! Ben het er volkomen mee eens en wil graag in mijn reactie de kans niet onbenut laten dat het besmeuren en uitschelden van één van de voorvechters van de actiegroep toch ècht een brug te ver was! Tenenkrommend en niet voorzitterschapwaardig!

Verder hoop ik van harte dat het bestuur de motie van ds97 en CDA omarmt om een volksraadpleging te organiseren. dit zal de rust zeker doen wederkeren en wellicht nog belangrijker en bovendien een goede en enige kans om de regie weer terug in handen te krijgen!

Bob

2021-02-19 19:35:48

Helemaal mee eens. Deze volksvertegenwoordigers zijn vergeten wat hun functie betekent. Zij moeten zich inderdaad schamen en excuses aanbieden. De burgemeester dient af te treden.

Frits

2021-02-20 07:53:13

Toevallig ook gezien dat er een tegenpetitie is met ruim 1400 handtekeningen voor mensen die wel bij uden willen? Beetje vreemd dat mensen die hard roepen weer de meeste aandacht krijgen.

Frits

2021-02-20 07:56:24

Als aanvulling nog het volgende:

als 1800 mensen uit Schaijk de petitie hebben ondertekend om bij Oss te gaan dan hebben er dus ook ruim 4.000 mensen de petitie niet ondertekend. Die vinden het dus prima om naar Uden te gaan. Volgens mij is dat dan toch echt de meerderheid.

Piet

2021-02-20 08:28:46

Beste Frits,

Een zwijgende meerderheid? Je weet toch niet wat zij zouden kiezen. Dus daarom de vraag bij Oss of bij Uden?

Dan weet je het zeker en wel zo eerlijk. En niet de vraag Maashorst of Oss. Schaijk wordt of een onderdeel van Uden of een onderdeel van Oss.

anton coolen

2021-02-20 09:18:12

Inmiddels heb ik de oplossing.

Bij leven voorkeur voor Oss. Uiteraard liever een referendum.

Bij dood op de Eeuwige jachtvelden "Maashorst"

Frits

2021-02-20 09:46:10

Beste Piet,

er werd opgeroepen om de petitie te tekenen als je naar Oss wilde. Mensen die niet reageren willen dat dan dus blijkbaar niet.

Piet

2021-02-20 09:56:43

Beste Frits,

Nu wordt er door een grote groep buitendorpse getekend. De burgemeesters namen de eerste petitie niet serieus en deze wel, omdat die in hun straatje past.

De vraag moet nog steeds zijn naar Oss of Uden.. en niet Maashorst. Die gemeente komt er hoogstwaarschijnlijk niet. 

Jeroen

2021-02-20 15:07:22

super goed verwoord! denk dat het belangrijk is dat de Tweede Kamer op de hoogte wordt gebracht dat Bakermans deze petitie WEL steunt en alle andere initiatieven simpelweg negeert! Dat is mijns inziens alleszeggend. Deze man is niet burgemeester waardig, aftreden zou hem sieren.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties